Cu un an înainte de moarte, Ioan Ianolide scrie exact despre ce se întâmplă cu noi și cu toată lumea de 30 de ani:
”Deţinutul simte că într-un viitor previzibil puterea comunistă va fi anihilată. Şi totuşi el e trist şi îngrijorat. Trist este pentru că vede că aceia care au avut puterea comunizării ţării se profilează ca stăpâni şi ai lumii ce va veni.
Este îngrijorat pentru că înţelege că se deschid perspectivele unei tiranii mondiale fără oponenţi şi fără precedent. Viţelul de aur, zeul străvechi se arată azi ca o uzină atotputernică în spiritul omenirii. Lumea se închină maşinii. E o pseudo-religie a dogmelor materiale, a sensului material şi a finalităţii neantice. Statul care va avea monopolul armelor sofisticate, al ingineriei genetice şi al tehnicii de determinare a conştiinţelor va fi atotputernic şi va nimici omenirea. Nimeni nu garantează libertatea oamenilor în această civilizaţie, nimeni nu poate guverna forţele tehnologice în această civilizaţie.
De aceea omenirea trăieşte pe culmile disperării. Toate problemele lumii se află în Crucea lui Hristos şi a creştinilor, de câte ori vom rătăci drumul, ori vom lenevi pe cale, să ne înapoiem la Evanghelie şi la Duhul Sfânt. Suferinţele ce ni se pricinuiesc au menirea să biciuiască lenea noastră şi să ne lumineze minţile.”
“Credeți-mă, ascultați-mă, nu sunt nebun, știu ce vorbesc: Prețuiți libertatea, nu vă vindeti sufletele, întoarceți-vă la Hristos!
“În disperarea mea încerc să trag acest semnal de alarmă, cu toate riscurile. Dar cine are ochi de văzut, poate observa în lumea largă procesul reeducării.”
„Dacă creștinii din țările libere nu sunt în stare să învingă forța comunistă ce asediază lumea, atunci lumea este slăbănoagă și-și merită robia. Pacea fără libertate, fără dreptate, fără Dumnezeu, e cumplita robie.”
(Ioan Ianolide, 1981 – Întoarcerea la Hristos. Document pentru o lume nouă)