Hotărât lucru, Biserica noastră e sortită să treacă prin tot felul de greutăți. Sunt unele ridicate prin amestecul politicii de partid în trebile ecleziastice; sunt altele provocate de penetrațiunea spiritului laic și de pierderea simțului tradiției și al canonicității vieții noastre bisericești.

Dar sunt chestiuni cari nu au nici un fel de legătură cu influența lăturalnică și cari, dacă pricinuiesc greșeli, e pentru că nu au fost la timpul lor suficient studiate.

O asemenea problemă e cea a datei la care se vor sărbători Sfintele Paști în anul 1929.

Nu credeam să avem prilejui a ridica așa de curând această chestiune.

Știam că, în Sfântul Sinod, se pusese problema și că la calcularea acestei date se iviseră dificultăți.

Dar mai știam că, tocmai pentru că lucrurile nu erau clare pentru toată lumea, o hotărâre nu se luase; chestiunea urmând a mai fi studiată.

Când, iată că astăzi ni se comunică, din sursă absolut demnă de încredere, că data sărbătoririi Sfintelor Paști a fost definitiv fixată pentru 31 martie. 31 martie? Cine a hotărât această dată imposibilă și pentru ce motive?

Sfintele Paști la 31 martie însemnează că nu vom sărbători Învierea Domnului nici în aceeași cu catolicii, nici cu protestanții, nici – ceea ce e încă mai grav – cu ceilalți ortodocși.

Mai însemnează că vom sărbători Paștele înaintea paștilor evreiești; ceea ce contravine în chip expres și adevărului istoric, așa cum este el înregistrat în Sfânta Evanghelie, și hotărârii explicite a Sinodului de la Niceea ce stipulează că în nici un caz data Paștilor nu se poate fixa înainte de paștele evreiești.

Ni se răspunde că data de 31 mart ue e indicată de calculele științifice ale noului calendar; și că, dacă am renunța la ea, o altă dată indicată de aceleași calcule, după care, de altfel, serbează celelalte Biserici Ortodoxe, ar fi așa de târzie, încât Postul Sfântului Petru nu ar dura decât trei zile…

Să mai vorbim însă și serios

Chestiunea calendarului a făcut poporenilor noștri destul sânge rău. Agitația pe această temă, întreținută precum ne amintim și de, iresponsabilitatea dlui Goga, nu e nici astăzi terminată. Defectuos și neîndemânatic inițiată, schimbarea calendarului a fost, de bine de rău, acceptată mai mult prin scurgerea vremii.

E cuminte să dăm agitatorilor un nou prilej – de data aceasta perfect fundat – pentru răscolirea patimilor?… Calculele științifice se opun? Noi, care știm aproximativ cum se adună două numere, ne îngăduim a observa reprezentanților „științei” că și celelalte biserici ortodoxe, care vor sărbători Învierea după paștile evreiești, tot după calcule științifice se conduc. Prin urmare, să înceteze pretențiunile „științificilor”. Și să ne gândim la alte lucruri mai însemnate.

De pildă, la faptul că creștinismul răsăritean, și așa destul de fărâmițat, ar trebui să evite prilejurile în care se rupe solidaritatea de manifestare. Mai mult spirit unificator nu strică, în orice caz; mai ales astăzi – când renașterea religioasă a Răsăritului trebuie să ducă la precizarea unei conștiințe comune.

Ce e de făcut? Nu o vom spune noi. Nu o vom spune, în orice caz, până când nu vom cerceta cu grijă problema.

E sigur însă că hotărârea Sfântului Sinod, care ridică atâtea dificultăți, nu poate fi decât pripită. Să se ia chestiunea din nou în studiu și în discuțiune. Și să se convoace în toamnă o sesiune extraordinară a Sfântului Sinod…

Agitații pe tema calendarului

Un sătean din fundul Moldovei m-a cercetat acasă. El îmi aducea o petiție semnată de câteva sute de oameni, pe care eu trebuia să o prezint ministrului Cultelor și prin care creștinii cer Ministerului să-i lase să-și prăznuiască sărbătorile după stilul vechi… Petiția este tipărită. Ceea ce însemnează că asemenea hârtii circulă pe o rază mai întinsă în țară. Mi se afirmă că acțiunea împotriva noului calendar are impunătoare proporții.

Treizeci de comune din acel colț de Moldovă nu mai merg la biserică pentru că preoții slujesc după noua orânduială a Sfântului Sinod. Unii din ei se duc duminica, dar lucrează în zilele de sărbătoare după stilul nou. Alții ocolesc biserica chiar în zilele de duminică pentru că… se calcă legea. Asta însemnează că nici până astăzi opera de lămurire a credincioșilor, pe care am cerut-o stăruitor în urma neîndemânaticei reforme a calendarului și care, pe alocurea, a fost chiar inițiată, nu și-a făcut efectele…

Pentru liniștirea creștinilor

La Ministerul Cultelor, unde am fost să mă interesez de chestiunea agitației pe tema calendarului – agitație pe care marea majoritate a publicului o socotea închisă – mi s-a lămurit că asemenea petiții, ca cea de care scriam în numărul de ieri și prin care se cerea, nici mai mult nici mai puțin decât dreptul de a prăznui sărbătorile după vechea așezare – sunt cu zecile depuse la minister; iar semnăturile sunt până acum mii.

Se prin aceasta că afirmația pe care o făceam ieri asupra caracterului grav și general al acestei agitații era fundată… Așa fiind, noi trebuie să constatăm că, în fața caracterului grav al acestor întâmplări, cel puțin acum va trebui să se intervină de sus pentru a se drege ceea ce mai poate fi dres. Ce e de făcut e simplu.

Mai întâi, trebuie anulat principalul motiv concret de agitație: data serbării Paștelui în anul care vine.

Omul purtător al petiției, de care vorbeam, se arăta foarte îngrijorat de faptul că așezarea prăznuirii Sfintelor Paști în 1929 reduce până la desființare Postul Sfinților Petru și Pavel. „N-ea tăiat Postul Sfinților Apostoli, domnule profesor. Apoi, așezare e asta, ori stricare de lege?”…

De ce se tem anume creștinii? De păcatul de a prăznui sărbătorile împărătești și pomenirea sfinților Bisericii în alte zile decât cele de până acum, presupuse ca indicate de Biserica Dreptcredincioasă. Să presupunem un moment că teama lor ar fi fundată. Și că, în adevăr, noul calendar ar fi o greșeală și un păcat împotriva Ortodoxiei…

Un sighilion patriarhal

Problema calendarului este iarăși în centrul preocupărilor. Se ridică din Basarabia și de prin nordul Moldovei, adică tocmai de prin părțile unde sensibilitatea noastră religioasă este mai ascuțită și unde chestiunile bisericești sunt totdeauna actuale. Pentru opinia publică a orașelor, problema apare mai degrabă ca un cui sum. Oamenii ridică din umeri și se miră; parcă ce-i dacă mergem după vechiul sau noul calendar! Nu e nici o surpriză.

Și totuși, problema este esențială Ortodoxiei și o întreagă literatură a chestiei există. Dăm, de pildă, astăzi un sighilion patriarhal; e vechi de prin 1583. Dar conținutul lui e plin de suc. Iată-l:

„Ierimia, cu mila lui Dumnezeu, arhiepiscop al Constantinopolului – Noua Romă – și Patriarh ecumenic Fiindcă din nou Biserica Vechei Rome, înșelându-se de mândra deșertăciune a astronomilor săi, cu nechibzuință a schimbat preafrumoasele așezăminte despre Sfintele Paști, stabilite și hotărâte de cei 318 Sfinți Părinți ai Sfântului întâi Sobor Ecumenic din Niceea, care cu cea mai mare sfințenie se respectă de toți creștinii din întreaga lume ca niște așezăminte neatinse, astăzi devine cauza ispitelor.

Înaintea mea, ca unui Patriarh ecumenic, s-au prezentat bărbați armeni întrebându-se despre practica sărbătorirei Paștelui, fiindcă și lor le să impune primirea acestei inovațiuni. Pentru de aceea noi a trebuit să le spunem ce despre acestea e hotărât de Sfinții Părinți.

Chibzuind împreună cu Fericitul Patriarh al Alexandriei și Fericitul Patriarh al Ierusalimului și cu cialanții membri ai Soborului, în numele Sfântului Duh hotărâm: a lămuri așezămintele despre aceasta ale Sfinților Părinți. Cel ce nu urmează tradițiilor și obiceiurilor Bisericii și celora, cum au poruncit cele șapte Soboare Ecumenice despre Sfintele Paști, legiuind toate bine ca să-i urmăm, și voiește a da Pashaliei grigoriane și calendarului papist, acela ca și ateii astronomi lucrează contra tuturor hotărârilor Sfintelor Soboare, voind prin aceasta a le schimba și a le slăbi, să fie ANATEMA, depărtat de Biserica lui Hristos și de la adunarea credincioșilor.

Dar voi, pravoslavnicilor și bine cinstitorilor creștini, stați în cele ce ați învățat, în cele ce v-ați născut și educat. Și când va fi necesar, și sângele vostru să vărsați ca să păstrați credința și mărturisirea părințească.

Păziți-vă și feriți-vă de unei ca aceștia (reformiști), ca Domnul nostru Iisus Hristos să vă ajute vouă fie rugăciunea credinței voastre să fie cu voi, cu toți. Amin”.

Cei cari „decid” în chestiunea calendarului au gândit la toate lucrurile astea? Noi mai avem și alte texte și o să le dăm.

Nae Ionescu, Dificultăți bisericești – Ce e cu data Sfintelor Paști, Cuvântul 1929

Mai multe articole pe această temă la PROBLEMATICA LEGATĂ DE CALENDARUL BISERICESC – articole de Nae Ionescu și Mircea Vulcănescu

____________

Sursa   – (MAXIMĂ ATENȚIE !!! – ACESTA ESTE UN SIT ECUMENIST !!!) – https://www.activenews.ro/opinii/Nae-Ionescu-CE-E-CU-DATA-SFINTELOR-PASTI-Biserica-noastra-e-sortita-sa-treaca-prin-tot-felul-de-greutati.-Unele-ridicate-prin-amestecul-politicii-de-partid-in-trebile-ecleziastice%3B-altele-provocate-de-penetrarea-spiritului-laic-si-de-pierderea-tr-181434

.

CITIȚI PÂNĂ LA CAPĂT – INFORMAȚIA DE LA FINAL ESTE  E-SEN-ȚI-A-LĂ ! ! !

.

Citiți și:

SARS-COV-2 – ARMĂ BIOLOGICĂ? UN CERCETĂTOR MEDICAL AMERICAN A PUBLICAT O CARTE ÎN URMA INVESTIGAȚIEI SALE INTERNAȚIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI CRIMINALISTICE. MĂRTURIE SUB JURĂMÂNT – VIDEO TRADUS ÎN ROMÂNĂ

.

.

Citiți și:
.
Cartea poate fi descărcată în format electronic pdf de aici:

RĂDĂCINILE NAZISTE ALE EUROPEI

.

Ca să înțelegeți mai bine, puteți descărca în format pdf de aici –

DECLARAȚIILE ȘOCANTE ALE CELOR CARE CONDUC LUMEA

.

Mult mai multe articole pe această temă a ”Noii Ordini Mondiale”– găsiți la:

Search results for „controlul populatiei” | Român Ortodox (romanortodox.info)

CONTROLUL POPULAȚIEI

sau la această selecție (click aici):

DEPOPULARE

sau MAI EXACT:

EXTERMINAREA  POULAȚIEI  ÎNTREGII  LUMI

.

.

VIDEO   E X T R E M   DE  ELOCVENT, AICI :

. . .

.

 

CUM EXPLICA DAVID ROCKEFELLER ÎN ANII ’80 NECESITATEA REDUCERII DRASTICE A POPULAȚIEI LUMII (!!!)…

(VIDEO – CLICK AICI)

. . .

.

FOSTUL MINISTRU AL SĂNĂTĂȚII ÎN FINLANDA – DR. RAUNI KILDE MĂRURISIND ADEVĂRUL :

COINCIDENȚĂ SAU NU,

LA NUMAI CÂTEVA LUNI DUPĂ ACEST INTERVIU,

A MURIT… 

ARTICOLUL CU VIDEO TRADUS, AICI:

DECIMAREA POPULAȚIEI PRIN VIRUȘI ARTIFICIALI, VACCINURI, HRANĂ MODIFICATĂ GENETIC, CHEMTRAILS ȘI MULTE ALTELE…

.

.

.

SLAVĂ LUI DUMNEZEU PENTRU TOATE !

.

.

CITIȚI AICI TEXTUL IMNULUI ROMÂNIEI:

DEȘTEAPTĂ-TE ROMÂNE !!!

(până nu este PREA TÂRZIU)…

.

CĂUTAȚI ORICE CUVÂNT ORI EXPRESIE CARE VĂ INTERESEAZĂ DIN ACEST SIT, TASTÂNDU-L ÎN 

SECȚIUNEA ”CĂUTARE”

DIN PARTEA DREAPTĂ-SUS, APOI APĂSAȚI TASTA ENTER,

DACĂ FOLOSIȚI UN CALCULATOR (LAPTOP SAU DESKTOP),

SECȚIUNEA ”CĂUTARE” ESTE AȘA CUM ARATĂ IMAGINEA DE MAI JOS:

.

.

DACĂ FOLOSIȚI UN TELEFON MOBIL (SMARTPHONE),

SECȚIUNEA ”CĂUTARE” ESTE LA FINALUL ORICĂRUI ARTICOL DIN SITUL

WWW.ROMANORTODOX.INFO 

DEASUPRA SECȚIUNII ”ULTIMELE ARTICOLE”,

AȘA CUM SE VEDE ÎN IMAGINEA DE MAI JOS:

.

SĂ NE FIE DE FOLOS !

.

MĂRTURISEȘTE ADEVĂRUL,

FĂ-ȚI  DATORIA  DE  CREȘTIN,

DE A-ȚI IUBI APROAPELE CA PE TINE ÎNSUȚI,

ACUM, ASTĂZI, CÂT SE MAI POATE,

AJUTÂNDU-L  SĂ  CONȘTIENTIZEZE

în Duhul Adevărului, al Sfinților Părinți,

CE ESTE  ȘI CUM  SĂ SE FEREASCĂ DE

EREZIA  EREZIILOR,  VICLENIA  VICLENIILOR

– ECUMENISMUL  SINCRETIST

(CA FORMĂ A MARII LEPĂDĂRI DE ORODOXIE,

– ADEVĂRATA  CAUZĂ  A

UMPLERII PAHARULUI MÂNIEI LUI DUMNEZEU),

oferindu-le și materialul lămuritor de la:

https://romanortodox.info/ecumenismul-erezia-ereziilor/

și celelalte de la:

https://romanortodox.info/subiect/biblioteca/brosuri/

.

AȘA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU !

.

 

 

 

 

.