Discursul Pr. Ioan Miron a început cu o aluzie, un fel de ”banc” total deplasat, prin care, practic, a insultat întregul auditoriu, deși acesta este un detaliu total nesemnificativ comparativ cu uriașa răspundere pe care o poartă pe umerii sufletului acest părinte, pentru că trage după el afundându-se cu toții în înșelare, o masă de suflete pe care le influențează prin lipsa discernământului duhovnicesc, prin orgolii nemăsurate, prin convingerea necurată că doar ei sunt singurii care se vor mântui:

Răspunsurile Monahului Sava și ale Părintelui Ciprian Ioan Staicu la afirmațiile Pr. Ioan Miron – partea 1-a:

Răspunsurile Monahului Sava și ale Părintelui Ciprian Ioan Staicu – partea a 2-a:

Ultima întrebare a Pr. Ioan Miron: „Ereticii mai sunt mădulare ale Bisericii?” – la care răspunde magistral Gheron Sava și Pr. Ciprian Ioan Staicu:

La finalul propriei intervenții, Pr. Ioan Miron s-a ridicat și a plecat împreună cu proprii ucenici, așa cum au venit.

 

Fie ca Dumnezeu să ne dea răbdarea, smerenia, dorința necesară înțelegerii și mai ales a trăirii în Duhului Adevărului, al Sfinților Părinți, să ne lumineze pe toți spre slava Sfintei Treimi, spre întoarcerea la Hristos – Calea, Adevărul și Viața – în Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească (Ortodoxă), a tuturor celor rătăciți în erezie și păgânătate, spre mântuire, spre Înviere, spre Viața Veacului ce va să fie, Amin!

 

Din toată inima,

păcătos cât nisipul mării,

Cristian Nicolae Bucuroiu