.

Este foarte probabil ca această înregistrare video să fie în curând cenzurată de pe Internet.

Ea poate totuși fi vizionată pe acest sit, atâta timp cât nu va fi închis abuziv.

_____________

Sursa – https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F9fska-JPbNI%3Ffbclid%3DIwAR2u_8FcaonuAm3pDP7Hk2HbazKnQ6WqwGaYAsODa7XD1mjVeu1wf1HZ2qc&h=AT2TIE2V1WcEEGuMh80vi2M19Joafz5PMgIuEnfyU5W805JksT2-8Dn2Gq8G11k03SiOWehEX3hETVQe69rxVdRWcZVflDxhPA8lUvsFavJaEo0WwEC8_7NhpZJI2SHY20Afa7ZeSJmOfqe0hOa9&__tn__=H-y-R&c[0]=AT166QbTGLiBeHbS3GnqtZrYxx44dLzm4nsJez1ndWHNfbkVA6SU6oYmJgRq1mCVatw9Puq_47oEiQf4-nQHdkykWuvF8znY3KzIFJc1FGuVpVTuDSdLgzWVpVz8oub-DE78RtGJxyVwKm5E83MPHt7jr0wKEXUxsHUmNqka5hz1DCJhpN8pMscEv7_lyk7Tq242ePHyWR0XK0M