Strategia Națională pentru așa zisă Educație parentală( de fapt o” reeducare în spiritul corectitudinii politice”) lansată în dezbatere publică de Ministerul Educației  a stârnit, pe bună dreptate, un mare val de critici din partea societății civile, fapt ce a determinat retragerea proiectului de pe site-ul ministerului.

După cum era de bănuit, ” lupul își schimbă părul dar năravul ba”…

Se pare că între timp, Ministerul Educației a constituit, discret, un grup de lucru cu misiunea de a relansa controversatul document care promovează diversitatea de gen, conform celor relatate de  https://solidaritateeuropeana.wordpress.com/2018/07/05/proiectul-strategiei-de-educatie-parentala-nu-a-fost-abandonat-me-deruleaza-deja-cred-un-alt-proiect-de-diversificare-multiculturalizare-si-lgbtizare-a-societatii-romanesti/ .

Din presa online reiese că Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) ar pregăti o scrisoare deschisă adresată prim-ministrului Viorica Vasilica Dăncilă în care îi cere să sprijine adoptarea Strategiei Naţionale pentru Educaţie Parentală, care, între timp, după cum mentionam mai sus, a fost retrasă din dezbaterea publică de către Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN).

„În scrisoarea deschisă explicăm că Strategia este perfectibilă. Dacă cineva nu este de acord cu anumite prevederi din proiectul pus în dezbatere nu are decât să vină să facă parte din grupul de lucru constituit la Ministerul Educaţiei. Noi avem deja educatori parentali, iar peste 20.000 de părinţi au participat la cursuri de educaţie parentală organizate de membrii noştri. Nu ne dorim să desfiinţăm familia tradiţională şi nici nu promovăm homosexualitatea. Noi promovăm diversitatea, culturală, etnică, religioasă etc. ”, a declarat Daniela Maria Gheorghe, director executiv al FONPC.

Deşi FONPC recunoaşte că Strategia este opera unor ONGuri în parteneriat cu UNICEF şi nu a MEN, în scrisoarea deschisă desemnează  ministerul ca fiind cel care a făcut demersuri şi a semnalat nevoia acestei Strategii! Mai mult, se subliniază că : „De altfel, Programul de Guvernare 2017-2020 include o serie de măsuri ce fac referire la educația parentală”.

În acelaşi timp cu bătălia dusă de ONG-urile pro „diversitate” pentru adoptarea Strategiei Naţionale pentru Educaţie Parentală , un alt proiect, numit „CRED”, contribuie la (re)”educarea” profesorilor în spirit așa zis progresist.

Lansat în noiembrie 2017 de fostul ministrul al educației, Liviu Marian Pop, proiectul strategic „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” (CRED) are, oficial, ca obiectiv abilitarea curriculară a 55.000 de cadre didactice din învățământul primar și gimnazial şi se va derula până în 2021, având un buget de aproximativ 42 milioane de euro.

Noile planuri-cadru

La începutul lunii mai, echipa CRED, condusă de Merima Petrovici, managerul proiectului, avea doar 15 oameni, cu toţii funcţionari publici. Lor li se vor alătura 160 de angajaţi: experţi în educaţie. Potrivit surselor Evenimentului zilei, experţii vor proveni în cea mai mare parte de la o federaţie a ONG-urilor specializate din educaţie, apropiată de promotorii „diversităţii” şi „corectitudinii politice”.

În această vară, 60 de profesori cu experienţă în formarea cadrelor didactice vor deveni „formatori de formatori”. Aceştia vor pregăti 900 de alţi profesori, care vor deveni, la rândul lor, formatori. Pentru patru ore pe zi, un expert ar putea ajunge să câştige până la 4.000 de lei net pe lună. Cele 55.000 de cadre didactice din învăţământul primar şi gimnazial vor fi „formate” pentru a preda în conformitate cu noile planuri-cadru. În metodologia de selecţie a experţilor din echipa de implementare a proiectului se spune că „proiectul CRED îşi propune în mod special promovarea abordărilor integrate (în sensul realizării conexiunilor cu viaţa reală) şi inovatoare ale noului cadru curricular”. Noul cadru curricular se pare că a fost elaborat și el în spiritul „corectitudinii politice”.

Urmează în toamnă să vedem cum vor fi „formate” cele 55.000 de cadre didactice să predea în conformitate cu celelalte planuri-cadru, deoarece doar noile programe şcolare pentru clasa a V-a s-au aplicat în sistemul de învățământ începând cu anul școlar 2017- 2018. Noile programe pentru celelalte clase se vor aplica astfel: pentru clasa a VI-a: începând cu 2018-2019; ­ pentru clasa a VII-a: începând 2019- 2020; pentru clasa a VIII-a: începând 2020-2021. Adică exact în 2021 când se va încheia şi „CRED”. Cam mare coincidenţa!

Toți cei 55.000 de participanți la cursurile de formare vor primi o subvenție în cuantum de 600 de lei. Suplimentar, pentru cadrele didactice generatoare de bune practici vor fi acordate 150 de premii. De asemenea, vor fi elaborate 18 ghiduri metodologice care acoperă toate disciplinele prevăzute în noile planuri-cadru pentru învățământul primar și gimnazial, respectiv 7.200 de resurse educaționale deschise (RED) pentru toate disciplinele. Acestea vor fi accesibile elevilor și cadrelor didactice atât în centrele de resurse educaționale deschise, cât și pe o platformă on-line de e-learning. Sursa: https://solidaritateeuropeana.wordpress.com/2018/07/05/proiectul-strategiei-de-educatie-parentala-nu-a-fost-abandonat-me-deruleaza-deja-cred-un-alt-proiect-de-diversificare-multiculturalizare-si-lgbtizare-a-societatii-romanesti/

Așa că discuția pe marginea (re)educării parentale (în fapt a societății românești) în spiritul  așa zisei „diversități” și așa zisei „corectitudini politice”, continuă.

Dacă ne amintim, cu aproximativ doi ani în urmă,  cazul unui cuplu de români emigrați în Norvegia, căruia autoritatea locală dedicată (Barnevernet) i-a interzis să-și mai crească copiii,  a suscitat mare interes chiar și în România, antrenând reacții de opoziție importante față de acel abuz motivat de autorități prin faptul că tatăl și mama nu ar avea ”competențele parentale” necesare.

Culmea, și strategia educațională de mai sus își propunea ca obiectiv central să ”reducă deficitul de competențe parentale semnalat la nivelul societății românești” (Art. 47). Adoptarea unei asemenea strategii ar atrage automat după sine și apariția unui organism menit să vegheze asupra rezultatelor obținute și mai ales asupra conduitei ”parentale” prin raportare la noul sistem normativ.

Imagini pentru barnevernet stop kills familiesImagini pentru barnevernet

Cu alte cuvinte, într-o țară ca România, care s-a arătat atât de indignată de abuzul instituției norvegiene, ar urma să apară un Barnevernet local. E adevărat că strategia nu enunță explicit înființarea unei asemenea instituții, dar ea derivă cu necesitate în mod logic. De altfel la Art 51.4. este semnalată ”lipsa instrumentelor de monitorizare şi evaluare a procesului de educaţie parentală”, iar la 51.7.” insuficienţa unor mecanisme sociale și educative de responsabilizare a părinților privind educaţia, protecţia şi sănătatea copilului.” Așa cum libera concurență e păzită de Consiliul Concurenței, așa cum etica emisiunilor de radio și televiziune e păzită de CNA sau non-discriminarea de CNCD, respectarea normelor parentale ar avea nevoie de un organism dedicat, un Barnevernet românesc.

Strategia aceasta nu este întâmplătoare deoarece ea ține de un întreg sistem de gândire care ia avans în societățile occidentale și mai ales în cele nordice, propunându-și să ocupe locul lăsat vacant sau  înlocuind forțat „învechita” etică religioasă.

De fapt, strategia vizează înlocuirea ambianței creștine din familiile românești (exact aceea pe care o incriminau și denunțătorii Barnevernet) cu una nouă în care băieții și fetele cresc indistinct fără să aibă o ”identitate de gen”, adică una în care rolurile sunt perfect interșanjabile. La Art. 59.1. se arată:  ”Mai mult decât atât, stilurile parentale trebuie revizuite din perspectiva relaționării cu copiii și înlăturării stereotipiilor de gen, care influențează traseele de viață diferite ale fetelor și băieților, în acord cu legislaţia naţională anti-discriminare şi cu standardele Naţiunilor Unite şi ale Comisiei Europene în acest domeniu.”

Dar ”standardele” invocate nu există în documentele Comisiei Europene, formulări asemănătoare putând fi găsite cel mult în diferite proiecte de raport ale Parlamentului European sau în documente ale Consiliului Europei). Mai mult, nu este deloc statornicit prin cunoașterea științifică sau vreun alt tip de inițiere că ar fi bine ca băieții și fetele să fie crescuți indistinct, cu o conștiință de sine neclară și mereu modelabilă.

Ba, dimpotrivă, în societățile occidentale, acolo unde s-au desfășurat ample campanii de promovare a așa numitei ”teorii a genului”, reacțiile societății sunt tot mai potrivnice, după cum se poate constata în Franța. După experiențele nefericite ale administrației Hollande, președintele Macron a devenit tot mai prudent cu aceste subiecte care au bruscat bunul simț comun într-o măsură fără precedent.

În țările Europei  asemenea abordări atrag  reacții și mai puternice de împotrivire din partea societății civile, aici etica și normele creștine nefiind încă anulate deplin de către cei ce își doresc o societate așa zis liberă și așa zis tolerantă.

De fapt toate aceste strategii reprezintă o încălcare flagrantă a libertății de conștiință a creștinilor și nu numai.

Să nu uităm că Art. 29 alin 6 din Constituția României recunoaște părinţilor dreptul fundamental de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educaţia copiilor minori a căror răspundere le revine, Art. 14 alineatul 3 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene prevede dreptul părinţilor de a asigura educarea şi instruirea copiilor lor potrivit propriilor convingeri religioase, filosofice şi pedagogice, iar art. 2 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului prevede dreptul părinţilor de a asigura această educaţie conform convingerilor lor religioase şi filosofice. Așadar, aceste strategii (indiferent sub ce nume sunt introduse) încalcă Constituția României, Constituția Uniunii Europene, și Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului.

 

 

Sursele articolului sunt din presa online:

https://solidaritateeuropeana.wordpress.com/2018/07/05/proiectul-strategiei-de-educatie-parentala-nu-a-fost-abandonat-me-deruleaza-deja-cred-un-alt-proiect-de-diversificare-multiculturalizare-si-lgbtizare-a-societatii-romanesti/

http://evz.ro/revolutia-sexuala-comanda-romania.html?v=347635&page=2

https://www.flux24.ro/un-barnevernet-romanesc/

 

https://estemaitarziudecatcredeti.wordpress.com/2018/07/09/proiectul-strategiei-de-educatie-parentala-nu-a-fost-abandonat-ministerul-educatiei-deruleaza-deja-un-alt-proiect-de-diversificare-multiculturalizare-si-lgbtizare-a-societatii/