Dragii mei, frați creștini de pretutindeni,

.

În cele ce urmează o să evocăm o serie de proorociri pentru vremea de acum, căci vremea de acum este, conform sfinților lui Dumnezeu și proorocilor, vremea de pe urmă a omenirii. Pare greu de acceptat acest adevăr, însă trebuie să-l acceptăm, căci proorocirile nu sunt trimise ca să ne înfricoșăm sau să ne tulburăm cu duhul, ci sunt trimise din dragostea și marea milă a lui Dumnezeu pentru noi, ca să ne pregătim duhovnicește pentru a depăși aceste vremuri tulburi, cu ajutorul harului Dumnezeiesc, bineînțeles. Căci, dacă Îl avem pe bunul Dumnezeu de partea noastră, Dumnezeu, care a facut cerul și pământul, tot universul adică, noi pământenii ce motiv am avea să ne temem?

O să încep prin a evoca pe scurt, cuvintele Părintelui Dionisie Ignat, care s-a mutat la Domnul și care ne-a proorocit că vremurile de pe urmă sunt vremurile de acum. ”Nu sunt exagerări!” spune părintele și că nu trebuie nicicum să ne înfricoșăm. ”Vin ani grei, dar nu vă temeți, spune părintele. Căci cei care se tem “sunt neîndumnezeiți”, așa că să purceadă a se pregăti. Tot părintele susținea că “proorocirile sunt ca să te pregătești” nu să te tulburi, căci Domnul Hristos va fi cu noi până la sfirșitul veacurilor, așa cum spune Sfânta Scriptură și așa cum ne-a promis El însuși. Părintele Dionisie a spus să mărturisim aceste lucruri, fiindcă mulți se vor trezi la realitate și își vor salva sufletele, iar creștinii buni, vor fi și mai buni, îmbunătățindu-și viața duhovnicească și mai mult, cunoscând aceste lucruri.

O mare proorocire despre vremurile de acum este a Sfântului Calinic de la Cernica. Sfântul Calinic, l-a văzut pe Mântuitorul Hristos, care i-a spus: “7500 de ani de la Adam. Voi scurta vremurile acelea la mijloc, fiindcă păcatele oamenilor au întrecut orice închipuire”. Auziți ce cuvânt înfricoșat: “Voi scurta vremurile acelea!”. Ce înseamnă acest lucru? 7500 ani de la Adam înseamnă anul 1992 după Hristos. Mântuitorul ne spune că, acest an 1992, nu marchează sfârșitul lumii, ci marchează începutul unei noi ere în istorie, când “păcatele oamenilor au întercut orice închipuire”. Acest an marchează panta primejdioasă a omenirii, panta spre dezastru și distrugerea ei. ”Voi scurta acele vremi…”, înseamnă foarte clar ca totul se va derula foarte repede, extrem de repede. Și ca să vedem că Duhul Sfânt adevăr grăiește prin gura sfinților, menționăm, spre întărirea celor spuse, că în 1992, s-a anunțat “nevoia unei noi ordini mondiale”, de către președintele de atunci al SUA, marcând așadar începutul instaurării unei noi ere, aceea a Apocalipsei, a vitezei maxime, a căderii maxime a omului și a distrugerii.

Nu-i vom uita nici pe marii sfinți ai vremii noastre, din Rusia, Sf. Serafim de Virița, Sf. Lavrentie al Cernigovului și Schimonahia Nila, care toți au proorocit despre vremurile pe care le trăim, adică despre vremea cea din urmă a omenirii. Toți au proorocit că Domnul ne va hrăni în foamete, ne va adăpa în sete, ne va mângâia în prigoane și în necazuri. Sfântul Lavrentie i-a spus unei tinere călugarițe, prin anii 60, că acea călugariță, foarte probabil, o să apuce vremea lui Antihrist.

Un alt mare sfânt, Cosma al Etoliei, a proorocit: “Când va cădea ramura (postamentul crucii), va fi multă răutate. Și când va cădea copacul, va fi foarte multă răutate.” Practic în 1940 a căzut ramura și crucea și în 1947 a căzut copacul, fiind vorba de ținutul Albaniei, distrus de razboiul civil. Tot sfântul Cosma a proorocit despre războiul cel mare din Apocalipsă: ”Va înceta veacul al optulea, curând vor fi acestea” adică jumătatea dintre 7000 si 8000 de ani de la facerea lumii – adică anul 1992, prezis și de sfântul Calinic.

Sfântul Andrei cel Nebun după Hristos a proorocit că: “va ridica și sceptrul israeliților (prin Antihrist) ca să împărățească în al șaptelea veac spre al optulea…… (deci în a doua jumătate a veacului al șaptelea, adică după 7500 de ani de la facerea lumii).

Apoi, să vedem o proorocire a unui mare sfânt, Sfintul Nil Atonitul, Izvorâtorul de Mir: “Pe la anul 1900, mergând spre jumătatea mileniului al optulea de la facerea lumii, acesta se va schimba și se va face de nerecunoscut. Când se va apropia vremea venirii lui Antihrist, se va întuneca mintea omului de toate patimile cele trupești ale curviei, și foarte mult se va înmulți necredința și fărădelegea. Atunci omul va deveni de nerecunoscut, schimbându-se fețele oamenilor, și nu se vor mai cunoaște fețele bărbaților de ale femeilor, pentru nerușinata îmbrăcăminte și a părului de pe cap.”

Sfântul Nifon are și el o vedenie, în care, Dumnezeu, răsfoind cartea veacurilor omenirii, s-a oprit și și-a acoperit fața cu mâna și a zis cu mihnire: ’’Voi curma la mijloc veacul acesta..”, adică veacul cel care este plin de păcate 7500.

În concluzie, acestea sunt doar câteva din proorocirile sfinților în ceea ce privește vremea de acum. Observăm că toate se referă la perioada de dupa anul 7500 de la facerea lumii, adică la perioada de după anul 1992, an ce marchează o nouă eră în istorie, era când omul, prin pacate ce depășesc orice închipuire, alunecă spre distrugere și spre sfârșitul omenirii. Acest fapt demonstrează încă o dată că Duhul Sfânt a grăit prin toți sfinții aceleași adevăruri, aceleași proorociri, tocmai pentru ca noi să credem și să ne pregătim duhovnicește. În realitate proorocirile sunt mult mai multe, însă noi v-am redat numai câteva, pentru a justifica afirmațiile de mai sus că VREMURILE DE PE URMĂ SUNT VREMURILE DE ACUM. Luați aminte! Procesul de globalizare este pe final. Antihrist este aproape! Foarte aproape chiar, și va apărea dintr-o dată, având o viață ascunsă până atunci când va apărea, conform proorocirilor sfinților. Însă, NU VĂ TEMEȚI, CĂCI DOMNUL VA FI CU NOI PÂNĂ LA SFÂRȘITUL VEACURILOR. PREGATIȚI-VĂ DUHOVNICEȘTE TEMEINIC, ÎNTĂRIȚI-VĂ ÎN CREDINȚĂ ȘI RĂBDARE, PREGATIȚI-VĂ DE MUCENICIE. CĂCI MOARTEA NOASTRĂ TRUPEASCĂ NU ESTE DECÂT UNIRE CU HRISTOS ȘI VIAȚĂ VEȘNICĂ. ÎNTOARCEȚI-VĂ LA SINGURA CREDINȚĂ ADEVARATĂ, DREAPTA CREDINȚĂ ORTODOXĂ, singura păstrătoare a învățăturii Mântuitorului și a Sf. Apostoli, nealterată și neschimbată. NU VĂ LEPĂDAȚI DREAPTA CREDINȚĂ! Fiți stăruitori în rugăciune, mergeți către scaunul Spovedaniei des și împărtășiți-vă des cu Preacuratele Taine ale lui Hristos. Trăiți-vă viața în pocaință, în faptele milei și dragostei creștine pentru toți și pentru toate și în păzirea poruncilor Lui Dumnezeu. Si Domnul ne va primi pe Toți cu brațele deschise pline de dragoste părintească și ne va dărui împărăția cerurilor, care este veșnică…. NĂDEJDE TARE, CREDINȚĂ CA STÂNCA și DRAGOSTE FĂRĂ MARGINI!!!!!!

 

 

                                   Un preot ortodox