URGENT!

Trimiteți către Ministerul de Interne până joi 23 ianuarie 2020 inclusiv, DACĂ VĂ PASĂ!!!!!

Adresa: Piața Revoluției nr. 1A Bucureşti
Cod. 00167 Departamentul Evidența Populației
Email: dgj_transparenta@mai.gov.ro

Catre Ministerul de Interne
Stimată doamnă/Stimate domn,

Având în vedere dispoziţiile europene din Regulamentul 2019/1157 şi, în particular, cele din proiectul de ordonanţă prin care se intenţionează ca elementele de securitate ale cărților de identitatesă fie aliniate cu cele ale pașapoartelor, astfel încât ambele tipuri de documente de călătorie să conțină un cip fără contact, securizat, cu fotografia și amprentele titularului,

Subsemnatul/subsemnata (a) ……………………cu domiciliul în (adresa) :…………, vă aduc la cunoştinţă că refuz introducerea actelor electronice de identitate pentru următoarele considerente principale:
– dispoziţiile în cauză afectează în mod grav libertăţile cetăţeneşti din UE şi România(îmi afectează libertatea de gândire, conștiință și religie, libertatea de circulație, dreptul de a nu fi discriminat, etc) întrucât dispozitivele electronice de identificare şi biometria schimbă irevocabil relaţia între corp şi identitate astfel că o maşină (un echipament tehnologic) poate citi corpul uman şi astfel, datele sunt susceptibile de folosire ulterioară în diferite scopuri,
– reducerea vârstei de la care copiii vor fi obligaţi să obţină acte de identitate este o măsură exagerată conducând la afectarea gravă a vieţii private a copiilor.
Pe lângă acestea precizăm că nu putem accepta actul de identitate biometric deoarece acesta ne transforma într-un prizonier al sistemului electronic de supraveghere și control și, prin datele, simbolurile și cipul pe care îl conțin, ne îndepărtează de Dumnezeu și de credința creștin-ortodoxă.
Totodată, subliniem că alternativa la cardul electronic de identitate prevăzută la punctul 13 din proiect nu este rezonabilă întrucât menţionează un format nou pentru cartea de identitate simplă în condiţiile în care actualul format estes uficient de sigur şi fiabil.
Este imperios necesar ca autorităţile române competente să solicite derogări exprese de la forurile UE pentru cetăţenii români care doresc să îşi exercite dreptul la liberă circulaţie cu aceste acte de identitate simple (în actualul format), alternative nefiind sigură în lipsa unor astfel de consultări/derogări.
Considerăm necesară păstrarea formatului actual al cărţii de identitate ca o alternativă viabilă pentru cetăţenii români care îşi exprimă temerile privind potenţialul dăunător al actelor electronice de identitate şi care îşi manifestă dreptul la opinie în acest sens.

Data                                                                 Semnatura

Notă:

Formularul trebuie trimis până la data de 23 ianuarie 2020 (inclusiv), iar cei care trimit prin poștă trebuie să ceară confirmare de primire.

Formularul în format PDF:

Formular refuz acte de identitate electronice 2020

________________

Sursa – https://stranaortodoxa.wordpress.com/2020/01/21/refuz-buletin-electronic/

Alte articole pe aceeași temă – la:  http://romanortodox.info/subiect/noua-ordine-mondiala/cip-semnul-fiarei-666/