Select Page

Să luăm aminte! – Niciun Sfânt nu s-a rugat cu ereticii

Să luăm aminte! – Niciun Sfânt nu s-a rugat cu ereticii

Ecumeniștii se folosesc de orice prilej pentru ca să se roage împreună cu toată pleiada de eretici, dar și cu păgânii. Însă acest lucru este inacceptabil pentru orice ortodox, pentru că împreuna-rugăciune presupune credință comună și comuniune liturgică.

Un ortodox nu se poate ruga împreună decât cu alți ortodocși. Această învățătură a fost dintotdeauna poziția Bisericii și ea este exprimată, mai întâi de toate, de Canoanele 45 și 65 Apostolice. Desigur, sunt menționate și sancțiunile date celor care săvârșesc lucrări potrivnice celor pe care Duhul Sfânt ne învață să le săvârșim.

Pentru că unii susțin că Sfintele Canoane care interzic, dar și condamnă, împreuna-rugăciune cu ereticii, se referă numai la săvârșirea cultului divin (a slujbelor) împreună cu ereticii, adică „împreună-slujirea”, se impune a se sublinia (și acest lucru îl vedem în lucrarea însăși a Bisericii) că Sfintele Canoane condamnă și așa-numită „împreună-rugăciune simplă.”

Împreuna-rugăciune nu este îngăduită nici „după iconomie” în cazul înaltelor fețe bisericești, pentru că aceasta, în afară de alte consecințe nefaste, creează (în sens rău, desigur) un precedent și ecumeniștii se folosesc de acesta și îl promovează ca lucrare care poate fi repetată de către aceștia (de toți ecumeniștii), când de fapt este un exemplu de evitat.

Rugăciunea este o lucrare sfântă și se adresează lui Dumnezeu-Treimea și nu este îngăduit ca să intre credinciosul în comuniune, prin împreună-rugăciune, cu erezia, care Îl hulește pe Hristos și luptă împotriva Bisericii Lui.

Însă această interdicție binecuvântată (de a nu se ruga ortodocșii cu ereticii sau/și cu păgânii) îi ajută și pe cei din afara Bisericii să înțeleagă (să îți dea seama) că se află în înșelare și în erezie și mai ales că este necesar ca ei să se întoarcă în Biserică, iar această Biserică desigur este Una singură și nu mai multe: SFÂNTA ORTODOXIE!

Dar și în această problemă tot Sfinții înșiși ne călăuzesc ce este de făcut:

a) niciun Sfânt nu s-a rugat împreună cu ereticii;

b) luminați de Dumnezeu și îndumnezeiți prin har sunt cei care ne călăuzesc spre ce anume este rugăciunea și cum trebuie ea făcută!

Prin împreună-rugăciunile săvârșite de ei cu ereticii și cu păgânii, singurul lucru pe care ecumeniștii îl demonstrează este că nu au nicio legătură cu Sfinții și că în pofida iubirismului și a învățăturii eronate despre rugăciune, nu au nicio cunoaștere despre rugăciunea autentică, mântuitoare și sfântă pe care Sfinții o lasă ca moștenire fiecărei generații de ortodocși.

Prin urmare, ori credinciosul (clericul, monahul, mireanul) cunoaște ce este rugăciunea și respectă Sfintele Canoane, făcând ascultare de Sfinți, ori participă la „piesele de teatru cu împreună-rugăciune” și la „con-slujirile fastuoase” și se dovedește a fi cu totul lipsit, în cel mai bun caz, de duhul și trăirea Ortodoxiei.

Cei care învață cele opuse Ortodoxiei să ne prezinte exemplul măcar unui Sfânt care a învățat și a săvârșit împreună-rugăciune cu ereticii sau să ne arate măcar un eretic care prin intermediul „împreună-rugăciunilor” să se fi întors (convertit) la Ortodoxie.

Sursa – https://synaksiorthodoxon2.blogspot.com/2019/09/blog-post_4.html

traducere din limba greacă de

pr. Ciprian Staicu

A se vedea și:

Dovada ca Mitropolitul Onufrie este eretic, iar Ps Longhin il pomeneste

 

Nota 1: recomandările de lectură teologică sunt pentru cei care au ratat, din motive binecuvântate sau nu, citirea surselor menționate mai sus și bine documentate.

Nota 2: cât privește pe cei ce se folosesc de panoplia satanică a minciunilor și a calomniilor repetate la nesfârșit (dovada că nimeni nu îi ascultă, dar nici Dumnezeu nu îi ia în seamă), dar și de cea a vicleniei în cuvânt și în faptă, recomandăm recitirea Canonului 1 al Sfântului Vasile cel Mare („…eresuri au numit pe cei ce cu totul s-au lepădat şi s-au înstrăinat chiar de Ia credinţă. Iar schisme au numit pe cei ce se de­osebesc în concepţii cu privire la unele chestiuni şi întrebări bisericeşti corijabile…”), pentru aflarea definiției ortodoxe a termenilor: „erezie” și „schismă.” (până la revenirea lor la mărturisirea ortodoxă este bine să ne îngrădim de toți adepții mișcării pro-ecumeniste „PLE” – „a părtașilor la erezie”). Ce fel de „mișcare”? Una al cărei caracter este părut reformist, de luptă anti-eretică, dar în realitate este respingător, deformator și hulitor al teologiei Sfinților Părinți ai Bisericii, așa cum s-a demonstrat în repetate rânduri și o vom mai face, cu ajutorul lui Hristos (Ioan 14, 6).

Redacția

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Subiecte