Doamne ajută,

 

Sfânta Evanghelie dupa Ioan, Capitolul 10, Versetele 10-15:

 1. Furul nu vine decât ca să fure şi să junghie şi să piardă. Eu am venit ca viaţă să aibă şi din belşug să aibă.
 1. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi pune sufletul pentru oile sale.
 2. Iar cel plătit şi cel care nu este păstor, şi ale cărui oi nu sunt ale lui, vede lupul venind şi lasă oile şi fuge; şi lupul le răpeşte şi le risipeşte.
 1. Dar cel plătit fuge, pentru că este plătit şi nu are grijă de oi.

 2. Eu sunt păstorul cel bun şi cunosc pe ale Mele şi ale Mele Mă cunosc pe Mine.

 3. Precum Mă cunoaşte Tatăl şi Eu cunosc pe Tatăl. Şi sufletul Îmi pun pentru oi.

 

Mare tulburare si furtună duhovnicească a început în Sfânta Biserica noastră Ortodoxă!!!

 

Cu mare durere în inimă scriu aceste cuvinte, nu cu scopul de a mustra sau a răni pe cineva, ci  de a atrage atenția că slujitorii Sfintei noastre Biserici care au datoria să ne cârnuiască sufletele către limanul cel mult dorit, care este Mântuirea și Împărația Cerurilor, nu pot să ne mai mărturisească Adevărul și Calea cea Bună pentru că sunt prigoniți, ,,caterisiți”, amenințati, izgoniți, șantajați, etc.

Dar noi, care cu adevărat vrem să ne mântuim și căutăm să vedem de ce păcate suntem dominați, ca de niște stăpânitori tirani, și vrem cu adevărat să ne vindecăm de ele și să ne curățăm haina sufletului pentru a putea sta la Masă cu Împăratul Hristos și pentru a fi primiți în Împărăția Sa Veșnică, totuși vedem că ceva e în neregulă, ceva care nu este de ignorat. Atunci trebuie să începem cercetarea amănunțită cu pocăință a păcatelor noastre, cu zdrobire de inimă, cu rugăciune sinceră și curată, cu smerenie, cu dragoste, cu hotărârea de a găsi și izgoni tot ce e rău în sufletul nostru, cu tot ce Domnul ne-a sădit în conștiința noastră, cu tot ce am învățat de la Sfânta noastră Biserică Ortodoxă cu cercetarea Canoanelor Sfinților Părinți pe care le găsim în PIDALION, care este și Cârma Bisericii Ortodoxe.

Domnul, văzând nevoința, osteneala și sinceritatea noastră vine și ne ajută să discernem Binele de rău, să vedem unde este greșeală și unde este nedreptate.

Să nu credeți orice cuvânt, ci cercetați-l cu rugăciune, post, dragoste, înțelepciune și nu dați drumul ușor la cuvânt și nici nu îl primiți până ce nu există argumente solide, duhovnicești, pentru că orice greșeală poate duce la pierzarea noastră.

Domnul nostru Iisus Hristos spune în Evanghelia după Sf. Ap. Matei, în Cap. 7, versetele 15-20:

 

 1. Feriţi-vă de proorocii mincinoşi, care vin la voi în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori.

 1. După roadele lor îi veţi cunoaşte. Au doară culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini?
 1. Aşa că orice pom bun face roade bune, iar pomul rău face roade rele.

 2. Nu poate pom bun să facă roade rele, nici pom rău să facă roade bune.

 3. Iar orice pom care nu face roadă bună se taie şi se aruncă în foc.

 4. De aceea, după roadele lor îi veţi cunoaşte.

 

Eu sunt ucenicul Protos. Elefterie Tărcuță de peste 10 ani, am mers des la sfinția sa și de fiecare dată am fost primit ca de un tată iubitor care mă ascultă. A fost singura persoană la care am găsit ajutor la orice oră din zi și din noapte; lăsa masa și mă primea la mărturisit. Multe lacrimi a șters de pe fața ucenicilor sfinției sale și nu numai și din puținul pe care l-a avut, a împărțit la cei nevoiași. Orice persoană care este serioasă și nu se joacă cu cele duhovnicești știe jertfa și dragostea părintelui Elefterie și neabaterea de la aplicarea Canoanelor Sfinților Părinți.

Cine va cerceta, va vedea că tocmai Canoanele care sunt menționate în argumentarea ,,caterisirii” Pr. Elefterie, nu sunt drept aplicate, respectiv Canonul 15 I-II din Constantinopol, care permite preotului  să se îngrădească de erezia propovăduită pe față de către episcop, înainte ca acesta să fie cercetat de către sinod.

Vrednic este a fi preot și a fi slujitorului lui Dumnezeu!!! Și pe nedrept a fost ,,caterisit și prin abuz i s-a interzis să poarte haina monahală de către cei care nădăjduim că se vor întoarce și se vor pocăi de păcatul pe care l-au făcut la ,,Sinodul din Creta”, de păcatele prigonirii preoților care mărturisesc Adevărul, și pentru lacrimile și suferințele poporului.

Preafericite Daniel, Înaltpreasfințite Teofan, Înaltpreasfințite Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, Înalțipreasfințiți Părinți ai Bisericii Ortodoxe Române, Preasfințiți părinți ai Bisericii Ortodoxe Române, știu sau îmi imaginez că este greu scaunul pe care sunteți, dar cu lacrimi și cu durere vă rog să vă opriți din greșeală și să cereți Domnului să vă descopere Adevărul! Vi se vor cere sufletele celor care se pierd și veți răspunde în fața Mântuitorului pentru suferințele pe care le provocați pe nedrept. Sfânta Biserică Ortodoxă este a Lui Hristos Domnul, nu a Preafericiților, a Înaltpreasfințiților sau a Preasfințiților!

Gândiți-vă la Sf. Ap. Petru care Apostol fiind, a căzut în păcatul lepădării și din mila Domnului a plâns cu amar și Domnul cel Iubitor de Oameni l-a primit și a uitat păcatul lui. Gândiți-vă la Iuda, care era Apostol și a căzut, dar nu s-a pocăit. Gândiți-vă la Sf. Proroc David, care proroc fiind a căzut în greșeala preacurviei și a trimis pe soțul ei în război, dar căindu-se și cerând iertare cu multe lacrimi (Psalmul 50), Domnul cel Iubitor de oameni l-a primit și nu a ținut minte păcatul lui. Însuși Mântuitorul a fost ispitit.

Nu judec pe nimeni, vă rog să duceți Crucea cu demnitate și faceți roadele plăcute lui Hristos Domnul, pentru că suferă mult poporul care vi s-a încredințat și mulți preoți prigoniți pe nedrept. Poate nu vă dați seama de consecințele deciziilor Preafericirii voastre sau Înaltpreasfințiilor voastre.

Cum ar putea cineva să judece, să urască, să râdă, să se bucure, când vede pe tatăl său sau pe fratele său pe front fiind, că a fost lovit de vreo dinamită sau glonț duhovnicesc și îl vede jos la pământ?

Mare bucurie este dacă îl vede că încă trăiește și vrea să se vindece cu ajutorul Domnului. Însă niciun medic nu face vreo operație și nu prescrie medicamentație pentru însănătoșire dacă cel bolnav sau cel rănit nu se smerește, nu conștientizează că este bolnav sau rănit și nu merge să ceară ajutor; cu atât mai puțin Hristos nu dă medicament dacă nu este chemat și nu este primit ca un Dumnezeu care poate să vindece orice rană și orice boală.

Așa am învățat de la Sfânta noastră Biserică Ortodoxă prin slujitorii ei că Domnul Hristos vine când este chemat cu pocăință, smerenie, puritate, dragoste și celelalte pe care le știți mai bine. El nu sparge ușa niciodată, vine cu pace și lin ca un Tată Iubitor, fără să sperie sau să tulbure. Cel rău dimpotrivă, sparge uși, intră forțat, domină ca un stăpân tiran, aduce tulburare, frică, etc.

Oricine citește punctul 6 din documentul ,,Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creştine” de la documentele oficiale care s-au semnat la ,,Sinodul din Creta”, își dă seama că este o erezie să accepți ,,denumirea istorică a altor biserici și confesiuni creștine eterodoxe’’. Dacă acceptă denumirea de ,,biserică” deja se înțelege că au Sfinte Taine și aceasta înseamnă că se mântuiesc. Cum pot cei care o hulesc pe Maica Domnului să se mântuiască? Adică nu mai sunt eretici și nu mai sunt în greșeală. Unde este dragostea dacă nu spunem adevărul pe față?

Ce înseamnă ,,cu scopul de a netezi calea spre unitate” din ultimul rând al punctului 6? Unitatea nu se poate săvârși decât dacă cel ce este în greșeală se pocăiește, recunoaște greșeala, se întoarce de la calea sa cea rea și merge pe calea placută lui Dumnezeu. Ce să lase Biserica Ortodoxă de la Ea? Nu se poate accepta ca cel care propovăduiește erezia să fie în unitate cu cel care propovăduiește Adevărul!!! Cine nu este sincer cu sine în căutarea adevărului și înțelegerea dreaptă a credinței și se minte pe sine, acela este propriul său ucigaș de suflet și și-l condamnă singur la iad! Dumnezeu a sădit în conștiința fiecărui om Mântuirea, nu putem să ne mințim!

Punctul 6

,,Potrivit naturii ontologice a Bisericii, unitatea sa nu poate fi tulburată. Biserica Ortodoxă acceptă denumirea istorică a altor biserici şi confesiuni creştine eterodoxe, fără a fi în comuniune cu ele, dar crede că relaţiile ei cu acestea trebuie să se sprijine pe clarificarea, cât mai repede şi cât mai obiectiv posibil, a întregii lor eclesiologii şi, în special, a învăţăturii lor generale despre Taine, har, preoţie şi succesiune apostolică. Astfel, ea are o abordare favorabilă, atât din motive teologice, cât şi pastorale, faţă de dialogul teologic la nivel bilateral şi multilateral cu ceilalţi creştini şi, de o manieră mai generală, faţă de participarea la Mişcarea Ecumenică contemporană, având convingerea că pe calea dialogului ea aduce o mărturie dinamică a plenitudinii adevărului în Hristos şi a comorilor sale duhovniceşti tuturor celor care se află în afara ei, cu scopul de a netezi calea spre unitate.” (http://basilica.ro/sfantul-si-marele-sinod-relatiile-bisericii-ortodoxe-cu-ansamblul-lumii-crestine-document-oficial/)

.

Sper să nu fi supărat prin această scriere și nădăjduiesc că Domnul va auzi glasul durerii noastre și va face minunea trezirii și întoarcerii!!

 

Tiberiu Iosif

 

Doamne ajută,

.

În completarea celor spuse mai sus de soțul meu, ca fiică duhovnicească a părintelui Elefterie Tărcuță de optsprezece ani, mă simt datoare să scriu câteva cuvinte despre sfinția sa.

Părintele mi-a fost alături în cele mai dificile momente din viață, povățuindu-mă, mărturisindu-mă cu răbdare zeci de minute în șir. Asemenea unui doctor iscusit, m-a vindecat de unele boli sufletești, ajutându-mă să conștientizez anumite păcate prin aducerea la cunoștință a canoanelor date pentru acestea de Sfinții Părinți. I-am spus părintelui odată, văzându-l obosit, să-și facă un orar de mărturisit, dar a continuat să-și primească ucenicii cu timp și fără timp, fără odihnă.

Sunt adânc îndurerată de ceea ce se întâmplă în Biserica Ortodoxă după Sinodul din Creta din anul 2016, unde celelalte confesiuni au fost acceptate ca și ,,biserici’’, dar mai ales de ,,caterisirea’’ pe nedrept a părintelui Elefterie, care a respectat neclintit canoanele Sfinților Părinți și a mărturisit adevărul de credință ierarhilor Bisericii noastre care au fost de accord cu prevederile sinodului sus menționat. Scrisorile adresate ierarhilor se găsesc pe internet la adresa: psaltirea.ro, punctele 61,62, 67, 71, 73.

Elena-Gina

Cu durere,

        Tiberiu Iosif Ivancea cu familia

Aici este varianta pdf a scrisorii depusă oficial la Mitropolia Moldovei și Bucovinei în 2 aprilie 2018:

2018.04.02-Scrisoare-Tiberiu_Iosif_Iancea-1