Select Page

Sf. Ignatie Brianceaninov – Despre înşelare

Sf. Ignatie Brianceaninov – Despre înşelare

 

Dragi cititori,

Culegerea supusă atenţiei voastre este o înrcercare de a aduce învăţătura Sfintei Biserici cu privire la una dintre cele mai importante laturi ale vieţii duhovniceşti (ascetica) la cunoştinţa creştinului modern, ce caută sincer mânfuirea sufletului său în sânul Bisericii Ortodoxe.

La temelia vieţii tainice a sufletului omenesc trebuie pusă rugăciunea. ,,Ce este aerul pentru viaţa trupului, este Duhul Sfânt pentru viaţa sufletului. Sufletul prin intermediul rugăciunii respiră acest aer tainic, sfânt”, scria minunatul nevoitor al bunei credinţe creştine din secolul trecut, Sfântul Ignatie (Brianceaninov). Acest om sfânt nu poate să nu uimească pe oricine face cunoştinţă cu scrierile lui, prin limpezimea şi curăţia minţii sale, prin puterea lui de pătrundere în insăşi esenţa sufletului omenesc şi a vieţii duhovniceşti, prin manifestarea duhului specific operelor Sfinţilor Părinţi ai Bisericii din vechime. Învăţătura lui despre rugăciune, despre conţinutul pe care ea trebuie să-l aibă, despre căile dobândirii ei de către sufletul credincios o propunem creştinului modem s-o ia drept temelie a vieţii lui, şi facem acest lucru din mai multe motive.

În primul rând, însăşi viaţa duhovnicească a Sfântului lgnatie şi, de asemenea, crierile lui, ca oglindire a acestei vieţi au fost întemeiate pe cercetarea foarte amănunţită a scrierilor Sfinţilor Părinţi ai Bisericii Ortodoxe de Răsărit. Propriile lui scrieri reprezintă, în esenţă, o citare neîntreruptă a Sfintei Scripturi şi a Sfinţilor Părinţi cu privire la cele mai importante probleme ale asceticii şi moralei creştine. Mulţumită acestui lucru, el a evitat acele erori în înţelegerea momentelor principale ale vieţii duhovniceşti, pe care, în mod inevitabil, şi le însuşeşte cel care studiază Ortodoxia după manualele şcolare de teologie.

În al doilea rând, Sfântul Ignatie a trăit relativ recent (a murit în anul1867) şi de aceea operele lui sunt accesibile pentru noi atât ca limbă şi formă de exprimare a gândirii, cât şi datorită structurii duhovniceşti (mai bine zis neduhovniceşti) a omului epocii noastre, similară celui contemporan Sfântului, pe care el l-a şi povăţuit în scrierile sale.

În faţa oricărui om, ce se îndreaptă în prezent spre credinţa în Hristos, după primirea Tainei Botezului, în mod inevitabil apare întrebarea: cum să trăiască, ce trebuie să facă mai departe, unde să găsească un îndrumător priceput în viaţa lui duhovnicească? Numeroasa literatură religioasă, care poate fi găsită la vânzare, e publicată în ziua de azi nesistermatic şi necontrolat (sfaturi pentru viaţa duhovnicească apar chiar şi la editurile laice!) Multe cşrţi, mai ales cele care apar fără precizatea autorului şi a locului publicării (pretenţia la veridicitate absolută?) nu numai că reflectă în mod incomplet şi inexact învăţătura Bisericii cu privire la o problemă sau alta, dar de multe ori intră şi în contradicţie directă cu Sfânta Tradiţie a Bisericii.

Înţelegând toată importanţa deprinderii corecte cu adevărata rugăciune, vă îndreptăm atenţia către unele cărţi care vă vor fi buni îndrumători pe calea dobândirii acestei virtuţi creştine: dreptul Ioan de Kronştadt Viaţa mea în Hristos, egumenul Nikon (Vorobiev) Ne este dată pocăinţa, schiegumenul2 Ioan Scrisorile unui stareţ de la Valaam, protoiereul Ioarn Juravski Tainele împărăţiei lui Dumnezeu; arhimarndritul Lazăr Despre bolile ascunsea le sufletului, PăcatuI şi pocăinţa remurilor din urmă, Despre monahism.

De aici puteţi descărca scrierile Sfântului Ignatie Birianceaninov despre:

Sf._Ignatie_Brianceaninov_-_Despre_inselare-partea_1

Sf._Ignatie_Brianceaninov_-_Despre_inselare-partea_2

Sf._Ignatie_Brianceaninov_-_Despre_inselare-partea_3

 

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Subiecte