Când omul știe și înțelege că este bolnav, există o șansă ca acesta să apeleze la medici și să se vindece de boala lui… Dar când bolnav fiind, se crede întrutotul sănătos, atunci are toate șansele ca boala să i se agraveze și să-i fie pricinuitoare de moarte. Și care dintre noi nu suntem – într-o măsură mai mare sau mai mică – bolnavi de păcat?
.
„NEȘTIINȚA CALCĂ ÎN COPITELE SALE cele mai de preț mărgăritare ale unei predanii (învățături) și ale unui așezământ dumnezeiesc. Întocmai! Pricina acestor lucruri este NEȘTIINȚA. Să nu credeți că neștiința este un rău mic sau neînsemnat ! Sfinții Părinți socot neștiința un rău mare, un izvor al răului, din care răul se naște apoi întru deplinătatea îmbelșugării. Preacuviosul Marcu Ascetul spune că: „Neștiința este cel dintâi și de căpetenie uriaș al răutății.” Neștiința nu își cunoaște neștiința sa, neștiința este pe de-a-ntregul mulțumită de „știința” sa, a spus un alt Părinte. Ea, (neștiința), e în stare să facă atât de mult rău, fără a bănui câtuși de puțin că îl săvârșește. Spun asta din compătimire față de oamenii care nu înțeleg în ce constă vrednicia omului, față de creștinii care nu știu în ce constă creștinismul, care lucrează, din neștiință, spre vătămarea lor și a fraților lor. Neștiința este cel mai negru și sigur iad!”
Sfântul Ignatie Briancianinov – „Experiențe ascetice”
.
Și mai există un fel de Neștiință – aș completa eu – provenită din mândrie luciferică ! Atunci când omul ar fi putut să știe, când Dumnezeu i-a intins o Mână de Ajutor pentru a-l lumina în diverse feluri și chipuri, spre a-l trezi și îndrepta, însă acesta, nicidecum nu a vrut și nu a primit, fiindcă nu se putea smeri! Din pricina mândriei și părutei sale „atotștiințe”, a refuzat cu încăpățânare Ajutorul lui Dumnezeu în repetate rânduri, și nu a putut nicidecum să primească Adevărul care-l putea înțelepți, salva și lumina..
.
DOAMNE, LUMINEAZĂ MINȚILE ȘI INIMILE NOASTRE CU LUMINA ȘI ÎNȚELEPCIUNEA TA, ȘI ÎNVAȚĂ-NE SĂ NE SMERIM ȘI SĂ PRIMIM SFÂNT ADEVĂRUL TĂU, PÂNĂ NU-I PREA TÂRZIU !
.
.

.

 

DESCĂRCAȚI ÎN FORMAT ELECTRONIC PDF,

SALVAȚI, CITIȚI, RECITIȚI CU MULTĂ ATENȚIE

ȘI ÎMPĂRTĂȘIȚI CELOR DE A CĂROR MÂNTUIRE VĂ PASĂ,

CÂT MAI CURÂND,

EXCEPȚIONALUL MATERIAL LĂMURITOR,

PE ÎNȚELESUL TUTUROR:

.

ECUMENISMUL – EREZIA EREZIILOR – EXPLICAȚII

.

.

SLAVĂ LUI DUMNEZEU PENTRU TOATE !

.

CITIȚI AICI TEXTUL IMNULUI ROMÂNIEI:

DEȘTEAPTĂ-TE ROMÂNE !!!

.

CĂUTAȚI ORICE CUVÂNT ORI EXPRESIE CARE VĂ INTERESEAZĂ DIN ACEST SIT, TASTÂNDU-L ÎN 

SECȚIUNEA ”CĂUTARE”

DIN PARTEA DREAPTĂ-SUS, APOI APĂSAȚI TASTA ENTER,

DACĂ FOLOSIȚI UN CALCULATOR (LAPTOP SAU DESKTOP),

SECȚIUNEA ”CĂUTARE” ESTE AȘA CUM ARATĂ IMAGINEA DE MAI JOS:

.

DACĂ FOLOSIȚI UN TELEFON MOBIL (SMARTPHONE),

SECȚIUNEA ”CĂUTARE” ESTE LA FINALUL ORICĂRUI ARTICOL DIN SITUL

WWW.ROMANORTODOX.INFO 

DEASUPRA SECȚIUNII ”ULTIMELE ARTICOLE”,

AȘA CUM SE VEDE ÎN IMAGINEA DE MAI JOS:

.

SĂ NE FIE DE FOLOS!

.

MĂRTURISEȘTE ADEVĂRUL, FĂ-ȚI DATORIA DE CREȘTIN,

DE A-ȚI IUBI APROAPELE CA PE TINE ÎNSUȚI,

ACUM, ASTĂZI, CÂT SE MAI POATE!!!

.

AȘA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU !

.

.