.

”A trimis Dumnezeu pe Duhul Fiului Său în inimile noastre, care strigă: Avva Părinte!”(Galateni 4, 6)

”De ce ne este rânduit postul? Cred că pentru a ne aminti mai bine obârșia noastră. Ca să ne amintim că nu suntem doar rodul pământului, ci al cerurilor; mai întâi de toate, al cerurilor. Ca să ne aducem aminte că suntem neam ales și că Tatăl nostru e Însuși Împăratul cerurilor și al pământului.”

”De ce Maica noastră, Biserica Dreptmăritoare, ne-a rânduit un astfel de post aspru? Fără îndoială, pentru ca să ne întoarcem mintea de la toategrijile mărunte zilnice și să cugetăm la ceea ce e de căpătâi și ceea ce contează cu adevărat. Ca să ne amintim obârșia noastră, adevărata noastră cale și adevărata noastră patrie.”

”Știi tu, fiul meu, de ce biserica ne-a rânduit postul? Negreșit, pentru a ne aminti că, măcar de suntem făcuți din pământ, nu pământul ne-a făcut, căci și pe el a trebuit cineva să-l zidească. Ca să ne amintim de cerul pe care îl purtăm în noi, în această coajă trupească și pământească. Și să putem despărți în noi cele cerești de cele pământești, cele veșnice de cele stricăcioase, cele netrecătoare de cele trecătoare și pe călător de mașina călătorului.”

”În om, inima este de căpătâi. În inimă e sângele, în sânge e sufletul, în suflet e duhul. Inima trupească și sângele sunt din pământ și spre pământ tind, sufletul și duhul sunt din ceruri și spre ceruri tind. De aceea, se poate vorbi despre inima din inimă, adică de inima duhovnicească din inima trupească. Căci, de nu ar fi așa, cum ar fi putut spune Atoateștiitorul: din inimă ies gândurile rele, minciuna și hula? Cum ar putea acestea ieși din carne și din sânge? Iată, acestea numai din suflet și din duh pot ieși!”

”Duhul este în suflet și duhul mișcă sufletul. Cum e duhul, așa este și sufletul. Dacă duhul este robit, și sufletul este robit. Dacă duhul este îndumnezeit, tot sufletul este îndumnezeit. Dacă sufletul tău a primit de la Tatăl Duhul care a fost în Hristos, atunci același Duh te va face și pe tine fiul lui Dumnezeu. Același Duh, din inima ta duhovnicească, din miezul sufletului tău, strigă către Dumnezeu: Avva, ce va să însemne Părinte!”

”Sunt însă și duhuri care nu vin de la Dumnezeu și care mișcă sufletul împotriva lui Dumnezeu. Învățați-vă să deosebiți duhurile! Neîncetat roagă-te lui Dumnezeu să-ți dăruiască Sfântul Său Duh, același care a fost în Iisus Hristos, Duh care S-a pogorât asupra Apostolilor la Cincizecime și care a mișcat sufletele tuturor sfinților și drepților până în ziua de astăzi.”

”În această a cincea săptămână a Postului Mare tu Îi vei dărui inima ta lui Dumnezeu. Și când sufletul tău se va liniști, Dumnezeu Îl va trimite pe Sfântul Duh să primească inima ta, să se sălășluiască în ea, să o ia și să o călăuzească.!

”Cum vei simți că adevăratul Duh al lui Dumnezeu a venit în inima ta? E ușor și simplu, spun sfinții purtători de duh: după bucuria și mângâierea ce se vor răspândi în întreaga ta ființă. După pacea și liniștea din inima ta. După puterea și tăria și lumina din tine. Și mai ales pentru că nu vei mai putea vorbi altfel despre Dumnezeu decât zicând: Părinte!”

”Pentru aceasta, vei binecuvânta această săptămână a Postului Mare și pe sfinții lui Dumnezeu, care au rânduit postul. Și îi vei mulțumi Maicii tale, Bisericii Ortodoxe, deoarece te-a deprins cu postul. Căci vei vedea câștigul postului, iar postul se va îndreptăți în fața minții tale. Slavă și mulțumire Domnului în veac și în veacul veacului. Amin.”

.

 

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

.

.

 

DEȘTEAPTĂ-TE ROMÂNE !!!

.

CĂUTAȚI ORICE CUVÂNT ORI EXPRESIE CARE VĂ INTERESEAZĂ DIN ACEST SIT, TASTÂNDU-L ÎN 

SECȚIUNEA ”CĂUTARE”

DIN PARTEA DREAPTĂ-SUS, APOI APĂSAȚI TASTA ENTER,

DACĂ FOLOSIȚI UN CALCULATOR (LAPTOP SAU DESKTOP),

SECȚIUNEA ”CĂUTARE” ESTE AȘA CUM ARATĂ IMAGINEA DE MAI JOS:

.

DACĂ FOLOSIȚI UN TELEFON MOBIL (SMARTPHONE),

SECȚIUNEA ”CĂUTARE” ESTE LA FINALUL ORICĂRUI ARTICOL DIN SITUL

WWW.ROMANORTODOX.INFO 

DEASUPRA SECȚIUNII ”ULTIMELE ARTICOLE”,

AȘA CUM SE VEDE ÎN IMAGINEA DE MAI JOS:

.

SĂ NE FIE DE FOLOS!

.

MĂRTURISEȘTE ADEVĂRUL, FĂ-ȚI DATORIA DE CREȘTIN,

DE A-ȚI IUBI APROAPELE CA PE TINE ÎNSUȚI,

ACUM, ASTĂZI, CÂT SE MAI POATE!!!

AȘA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU !

.