“Toti ne chinuim pe pământ și căutăm libertatea, dar puțini sunt cei ce știu în ce anume stă libertatea și unde se găsește ea.
Și eu doresc libertatea și o caut zi și noapte. Am înțeles că ea este la Dumnezeu și e dată de Dumnezeu inimilor smerite care s-au pocăit și și-au tăiat voia proprie înaintea Lui. Celor ce se pocăiesc Domnul le dă pacea Lui și liber­tatea de a-L iubi. Și nu e nimic mai bun pe lume decât a iubi pe Dumnezeu și pe aproapele. În aceasta își găsește sufletul odihna și bucuria.
Noroade ale pământului, cad în genunchi înaintea voas­tră și vă rog cu lacrimi: „Veniți la Hristos! Eu cunosc iubi­rea Lui pentru voi. O cunosc și de aceea strig întregului paământ. Dacă nu cunoști ceva, cum vei vorbi despre aceasta?”
Vei întreba, poate: „Dar cum putem cunoaște pe Dum­nezeu?” Eu, însă, spun că vedem pe Domnul prin Duhul Sfânt. Și tu, dacă te smerești, atunci și ție Duhul Sfânt îți va arăta pe Domnul nostru; și atunci și tu vei voi să strigi despre El întregului pământ.”
Sfântul Siluan Athonitul