În cele ce urmează, încercăm să clarificăm o problemă deosebit de importantă a zilelor noastre, aceea a actelor biometrice care conțin cip. Este o problemă deosebit de controversată, părerile fiind multe, însă adevărul fiind unul singur. Periculozitatea acestor acte trebuie văzută duhovnicește, întrucât diavolul luptă la acest nivel, ca să-l depărteze pe om de Dumnezeu, CHIAR SĂ-L DESPARTĂ DE DUMNEZEU. Multi, însă, consideră că această problemă nu are implicații duhovnicești, că nu ar fi o problemă de constiință, dar se înșeală amarnic. Așadar, în continuare, încercăm să demonstrăm pe scurt, marele pericol al tuturor actelor cu cip, fie că este vorba de pașaport biometric, fie de buletin biometric, fie de card de sanatate, național sau internațional. Iubite frate cititorule, frăția ta trebuie să înțeleagă că primirea acestor acte constituie o problemă de constiință. Să vedem de ce…

În primul rând, prin aceste acte se urmărește îndosarierea electronică a fiecărui individ. Părinți cu viață sfântă, din Sfântul Munte Athos vorbesc de existența unui megacomputer la Bruxelles, computer în care se înmagazinează, treptat, datele fiecarui individ din Europa, și ulterior, de pe planeta Pământ. Acest megacomputer este numit “Fiara de la Bruxelles” și este locul unde merg datele noastre personale, dosarul nostru electronic. Aceste date stocate de ”Fiara de la Bruxelles”, provin din diverse surse: pașaport biometric, buletin biometric, carduri de sănătate, alte acte ce conțin cip. Așadar, în computerul acesta, vor fi date legate de tot felul de lucruri importante din viața noastră: religia, bolile de care suferim, bolile spre care avem o anumită dispoziție, ca să nu mai vorbim de date personale, adică se va cunoaște totul despre fiecare dintre noi. Și adăugăm că aceste acte sunt reglementate de UE, Uniune Europeană, despre care un cuvios din Sfântul Munte spunea că fabrică legi fără de Dumnezeu. Toate aceste acțiuni de tip BIG BROTHER, ne îngrădesc libertatea, dreptul la intimitate, instaurând o dictatură biometrică de control asupra individului, dând posibilitatea unei rapide reperări teritoriale a individului. Trăim într-un stat democratic, în care, n-ar trebui să fim obligați să facem lucruri împotriva voinței noastre și nădăjduim, pe viitor să nu fim obligați prin lege să le primim, ci să existe alternative. Dumnezeu ne-a lăsat darul cel mai de preț, libertatea totală, liberul arbitru, daruri pe care “semeni” de-ai noștri încearcă să ni le fure, să ne priveze de ele, să ne controleze în cel mai diabolic mod.

Toate aceste demersuri nu sunt străine de instaurarea unei noi ordini mondiale, de congregații oculte ca Bilderberg Group, Illuminatti, sionismul internațional sau evreomasoneria, grupări care vor să stăpânească lumea întreagă și să o controleze, să o supună astfel forțelor întunericului. Trăim, dragii mei, vremurile de pe urmă, așa cum au proorocit toți sfinții contemporani, ca Sf. Serafim de Virița, Sf. Lavrentie al Cernigovului, Schimonahia Nila din Rusia, Părintele Dionisie Ignat, Sfântul Paisie Aghioritul, Sf. Calinic de la Cernica, Sfântul Cosma Etolul, Sfântul Nil Izvorâtorul de Mir, Pr. Justin Pârvu, Pr. Arsenie Papacioc, Pr. Adrian Făgețeanu de la Lainici, alături de multe alte nume de trăitori autentici. Toți afirmă același lucru și anume că trăim vremurile de pe urmă. Însă toți, într-un gând, ne spun totodată, să nu ne temem, ci să ne pregătim. Că nu spre panică și tulburare sunt proorocirile, ci spre trezire și pregătire lăuntrică. Proorocirile sunt trimise din dragoste, de către bunul Dumnezeu, să ne pregătim duhovnicește, nicidecum să ne temem, fiindcă Domnul, care a făcut cerul și pământul, adică tot universul, va fi cu noi. Și atunci, dacă îl avem de partea noastră pe Atotputernicul Dumnezeu, de ce să ne temem?

Deci, toate aceste acte biometrice cu cip, nu fac altceva decât să ne înfiereze libertatea, să fim monitorizați pas cu pas și să se știe orice și totul despre noi, realizându-se în acest fel controlul total asupra noastră.

În continuare, vom analiza dacă primirea acestor acte are sau nu implicații duhovnicești. Din capul locului, trebuie să știm că, primind aceste acte are loc lepădarea de Hristos, prin faptul că noi, creștinii, primim cu mare ușurință, pe actele de identitate ce conțin numele nostru creștin (darul de la Sfântul Botez), un cip 666, adică un lucru drăcesc, care ne afectează libertatea și implicit mântuirea, iar prin acceptarea inoculării unui cip, sau cod de bare gravat cu laser în chip viclean sau a unui microreceptor, pe frunte sau pe mâna dreaptă, se periclitează mântuirea, prin acceptarea unei forme a numărului din apocalipsă – 666, în locurile unde am primit pecetea cu Sfântul și Marele Mir de la Botezul Ortodox – (vezi pe youtube filmul MARCAREA IZOTOPICĂ). Fără nici un pic de atitudine, primim lucruri demonice în viața noastră, singuri contribuind la propria noastră îndosariere, prin primirea acestor acte, contribuind totodată la intrarea într-un sistem fără ieșire. Cu alte cuvinte, singuri ne batem cuie în talpă. Singuri ne periclităm propria mântuire. Acceptăm cu mare usurință, și într-o mare ignoranță aceste acte, grăbind prin acestea următoarea etapă: pecetluirea, implantul în corpul uman al microcipului sau acceptarea gravării codului de bare pe frunte, care fac trimitere la pecetea Antihristului din ultima Carte a Sfintei Scripturi, pecete fără de care nu vom putea cumpăra sau vinde, despre care se vorbeste în Apocalipsă.

Mare este ignoranța acestui popor în momentul de față. Stăm departe de Dumnezeu și de dreapta credință. Stăm departe de Duhul Sfânt, care ne luminează cu privire la toate pericolele și cursele diavolului. Căci dacă avem pe Duhul Sfânt în noi, nu primim aceste acte și implanturi drăcești.

Mulți mă întreabă: Părinte, ce să facem, dacă statul ne va obliga, în viitor, prin lege să le primim? Răspunsul este următorul: – Dacă statul ne obligă prin lege să sărim în cap, pe viitor, așa o să facem? Căci astea sunt legile de acum, care se vor da, fără de Dumnezeu. Și eu vă spun aceleași lucruri pe care spun marii duhovnici ai neamului nostru, ca Părinții Arsenie Papacioc, Justin Pârvu, Adrian Făgețeanu, că aceste acte sunt mare primejdie pentru noi oamenii, că miroase a 666 – afirmația patriarhului Greciei din vremea aceea, de acum ceva ani și că nu trebuie să le primim cu nici un chip. Să le păstrăm pe acelea vechi, pe acelea să le păstrăm. ȘI SĂ LUPTĂM, SĂ NU SE DEA LEGI CARE SĂ NE OBLIGE SĂ LE PRIMIM!!!!!!

Ierarhia tace în momentul de față, așa cum a făcut-o și în trecut. Mai mult, un comunicat recent al purtătorului de cuvânt al Patriarhiei Române – Vasile Bănescu arată limpede că n-ar fi implicații spirituale în problema biometrică. Dar vaiiiiii, vaiiii, vaiiiii!!!… Se contrazice prin acest comunicat cu toți sfinții contemporani și marii duhovnici, de care am amintit mai sus. Însă, noi să nu confundăm biserica lui Hristos cu ierarhia bisericească și să urmăm învățăturile sfinților. Să nu ascultăm de această mare înșelare a ierarhilor noștri, ci de Duhul Sfânt care a vorbit prin Sfinții Părinți.

Lupta împotriva acestor acte biometrice a început încă din 1992, când Sfântul Munte a lansat memorii, prin care avertizau populația lumii, cu privire la aceste mari probleme. Amintim apoi, circulara Sfântului Sinod al Greciei, încă de la apariția codului de bare 666, prin care Sinodul Greciei condamna la acea vreme vehement aceste demersuri, considerându-le satanice și premergătoare pecetluirii finale.

Amintim apoi hotărârea sinodului metropolitan, prezidată de IPS Bartolomeu Anania – vezi hotărârea scanată și atașată la finalul articolului. Să nu uităm implicațiile Bisericii ortodoxe din Grecia, din 2011, în cazul încercării de introducere a Cardului Cetățeanului, cînd în Atena, o mare parte a clerului ortodox de atunci a ieșit în stradă și a scandat în fruntea mulțimii: “Noi suntem ortodocși, noi nu primim Cardul Cetățeanului.” Reacții au apărut la noi și în scris, în cărți precum Dictatura Biometrică – editura Mânăstirii Petru Vodă, “Apocalipsa 13”- de ing. Mircea Vlad sau “La apusul libertății” a lui Hristodul Aghioritul, “Ne vorbește Părintele Justin” – a Părintelui Justin Pârvu, “Stareții despre vremurile din urmă” – editura Egumenița, “Dictatura Biometrică” – Editura Fundația Petru Vodă, ”Cipurile Spion” – Editura Sophia și multe altele, precum și organizarea de mitinguri anticip, la acea vreme. Ca să nu mai vorbim de interviuri și apariții pe youtube ale unor mari duhovnici precum Părinții Justin Pârvu,  Arsenie Papacioc,  Adrian Făgețeanu.

Pe final, noi creștinii care vrem să ne mântuim sufletele avem de pus câteva întrebări deloc retorice: În primul rând, dacă trăim într-o societate democratică, de ce suntem obligați să facem lucruri împotriva voinței noastre? Apoi, de ce nu există alternativă nebiometrică în legile și regulamentele europene ale momentului, pentru cei ce nu vor acte biometrice? De ce în codul de bare apare numărul 666 (barele mai lungi din codul de bare care înseamnă 666) – vezi demonstrația prezenței numărului 666 în codul de bare în cartea ”La apusul libertății” a părintelui Hristodul aghioritul. De ce nu apare oricare alt cod, de ce tocmai cel din Apocalipsă? De ce în majoritatea băncilor se introduce obligatoriu cardul și dispar casieriile? Nu cumva pentru a instaura un unic sistem de plată cu cardul codat 666, pentru a se ști fiecare pas al nostru, fiecare operațiune bancară întreprinsă de noi? – vezi cum se face supravegherea zilnică a tuturor oamenilor în cartea ”La apusul libertății” a părintelui Hristodul aghioritul. De ce pe toate produsele există codul de bare 666, nu oare pentru a se instaura un sistem unic de codare 666, pentru a se realiza un control unic al produselor de pe piață? De ce în aeroporturi s-au introdus porți biometrice cu scanarea – fotografierea feței și amprentare digitală? De unde știm noi că nu suntem inoculați cu microreceptori la trecerea prin aceste porți? Nimeni nu ne poate garanta acestea. Nimeni nu ne întreabă dacă suntem de acord. Și făcând o paranteză, cu referire la acest aspect, îndemnăm creștinii, NU LA PANICĂ CI LA PRECAUȚIE MAXIMĂ ȘI LA MULTĂ RUGĂCIUNE. DE ASEMENEA,  SĂ NU ACCEPTE VREO SCANARE A FRUNȚII, CI MODALITĂȚILE CLASICE DE CHECK-IN, LA PLECAREA CU AVIONUL. De ce în 1992, George Bush a lansat conceptul de New World Order – o nouă ordine mondială?

Toate acestea se petrec în umbră, în ascuns, fără să ne întrebe nimeni dacă suntem de acord cu ele… De ce întrunirile grupului Bilderberg au loc în cel mai mare secret și cu ce drept acolo se discută soarta planetei, a resurselor și a diverselor interese? Cu ce drept unii oameni hotărăsc soarta altor oameni? De ce există o goană după datele noastre personale? Peste tot ni se oferă carduri, nimic nu se mai poate fără carduri și acte biometrice? De ce în țări ca SUA sau țările scandinave, s-a început implantul de microcipuri în corpul uman? De ce suntem, noi românii, dependenți de alte puteri străine și suntem ținta unor mari interese pentru resursele noastre naturale? De ce a ajuns aceasta țară bogată și binecuvintată de bunul Dumnezeu cu de toate, la sapă de lemn? De ce nimic nu mai este al nostru, ci al marilor corporații străine, care ne înghit cu totul? De ce ? Chiar nu vedem lucrarea întunericului în toate acestea? Chiar nu luăm atitudine la ce se întâmplă în jurul nostru?

Noi preoții avem datoria să spunem adevărul, indiferent de urmări. Din capul locului, să stabilim un lucru: nu avem nimic cu nimeni, ci iubim fiecare ființă umană de pe pământ, întrucât toți suntem creați după chipul lui Dumnezeu și toți suntem egali în fața bunului Dumnezeu. Ne rugăm cu dragoste, dar și cu durere pentru toți oamenii, pentru cei din fruntea țării și pentru întreaga lume. Dumnezeu mă vede când scriu aceste lucruri și cu durere le scriu. Cu durere pentru neamul omenesc, care, dacă nu se trezeste, va fi prea târziu în curând. Cu durere pentru neamul omenesc, ce alunecă pe o pantă a dezastrului, a distrugerii, a patimilor, a lăcomiei și desfrâului. Cu durere pentru copiii noștri, care se nasc într-un iad, iadul de pe pamânt.

Așadar, trezește-te popor ortodox, trezește-te omule de pretutindeni la realitate. La realitatea cea duhovnicească, pentru că omul a fost creat pentru cele spirituale, duhovnicești și nu spre cele deșarte și vremelnice. Calea omului este către cele cerești și nu către cele pământești, vremelnice și stricăcioase, Ia calea dreptei credințe ortodoxe. Și bunul Dumnezeu te va primi cu brațele părintești, pline de dragoste și cu mare bucurie. Căci El nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu.

     Pregătește-te omule, să mucenicești pentru Hristos și să marturisești adevărul. Să nu ai frică de nimic, decât de Dumnezeu și de Judecată. Să nu te temi și să fii sigur că dacă vei muri pentru Hristos, o să ai viață veșnică. Așadar, moartea nu înseamnă capătul drumului, ci începutul lui, începutul veșniciei fericite cu Hristos, care a murit pentru noi pe cruce. De murim, toți murim, dar conteaza cum mori. Să fim pildă vie de jertfă pentru neam și pentru dreapta credință ortodoxă, singura mântuitoare, așa cum pildă vie s-au făcut milioanele de sfinți și mucenici de-a lungul istoriei mântuirii. Să nu ne fie frică, fiindcă Domnul ne-a promis că va fi cu noi până la sfârșitul veacurilor, numai noi, oamenii, să ne luăm mântuirea în foaaarte serios, ca pe ceeeeel maaaai important lucru din viața noastră pământească!

.

P.S.: Iată conținutul actului eliberat de Sinodul mitropolitan prezidat de vrednicul de pomenire Mitropolit Bartolomeu Anania – ȘEDINȚA DIN 19 FEBRUARIE 2009, spre a vedea poporul că, adevărul a fost spus, este spus și va fi spus de oamenii lui Dumnezeu, cu mare curaj…… (act publicat în paginile 94 și 95 din cartea DICTATURA BIOMETRICĂ – Editura Petru Vodă, atașată aici în format pdf)

dictatura-biometrica-editura-m-rii-petru-voda

Cu dragoste pentru toată făptura, dar și cu mare durere,

Pr. Andrei

.

Alte linkuri utile, pe același subiect, EXTREM DE IMPORTANT:

despre marcarea izotopică: Unui bărbat din Rusia i s a aplicat un cod de bare pe frunte, la bancă – https://www.youtube.com/watch?v=QP9Bj2eZQi0

Aplicarea semnului fiarei Experiment cu datele biometrice a unui ATM – https://www.youtube.com/watch?v=CAXX0mhd404

Despre actele 666.”Cine are urechi de auzit să audă”(Matei 13:9) – https://www.youtube.com/watch?v=_aBSjF5jKII

Pecetea lui Antihrist, De ce nu trebuie acceptat: card,pasaport biometric, etchttps://www.youtube.com/watch?v=Cax8LYY9uPg

Despre porțile biometrice – active, funcționale deja în foarte multe aeroporturi, în scurt timp, la toate:

https://www.gunnebo.com/Entrance-Control/Industries/Airport-and-Aviation