Acesta este războiul despre care spune Sfânta Scriptură și proorocii că va deveni pricină pentru unirea întregii omeniri.

Oamenii vor înțelege că nu se poate trăi așa pe mai departe fiindcă tot ce este viu va pieri și vor alege un guvern unic care va fi antecamera împărăției lui Antihrist. Apoi vor începe prigoanele asupra creștinilor; când în adâncul Rusiei vor ieși primele eșaloane din orașe trebuie să se grăbească cineva să iasă între primii, căci mulți dintre cei ce vor rămâne vor pieri. Va veni împărăția minciunii și răului. Va fi atât de greu, atât de dificil și îngrozitor încât să nu dea Dumnezeu să trăiești până atunci. Dar noi nu vom prinde acele vremuri.

Dacă oamenii din toată lumea, toți până la unul, în același timp s-ar fi pus în genunchi să se roage măcar cinci minute lui Dumnezeu spre a prelungi viața, ca să mai dea Domnul  vreme de pocăință….
Dacă poporul rus nu va veni la pocăință, se poate întâmpla iarăși să se ridice fratele împotriva fratelui.

Va veni vremea când nu prigoana, ci banii și înșelăciunile lumii acesteia îi vor îndepărta pe oameni de Dumnezeu și vor pieri mai multe suflete ca în vremea prigoanei ateiste.

Pe de o parte vor înălța cruci și vor auri cupole, iar pe de altă parte se va instaura împărăția minciunii și răului. Biserica adevărată totdeauna va fi prigonită, iar să se mântuiască cineva va putea numai prin boli și amărăciuni, căci prigoanele vor avea un caracter cât mai subtil și neprevăzut; înfricoșător va fi să ajungă cineva la acei ani”.

Sfântul Serafim de Viriţa, (1866-1949)

*******

„Învăţătura celor Doisprezece Apostoli (Didahii):
„Vegheaţi asupra vieţii  voastre. Candelele voastre să nu se stingă şi mijlocul vostru să fie încins, fiţi gata. Pentru că nu ştiţi ceasul când va veni Domnul nostru. Adunaţi-vă mai des cu cei de o credinţă cu voi, pentru că întreg timpul petrecut în credinţă nu vă va putea ajuta, dacă nu veţi fi desăvârşiţi în vremurile de pe urmă.
Căci în ultimele zile se vor înmulţi proorocii mincinoşi şi păgubitori, iar oile se vor preface în lupi şi dragostea se va preface în ură. Pentru că din cauza înmulţirii nelegiuirilor se vor urî unii pe alţii şi se vor persecuta şi se vor vinde unul pe altul, şi atunci se va arăta  şi amăgitorul lumii, precum Fiul lui Dumnezeu, şi va face semne şi minuni, iar pământul se va preda în mâinile lui, şi (el) va face nelegiuiri de care n-au mai fost din veac.
Atunci va trece zidirea omeneasca prin focul ispitirii şi mulţi se vor ispiti şi vor muri, iar cei tari în credinţă se vor mântui de acest blestem.”

*******

„Supunerea smerită în faţa oricărei puteri îi convine celui care nu este atras de viaţa după Cuvânt. Pentru că drumul mărturisirii, chiar dacă e pe undeva şi aşternut cu roze, neschimbat după „Osana…“, va răsuna şi „Răstigneşte-L, răstigneşte-L“. Această incomoditate va servi drept motiv pentru justificarea de sine şi primirea antihristului – ştiinţă avem, dar raţiunea s-a întunecat din cauza păcatelor. Adică, dacă orice putere e de la Dumnezeu, ne-om supune şi antihristului, n-avem încotro. Şi încă vor adăuga că toate se fac cu voia Domnului. De aceea, se şi spune că se va întrona necuratul în orice biserică şi niciun cuvânt despre cei care au slujit acolo mai înainte. Ţine minte exemplul marelui, stareţ făcătorul de minuni de la Sarov. Câte icoane avea el? Una. Cărţi? Vreo zece. Dar a  dobândit mare slavă, şi nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. Acum toţi au pe-acasă iconostase, rafturi întregi de cărţi, numai că nu se săvârşeşte fapta cugetată! Mulţi ascultă, dar puţini aud, părinte!
„Da, m-am gândit eu, e o piatră şi în grădina mea, ce mai bucurie îmi aduce biblioteca de vreo mie şi jumătate de cărţi!”
Îţi mai spun încă o dată: nu e nevoie de discuţii despre mântuire, ci de fapte pentru mântuire – atât acum, cât şi atunci, ceva mai târziu. A trecut timpul îndreptăţirilor, dacă a mai fost vreodată. Nu numai mântuirea, toate trebuie supuse acestui scop.

A lăsat Domnul timp liniştit pentru a ne deschide mintea şi a auzi cuvântul lui Dumnezeu şi, principalul, pentru dobândirea harului Dumnezeiesc înainte de anii înfricoşători. Cine va folosi aceasta spre bine, iar cine spre rău. Primii vor mai primi, iar cei din urmă şi ce-au avut vor pierde! Cum s-a şi spus: că celui ce are i se va mai da, iar celui ce n-are i se va lua şi puţinul ce-l are. Veghează!”

 

„Stareții despre vremurile de pe urmă”, Viziunea Starețului Antonie

 

_____________

Sursa – https://stranaortodoxa.wordpress.com/2020/06/29/acesta-este-razboiul-despre-care-spune-sfanta-scriptura-si-proorocii-ca-va-deveni-pricina-pentru-unirea-intregii-omeniri-celui-ce-are-i-se-va-mai-da-iar-celui-ce-n-are-i-se-va-lua-si-puti/