Select Page

Autor: Cristian

Crezul

Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor. Și întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Carele din Tatăl S-a născut mai înainte de...

Read More

Sfântul Ioan Iacob Hozevitul († 1960) povesteşte despre nenorocirile pe care le-au săvârşit papistaşii: Sinodul de la Ferrera-Florenţa, căderea unorora – (vrednicele de plâns mănăstiri Lavra şi Xiropotamou, care au căzut atunci şi s-au abătut de la învăţăturile Sfinţilor Părinţi şi pedepsirea lor de către Dumnezeu şi multe altele)

Sfantul Ioan Iacob Hozevitul (†1960) : “În vremea cînd trãia Cuviosul Nicodim Aghioritul la...

Read More

Subiecte