Select Page

Autor: Cristian

Sfânta Evanghelie după Ioan – Cap.19

Capitolul 19 1. Deci atunci Pilat a luat pe Iisus şi L-a biciuit. 2. Şi ostaşii, împletind cunună din spini, I-au pus-o pe cap şi L-au îmbrăcat cu o mantie purpurie. 3. Şi veneau către El şi ziceau: Bucură-te, regele iudeilor!...

Read More

Sfânta Evanghelie după Ioan – Cap.20

Capitolul 20 1. Iar în ziua întâia a săptămânii (duminica), Maria Magdalena a venit la mormânt dis-de-dimineaţă, fiind încă întuneric, şi a văzut piatra ridicată de pe mormânt. 2. Deci a alergat şi a venit la Simon-Petru şi la...

Read More

Sfânta Evanghelie după Ioan – Cap.21

Capitolul 21 1. După acestea, Iisus S-a arătat iarăşi ucenicilor la Marea Tiberiadei, şi S-a arătat aşa: 2. Erau împreună Simon-Petru şi Toma, cel numit Geamănul, şi Natanael, cel din Cana Galileii, şi fiii lui Zevedeu şi alţi...

Read More

Sfânta Evanghelie după Marcu – Cap. 7

Capitolul 7 1. Şi s-au adunat la El fariseii şi unii dintre cărturari, care veniseră din Ierusalim. 2. Şi văzând pe unii din ucenicii Lui că mănâncă cu mâinile necurate, adică nespălate, cârteau; 3. Căci fariseii şi toţi iudeii,...

Read More

Sfânta Evanghelie după Marcu – Cap. 8

Capitolul 8 1. În zilele acelea, fiind iarăşi mulţime multă şi neavând ce să mănânce, Iisus, chemând la Sine pe ucenici, le-a zis: 2. Milă Îmi este de mulţime, că sunt trei zile de când aşteaptă lângă Mine şi n-au ce să mănânce....

Read More

Sfânta Evanghelie după Marcu – Cap. 9

Capitolul 9 1. Şi le zicea lor: Adevărat grăiesc vouă că sunt unii, din cei ce stau aici, care nu vor gusta moartea, până ce nu vor vedea împărăţia lui Dumnezeu, venind întru putere. 2. Şi după şase zile a luat Iisus cu Sine pe...

Read More

Sfânta Evanghelie după Marcu – Cap.10

Capitolul 10 1. Şi sculându-Se de acolo, a venit în hotarele Iudeii, de cealaltă parte a Iordanului, şi mulţimile s-au adunat iarăşi la El şi iarăşi le învăţa, după cum obişnuia. 2. Şi apropiindu-se fariseii, Îl întrebau,...

Read More

Sfânta Evanghelie după Luca – Cap.1

Capitolul 1 1. Deoarece mulţi s-au încercat să alcătuiască o istorisire despre faptele deplin adeverite între noi, 2. Aşa cum ni le-au lăsat cei ce le-au văzut de la început şi au fost slujitori ai Cuvântului, 3. Am găsit şi eu...

Read More

Subiecte