Select Page

Autor: Cristian

Sfânta Evanghelie după Luca – Cap.11

Capitolul 11 1. Şi pe când Se ruga Iisus într-un loc, când a încetat, unul dintre ucenicii Lui I-a zis: Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, cum a învăţat şi Ioan pe ucenicii lui. 2. Şi le-a zis: Când vă rugaţi, ziceţi: Tatăl nostru,...

Read More

Luna lui februarie în 28 de zile: pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Ioan Cassian († 439) și a Părintelui nostru Vasilie Mărturisitorul, cel ce a pătimit împreună cu Sfântul Procopie

Sfântul Ioan Cassian s-a născut în Dobrogea, prin anul 360. Încă din fragedă tinerețe s-a făcut monah într-o mănăstire din Betleem și, având deosebită istețime a minții și multă osârdie spre înțelepciune și spre dumnezeieștile...

Read More

Subiecte