Oofffff! E greu să fii creștin

În vremile acestea tulburi foarte

Să guști în fiecare clip-amar pelin

Și săgetări drăcești și primejdii de moarte…

.

E greu să tot primești în jurul tău

Să vezi o-ntreagă omenire care,

S-a depărtat cu tot de Dumnezeu

Și zace-n sufletească grea pierzare…

.

E greu să n-ai modele de urmat

E greu să nu mai vezi virtuți

E greu să nu te frângi în vânturi ce bat

Când cei ce trebuie să strige, sunt muți.

.

E greu să vezi doar clerici vânduți

E greu să vezi cum și-au vândut turma

Pe nimica, zăcând nepăsători și sluți

Iar sufletele cad mii și în iad își pierd urma…

.

E greu ca liniștea să îți păstrezi

E greu, cu păcatul să lupți

E greu să nu te întinezi

Și din tentații mii să nu te-nfrupți…

.

E greu să te păstrezi curat

Când scârna curge în sângele-omenirii

E greu moral să nu te-abați

E greu să nu dai  frâu liber cârtirii….

.

Nu poți posti, ești slab, neputincios

Abia o rugă-nalți spre cer

Cu o singură aripă, cu-n singur os

Încerci să te ridici, dar cazi ca ruginitul fier…

.

Creștine, drag, nu te descuraja!!!

Te luptă cum poți, nu e loc de zăbavă

Dumnezeu, până la capăt, de vei lupta

Te va încununa cu mare slavă…

.

Nu mai poți face mai nimic

De slăbiciuni ești plin, dar dacă rabzi

Ispitele ce vin asupră-ți, fii voinic

Și te ridică minten, de-ai să cazi…

.

Căci numai de-i răbda ca un viteaz

Necazurile-ngăduite azi

Și de te vei sili să rămâi treaz,

Dumnezeu nu te va lăsa să cazi…

.

Și de vei face asta, iată izbăvirea

De vei păzi credința dreaptă, doar,

Omule bun, vei primi mântuirea

Domnul Hristos ți-o va da în dar…

.

Căci sfinții spus-au despre cei din urmă

Căci, de se vor sili-a rămîne-n cele drepte

Domnul se va milostivi de mica turmă

Și-o va ajuta să urce a cerului trepte…

.

Așa că, tu, creștine, din vremea cea din urmă,

Să tragi cu dinții de poala dulcelui Hristos

Să faci ce poți și să rămâi în turmă

Lucrează  mult spre al aproapelui folos…

.

Și așa slab, neputincios, sleit,

Fără putere, dar cu nădejdea scut

O să te mântuiești, nu e al tău merit

Și o să fii mai mare decât sfinții de la început…

.

PS:

Creștine, de ispitele să rabzi tu te silești

Și-avînd nădejde-n Domnul,  AI SĂ TE MÂNTUIEȘTI!!!!!!!

.

.

Cu milă pentru toți creștinii, care înoată în valurile vieții, dar care se vor mântui prin răbdarea ispitelor și prigoanelor groaznice, care vor veni asupra lor, fără să cârtească,

.

 Pr. Andrei

 

 

.