„Și într-adevăr, este important pentru mica noastră turmă a adevăraților creștini ortodocși să avem contact unii cu alții, căci zilele sunt rele, și mulți caută să distrugă astăzi Biserica Ortodoxă- chiar și unii din cei ce se numesc”episcopi ortodocși „. Aici în America suntem foarte familiarizați  cu apostazia „Athenagora și asociații”( nota noastră: la momentul acela Atenagora era cel mai vădit ecumenist ortodox și era Patriarhul Constantinopolului însuși) și, din nefericire, celelalte jurisdicții naționale din America mai niciuna nu este mai bună; toate fraternizează și se roagă cu catolicii și cu protestanții și se rușinează să spună heterodocșilor că rătăcesc departe de Adevăr care este numai în Ortodoxie. Membrii Bisericii noastre ruse din afara Rusiei aproape de unii singuri se ridică și luptă pentru puritatea doctrinei și practicii noastre sfinte ortodoxe și pentru aceasta suntem peste tot defăimați  și ni se pun diverse nume. Dar, cel puțin, suntem perfect liberi să vorbim adevărul, ceea ce nu este cazul în multe țări .”(nota noastră: Serafim Rose scria acestea în anul 1970, când unele țări ortodoxe erau sub jugul comunist ateu).

Comentariul nostru: Astăzi noi, cei altădată aflați sub jugul comunist ateu, suntem liberi, dar oare câți se mai ridică și mai spun adevărul, luptând împotriva întinării Ortodoxiei cu erezia?  Sau câți dintre noi mai căutăm Adevărul?

Serafim Rose făcea aceste afirmații de mai sus în 1970. Ele sunt pentru prima oară traduse în română.( Mare parte din scrisorile Părintelui Serafim Rose au fost trunchiate sau deformate astfel încât cuvintele sale cu precădere despre ecumenism și Ortodoxia neîntinată de rătăciri, așa cum ne-au predat-o Sfinții Părinți, să nu ajungă la noi. De exemplu această scrisoare nu a fost tradusă deloc în română. Dăm mai jos sursa unde pot fi găsite scrisorile Cuviosului Părinte, integral, în limba engleză.)

Patriarhul ecumenic Athenagora în anul 1963 începuse să urmeze o cale a dialogului ecumenic de orientare adogmatică, afirmând că „Dogmele trebuie puse în cămară”, și că „Vremea dogmelor a trecut”(n.n.-Constantine Cavarnos, Ecumenism Examined, Institute for Byzantine and Modern Greek Studies, Belmont, Mass., 1996, pp. 11, 28-30. Akropolis, 29 iunie 1963), apoi în luna decembrie a anului 1965, printr-un act de „iertare reciprocă”, făcut simultan cu Papa Paul al VI-lea patriarhul a încercat să unească Biserica Ortodoxă cu cea romano-catolică, fără ca mai înainte să ceară ca cea romană-catolică să se lepede de învăţăturile ei mincinoase,  iar în decembrie 1968,  a anunţat că  a înscris numele Papei Paul al VI-lea în Diptice4, vrând să spună, prin urmare, că Papa se afla în comuniune cu Biserica Ortodoxă. (Dipticele sunt pomelnicile oficiale ale fiecărei Patriarhii, conținând numele celorlalți Patriarhi recunoscuți ca ortodocși). Unii episcopi, precum Întâi- stătătorul Arhiepiscopiei Ortodoxe Grecești din America, Arhiepiscopul Iacov, i-au urmat îndeaproape politica patriarhului ecumenic, de aceea Serafim Rose îi numește ironic “Athenagoras & Co.,” 

.

.
.

.

.
.
.
.

.

Iată scrisoarea integral:

„063.

Sept. 4/17, 1970

St. Ioasaph of Belgorod

Dear Brothers in Christ,

Rejoice in our Lord Jesus Christ!

We were most happy to receive your letter and hear of the existence of your Orthodox mission in Madrid. We will gladly enroll you as our regular subscribers, and we have already sent you copies of all the back issues that we still have—one copy of each issue for your library, and extra copies of issues that we thought might interest you especially and which you can distribute as you see fit.

We are sending your name also to two other places in America where people of our Russian Synod are publishing material in English: to Holy Trinity Monastery in New York, and St. Nectarios Church in Seattle, Washington, and they will undoubtedly send you their publications. Please tell us also if you are in contact with our missionary centers in Europe: with Fr. Basile Sakkos in Geneva (who publishes La Foi Transmise in French), with the St. Seraphim Brotherhood in England (which publishes a magazine in English), and the Dutch Orthodox mission in The Hague (some of whose members speak English). If not, we will send their addresses to you and you can establish contact with them also.

And truly, it is important for our small flock of true Orthodox Christians to have contact with each other, for the days are evil, and many seek to destroy the Orthodox Church today—even some of those who are called “Orthodox bishops.” Here in America we are very familiar with the apostasy of “Athenagoras & Co.,” and unfortunately the other national jurisdictions in America are hardly any better; all of them fraternize and pray with Catholics and Protestants and are ashamed to tell the heterodox that they have wandered far from the Truth, which is only in Orthodoxy. The members of our Russian Church Outside of Russia almost alone stand up and fight for the purity of our holy Orthodox doctrine and practice, and for this we are slandered and called names everywhere. But here at least we are perfectly free to speak the truth, which is not the case in many countries.(n/n.- acesta este fragmentul tradus mai sus, iar sublinierea ne aparține)

Please write us and tell us more about your Mission. How often and where do you have services? How did you discover the Orthodox Faith? What kind of difficulties do you have with the Greeks, the Catholics, etc? Please write us fully about yourselves.

We will send you regularly two copies of The Orthodox Word. If there are many of you and you need more copies than this, please tell us and we will send you more; we have a “missionary fund” for just such a purpose.

We ask your prayers for us. There are just two of us so far who do all the work on our publication, and it is often very slow and hard work. We are Brother Gleb and Brother Eugene. We look forward to hearing more from you.

With love in Christ the Saviour,

Eugene”

 

Sursa:https://thoughtsintrusive.wordpress.com/2017/11/17/letters-of-fr-seraphim-rose-1961-1982/

https://caleaimparateasca.wordpress.com/2018/04/21/cuviosul-serafim-rose-zilele-sunt-rele-si-multi-cauta-sa-distruga-astazi-biserica-ortodoxa-chiar-si-unii-din-cei-ce-se-numesc-episcopi-ortodocsi/