Atunci când alţii, lovind cu necaz şi cu strâmtorare sufletul tău, te fac să te rogi lui Dumnezeu cu durere, cu inima umilită şi cu lacrimi pentru miluire, roagă-te pentru iertarea păcatelor lor la fel cum te rogi pentru iertarea păcatelor tale şi totodată roagă-te pentru mântuirea lor la fel ca pentru a ta.

De vei ajunge să faci asta şi o vei preface în deprindere, vei primi de la Domnul belşug de daruri duhovniceşti, daruri ale Duhului Sfânt, Care iubeşte sufletul cu împreuna-simţire faţă de mântuirea altora, fiindcă El Însuşi, Duhul Cel atotsfânt, vrea în tot chipul să ne mântuiasca pe toţi, numai să nu stăm împotriva Lui, să nu împietrim inimile noastre. Însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspinuri negrăite (Rom. 8, 26).

Dacă voieşti să îndrepţi pe cineva de neajunsurile sale, nu te gândi că îl vei îndrepta numai cu mijloacele tale: noi singuri mai mult stricăm cu propriile noastre patimi, de pildă, cu trufia şi întărâtarea care ia naştere din aceasta. Mai bine aruncă spre Domnul grija ta (Psalmul 54, 25) şi roagă-te din toată inima Lui, Celui ce cearcă inimile şi rărunchii noştri (Psalmul 7, 10), ca El Însuşi să lumineze mintea şi inima omului; dacă va vedea că rugăciunea ta suflă dragoste şi vine din toată inima, negreşit va împlini dorirea inimii tale şi degrab vei spune, văzând schimbarea din cel pentru care te rogi: Aceasta e schimbarea dreptei Celui Preaînalt (Psalmul 76, 11).

De vei vedea că cineva, din diavolească silnicie, își îndeletnicește inima doar cu un lucru deșert, pământesc (idee fixă), se necăjește mult pentru el, vorbește întruna despre el și prin aceasta stârnește în tine supărare, nu te întărâta, ci, știind bine că aceasta e o boală a duhului venită de la vrăjmașul, poartă-te blând și lin cu cel bolnav și întoarce-te îndată spre Dumnezeu prin rugăciune, având credința liniștită și netulburată, și zi troparul Chipului nefăcut de mână: “Preacuratului Tău chip ne închinăm, Bunule, cerând iertare greșealelor noastre, Hristoase Dumnezeule: că de voie bine ai voit a Te sui cu trupul pe cruce ca să izbăvești din muncile vrăjmașului pe cei pe care i-ai zidit. Pentru aceasta, cu mulțumită strigăm Ție: toate le-ai umplut de bucurie, Mântuitorul nostru, Cela ce ai venit să mântuiești lumea.”

De vezi în aproapele neajunsuri și patimi, roagă-te pentru el; roagă-te pentru fiecare, chiar și pentru vrăjmașul tău. De vei vedea vreun frate că este mândru și îngâmfat, că se poartă trufaș cu tine ori cu alții, roagă-te pentru el ca Dumnezeu să-i lumineze mintea și să încălzească inima lui cu focul harului Său. Zi: “Doamne, învață-l pe robul Tău cel căzut în trufie satanicească blândețea și smerenia și depărtează de la inima lui întunecarea și povara mândriei satanicești!”

De vei vedea pe cineva că e răutăcios, roagă-te: “Doamne, fă-l bun pe acest rob al Tău cu harul Tău!”

De vei vedea vreun om iubitor de bani și lacom, zi: “Comoara noastră nestricăcioasă și Bogăția noastră necheltuită! Dăruiește acestui rob al Tău făcut după chipul și asemănarea Ta să priceapă cât de amăgitoare este bogăția și că toate cele pământești deșertăciune sunt, umbră și vis; să înțeleagă că la fel ca iarba sunt zilele fiecărui om, ori ca o pânză de păianjen, și că Tu singur ești bogăția, tihna și bucuria noastră!”

De vezi pe vreun pizmaș, roagă-te: “Doamne, luminează mintea și inima acestui rob al Tău spre cunoașterea darurilor Tale celor mari, nenumărate și neurmate, pe care le-a primit de la îndurările Tale fără număr, că întru orbirea patimii sale a uitat de Tine și de bogatele Tale daruri și sărac s-a socotit a fi, bogat fiind cu darurile Tale, drept care caută cu pizmă spre bunătățile robilor Tăi, cu care – o, Bunătate mai presus de grai! – îi miluiești pe toți, pe fiecare după puterea sa și după hotărârea voii Tale. Înlătură, Stăpâne Atotbune, acoperământul diavolului de pe ochii inimii robului Tău și dăruiește-i lui inimă înfrântă dimpreună cu lacrimi de pocăință și mulțumită, ca să nu se bucure vrăjmașul întru dânsul văzând că l-a prins de viu întru a sa voie și să nu-l smulgă din mana Ta!”

Când vezi vreun om beat, zi în inima ta: “Doamne, caută cu milostivire spre robul Tău cel înșelat cu amăgirea pântecelui și veseliei trupești, dă-i să cunoască dulceața înfrânării și postului și a roadelor duhovnicești care vin de acolo”.

Când vezi vreun împătimit de bucate, care în ele vede fericirea sa, spune: “Doamne, Mâncarea noastră Preadulce și niciodată pieritoare, ci dăinuitoare întru viața veșnică! Curățește pe robul Tău de întinăciunea îmbuibării pântecelui, că s-a făcut cu totul trup și s-a înstrăinat de Duhul Tău, și dă-i lui să cunoască dulceața mâncării tale celei duhovnicești și de viață făcătoare, care este Trupul și Sângele Tău și cuvântul Tău cel sfânt, viu și lucrător!”

Așa sau în chip asemănător roagă-te pentru toți câți păcătuiesc și nu cuteza să disprețuiești pe nimeni pentru păcatul său ori să te răzbuni împotriva lui, căci prin aceasta nu faci decât să mărești rănile păcatoșilor, ci îndreptează-i prin sfaturi, amenințări și certări care să slujească drept mijloc spre curmare răului său păstrarea lui între hotarele măsurii.

Slavă Preasfintei, Celei da o ființă și de viață Făcătoarei Treimi! Când diavolul te va strâmtora cu nemulțumirea, ura împotriva aproapelui din pricina vreunui lucru lumesc, trupesc și mă simt împovărat, chinuit, mă scol și ridic ochii inimii mele spre Treime și zic: “Părinte, Fiule, Duhule Atotsfinte, miluiește-mă”, iar eu privesc la numele Tatălui și Fiului și Sfântului Duh ca la însăși ființa Preasfintei Treimi, Care este de față pretutindeni în chip ființial, chiar și într-un cuvânt. Atunci primesc îndată ușurare și fuge vrăjmașul de Numele cel atotputernic și pururea închinat așa cum piere fumul. Slavă Ție, Sfintei și Celei de o ființă și de viață Făcătoarei și Nedespărțitei Treimi (vezi ecfonisul de la începutul Utreniei). Preasfântă Treime, învață-mă să disprețuiesc tot ce e pământesc, învață-mă să-mi caut pacea, îndestularea, fericirea numai în Tine – iar ca să nu mă trufesc din pricina luării-aminte pline de bunătate față de mine a Sfintei Treimi și a mântuirii pe care mi-o dă Ea, îmi amintesc că Ea ia aminte cu bunătate la fiecare viermișor, la fiecare păsărică.

Îmi mai amintesc și că unii creștini, care au făcut multe puteri cu numele lui Dumnezeu, pentru viața lor neevanghelică vor auzi cândva de la Domnul cuvintele: ”Depărtați-vă dela Mine, nu vă cunosc pe voi” (Mt 7, 23; 25, 12).

.

Preasfântă Treime! Păzeşte-mă de trufie şi învaţă-mă smerita cugetare!

Cu bunătate și degrabă iei aminte la mine şi mă mântuieşti; în urma milei Tale eu pot să mă mândresc, să prefac nesfârşita Ta bunătate şi milosârdie în prilej pentru lauda de sine, ca şi cum aş fi vrednic de această luare-aminte, de parcă aş fi făcut vreun lucru bun. Acoperă-mă, Preamilostivă Treime, Părinte, Fiule şi Duhule Sfinte, cu acoperământul aripilor Tale de tot păcatul.

Sfântul Ioan de Kronstadt

____________

Sursa –  https://www.aparatorul.md/despre-rugaciunea-pentru-aproapele-sfantul-ioan-de-kronstadt/

.

.

CĂUTAȚI ORICE CUVÂNT ORI EXPRESIE CARE VĂ INTERESEAZĂ DIN ACEST SIT, TASTÂNDU-L ÎN 

SECȚIUNEA ”CĂUTARE”

DIN PARTEA DREAPTĂ-SUS, APOI APĂSAȚI TASTA ENTER,

DACĂ FOLOSIȚI UN CALCULATOR (LAPTOP SAU DESKTOP),

SECȚIUNEA ”CĂUTARE” ESTE AȘA CUM ARATĂ IMAGINEA DE MAI JOS:

.

DACĂ FOLOSIȚI UN TELEFON MOBIL (SMARTPHONE),

SECȚIUNEA ”CĂUTARE” ESTE LA FINALUL ORICĂRUI ARTICOL DIN SITUL

WWW.ROMANORTODOX.INFO 

DEASUPRA SECȚIUNII ”ULTIMELE ARTICOLE”,

AȘA CUM SE VEDE ÎN IMAGINEA DE MAI JOS:

.

SĂ NE FIE DE FOLOS!

.

MĂRTURISEȘTE ADEVĂRUL, FĂ-ȚI DATORIA DE CREȘTIN,

DE A-ȚI IUBI APROAPELE CA PE TINE ÎNSUȚI,

ACUM, ASTĂZI, CÂT SE MAI POATE!!!

AȘA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU !

.