Cu multă dragoste şi respect pentru cei care se luptă şi priveghează pentru Dreapta Credinţă, creştini ortodocşi neadormiţi luptători ai lui Hristos Dumnezeu, Cel pe care Îl slăvim şi lăudăm în chip binecredincios, doresc să subliniez un lucru esenţial pe care cu multă întrebare pe la marii bătrâni, ce nu se fac cunoscuţi lumii, ci ne-au trimis pe noi, cu binecuvantată ascultare, ca să vă transmitem gândurile luminate prin rugăciune şi multă sfătuire şi smerenie şi anume despre existenta Harului Sfântului Duh în Sfintele Taine ale Bisericilor Ortodoxe Locale, dacă mai lucrează Dumnezeu în Tainele săvârşite de ei sau nu. Aşa cum ştim, până la condamnarea lui Nestorie, Patriarhul Constantinopolului, Sfinţii şi de Dumnezeu insuflaţii Părinţi ai Sinodului al III-lea Ecumenic au primit ca fiind lucrătoare toate hirotoniile şi slujbele săvârşite de Nestorie până în momentul condamnării lui şi a ereziei lui de către Sfântul Sinod, chiar dacă acesta propovaduia erezia în public şi o impunea prin forţă şi violenţă. De aceea şi noi credem că în Sfânta Liturghie săvârşită în Bisericile unde s-a semnat Creta, Duhul Sfânt vine şi preface pâinea în Trupul  şi vinul în Sângele lui Hristos.

Sfânta Împărtăşanie, aşa cum ştiţi,  se dă unora spre iertarea păcatelor şi spre viaţa veşnică iar altora se dă spre osândă. Hristos este foc care pe unii îi luminează iar pe alţii îi arde. Credincioşii care, cunoscând blasfemia semnată în Creta, se împărtăşesc cu Preacuratele Taine din mâna celor care au semnat în Creta sau a preoţilor care pomenesc pe episcopii care au semnat în Creta,  sau sunt deacord cu Creta, încurajând astfel pe episcopii care s-au lepădat de Hristos în Creta, ca şi cum nimic nu s-a petrecut, aceia se împărtăşesc cu Hristos spre osânda lor, arătând nepăsarea lor faţă de Adevărul lui Hristos, arătând prin împărtăşirea din mâna lor că au aceiaşi credinţă cu ecumenşitii şi ajutând la răspândirea molimei ecumeniste.

       Cei care datorită vârstei, a nepriceperii, cei care deabia acum descoperă Biserica lui Hristos, cei care sunt lipsiţi de cunoştinţă asupra marii trădări petrecute, se împărtăşesc cu evlavie şi cu frică de Dumnezeu, nimic ştiind de lepădarea ierarhilor prin semnătura lor la Creta, aceea se împărtăşesc spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci.

       Este de dorit, ca cei credincioşi mărturisitori, monahi şi mireni, să stăm acasa pentru Hristos şi să ne facem rânduiala cu lacrimi, sau să mergem sute de kilometri să ne împărtăşim continuu cu Sfintele Taine din mâna celor care nu pomenesc pe ierarhii care acceptă pseudo-Sindoul din Creta decât să dam exemplu rău şi să încurajăm pe cei care s-au lepădat de Hristos. Sunt Biserici Locale care nu au mers în Creta: Biserica Rusă, Biserica Bulgară, Biserica Antiohiană, Biserica Georgiană, sau mitropolii din toată lumea ortodoxă  care resping public pseudo sinodul din Creta şi în acelaşi timp există părinţi ce au întrerupt pomenirea ierarhilor care au mers în Creta sau au acceptat Sinodal pseudo Sinodul din Creta. Să găsim soluţia cea mai bună pentru fiecare caz în parte şi astfel, dacă avem Biserică ce nu acceptă Creta, nu acceptă panerezia ecumenistă,  să ne luăm merinde Pâinea cea Cerească, adică să ne împărtăşim, mirenii, măcar toate sâmbetele şi dumincile iar monahii de 3, 4 ori pe săptămână dacă este cu putinţă şi nu suntem legaţi cu epitimii datorită păcatelor mari (avorturi, preacurvii, vrăjitorie, etc). Aşa e rânduiala Sfinţilor Părinţi Colivazi care au reînviat învăţătura patristică şi porunca de a ne cumineca, dacă avem Biserică.

       Preoţii care au oprit pomenirea să nu judece, să nu-i acuze pe cei care nu au oprit-o ci să-i primească cu multă dragoste la Sfintele Liturghii şi să conslujeasca ei, cu condita ca atunci când conslujesc să nu pomenească pe ierarh. Părinţii care nu pomenesc să nu stea retraşi şi ascunşi ci să iasă la mărturisire. Întreruperea pomenirii este doar începutul luptei şi o formă a ei, nu finalul luptei. Datoria noastră este să mărturisim încontinuu. Preotul care a oprit pomenirea este dator să facă acest lucru public (oprirea pomenirii) şi să îşi înştiinţeze episcopul de care aparţine canonic. Altfel este ca şi cum nu a oprit pomenirea, şi nu are valoare de mărturisire. Preoţii care nu pomensc să nu facă selecţii între credincioşi, ci să-i primească pe toţi cu dragoste.

       Preoţii care nu pomenesc să aibă dragoste şi milă, şi mult discernământ, răbdare şi lumină. Aşa cum Dumnezeu iconomiseşte cu dragoste şi aşteaptă pe toţi să se întoarcă la Adevăr, aşa şi părinţii nepomenitori să aştepte pe toţi cu dragoste şi să nu apară duh de ceartă, de ură, de răceală şi alte patimi care dacă vor birui, arată că nu a fost bineplacută lui Dumnezeu jertfa nepomenirii. Mărturisirea fără dragoste şi milă şi fără discernământ ucide, duce la schisme şi dezbinări.

Dragostea toate le rabdă, toate le crede, toate le nădăjduieşte aşa cum spune Sf. Apostol Pavel. Nu toţi pot opri pomenirea, nu toţi credincioşii au aceeaşi credinţă şi putere de mărturisire, nu toţi au aceeaşi putere de înţelegere, de aceea noi să-i aşteptăm pe toţi si să fim în urma tuturor. Să fim noi anatema, să fim noi cei mai huliţi, decât să pierdem un suflet, pentru care vom da răspuns în faţa lui Dumnezeu.

Să ne gândim la scopul lucrării noastre (de întrerupere a pomenirii şi mărturisire) anume de a se reveni la Adevăr, de a se înmuia episcopii şi de a le trezi conştiinţa prin jertfa şi fermitatea noastră şi a poporului drept credincios.

Mă rog cu lacrimi lui Dumnezeu pentru care mă nevoiesc în pustia aceasta a Sfântului Munte şi pentru care, din ascultare, mai ies în lume pentru a spune mesajul părinților, așa cum ei mi-au poruncit, ca iubitorul de oameni Hristos Domnul, Fiul Tatălui cel mai înainte de veci să vă țină uniți în credință și dragoste, căci altfel litera moartă ucide, dar Duhul dă viață.

Gheron Sava Lavriotul

Sfânta Mănăstire Marea Lavră, Sfântul Munte

poate fi contactat în limba engleză la nr de telefon 00306947011111

– traducere din limba greacă preot Matei Vulcanescu

note:

  • Această poziție a părintelui Sava Lavriotul este dealtfel și a ierarhilor greci anti-Creta.
  • Strajerii Ortodoxiei, Papadakis – pagina 102 Cuviosul Ipatie și mulți preoți  au oprit pomenirea lui Nestorie înainte de a fi condamnat de Sinodul III-Ecumenic