Primind invitația Președintelui României, a Autorităților statului și a Bisericii Catolice din România, Sanctitatea Sa Papa Francisc va întreprinde o Vizită Apostolică în țara noastră în perioada 31 mai – 2 iunie 2019. Va vizita orașele București, Iași și Blaj și Sanctuarul marian de la Șumuleu Ciuc”, a transmis Administrația Prezidențială. „Papa se va deplasa la Palatul Patriarhal unde va avea o întâlnire cu Preafericirea Sa, Părintele Daniel, Patriarahul Bisericii Ortodoxe Române și cu Sfântul Sinod.

Ulterior, susține Q Magazine, cei doi conducători ai Bisericilor Ortodoxă Română și Catolică, vor rosti o rugăciune comună în Catedrala Neamului, momentul fiind deschis publicului.Sursa

”Știm cu toții că Pontiful roman nu vine într-o țară majoritar ortodoxă fără a avea invitația oficială din partea Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe, a Preafericirii Sale părintele patriarh Daniel, desigur, cu aprobarea Sfântului Sinod, care e forul suprem în Biserica Ortodoxă. ”, a spus episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla, „PS” Florentin Crihălmeanu .” Sursa

„În afara Ortodoxiei celei adevărate, întunericul crește cu repeziciune. (…)

„În zilele noastre(…) mulți creștini ortodocși au pierdut duhul adevăratului creștinism.(…).”

„Deci nici ei nu mai sunt capabili să distingă între adevăratul creștinism și pseudo-creștinism.

„În era noastră de apostazie care precede venirea lui Antihrist, satana a fost dezlegat pentru o vreme (Apoc. 20,7) pentru a lucra minuni mincinoase, care nu i-au fost îngăduite în timpul „celor o mie de ani” de har în Biserica lui Hristos (Apoc. 20,3) si pentru a câștiga pentru sine, în recolta lui drăcească, acele suflete care „n-au primit iubirea adevărului” (II Tes. 2,10). Putem spune că vremea lui Antihrist este cu adevărat aproape, prin chiar faptul că această „recoltă” satanică se strânge acum nu atât, din rândurile popoarelor păgâne, cât dintre rândurile creștinilor care au pierdut dulceața Creștinismului.”

Părintele Serafim Rose ne avertizează că „harul lui Dumnezeu” se poate pierde foarte ușor! Prin simpla participare a ortodocșilor la astfel de întruniri interconfesionale ecumenice, care, „desigur, prevăd rugăciuni comune cu cei care cred greșit în Hristos si Biserica Sa”( catolici, protestanți și alte confesiuni intitulate creștine), ortodocșii participanți „adresează implicit ereticilor cu care se află împreună aceleași cuvinte ca și ucenicul din pilda de mai jos: „Poate că ceea ce spuneți voi este adevărat”. Nici nu este nevoie de mai mult pentru ca un creștin ortodox să piardă harul lui Dumnezeu. Si câtă nevoință îi trebuie pentru a-L câștiga înapoi! „

Și Părintele Serafim Rose ne dă și o pildă în sprijinul afirmației sale: „În Viata marelui Părinte al pustiei egiptene, Sfântul Paisie cel Mare (19 iunie) găsim un exemplu viu – cât de ușor se poate pierde harul lui Dumnezeu.

Un ucenic al său mergea odată către oraș să-si vândă acolo rucodelia sa (obiecte lucrate cu mâinile sale). Pe cale a întâlnit un evreu, care, văzându-i simplitatea, a început să-l ispitească, zicându-i: „Iubitule, cum crezi tu într-un simplu om răstignit, care nu este nicidecum Mesia cel asteptat? Nu este El acela, ci altul va veni”. Ucenicul, având o minte mai slabă si o inimă simplă, începu să asculte aceste cuvinte si ajunse până la a rosti:„Poate că ceea ce spui tu este adevărat”.

Când s-a întors în pustie, Sfântul Paisie si-a întors fata de la el si nu a voit să-i adreseze nici un cuvânt. La urmă, după multe rugăminti ale ucenicului, Sfântul îl întrebă: „Tu cine esti? Nu te cunosc pe tine! Acel ucenic al meu era crestin si avea asupra lui harul Sfântului Botez, dar la tine nu văd aceasta. Dacă tu vei fi fiind cu adevărat ucenicul meu, atunci harul Sfântului Botez te-a părăsit si chipul de crestin nu mai este în tine”.

Ucenicul îi povesti cu lacrimi convorbirea cu evreul, iar Sfântul răspunse: „Sărace! Ce poate fi mai rău si mai necurat decât asemenea cuvinte prin care tu te-ai lepădat de Hristos si de Sfântul Botez? Acum mergi si plânge-ti păcatul, căci cu mine nu mai poti fi; numele tău s-a scris împreună cu cei care s-au lepădat de Hristos, cu care împreună vei fi judecat si chinuit”.

Auzind această judecată, ucenicul se cutremură si se aruncă la picioarele bătrânului său, rugându- l să nu-l lepede de la rugăciunile sale. Sfântul, cuprins de milă, se închise în chilia lui si rugă cu lacrimi pe Dumnezeu să ierte păcatul ucenicului său. Dumnezeu ascultă ruga Sfântului si îl învrednici de semnul iertării si milostivirii Sale asupra ucenicului.

Atunci Sfântul îl chemă pe ucenic la sine si-i spuse: „Copile, vino si dă slavă lui Hristos Dumnezeu împreună cu mine, căci duhul cel necurat al hulei s-a dus de la tine, iar Duhul Sfânt de la Sfântul Botez străluceste iar peste capul tău. De acum păzeste-te, ca nu cumva din lene si nepăsare dusmanul să te atace iar si, biruindu-te, să te arunce în focul gheenei”N

Fragmentele citate mai sus sunt extrase din ediția electronică a cărții „Ortodoxia și religia viitorului” de Pr. Seraphim Rose

http://www.hexaimeron.ro/Hexaimeron/Ortodoxia_si_religia_viitorului.pdf

Iată mai jos alte câteva exemple de punere în practică a ereziei ecumeniste.

PS Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, în cadrul rugăciunii în comun cu ereticii( catolici, protestanți, greco-catolici), 18 ianuarie 2018, în Catedrala romano-catolică Sf. Iosif, la deschiderea „Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor a ținut un cuvânt în care și-a cerut iertare pentru păcatele împotriva „unității” ecumeniste…

https://stranaortodoxa.wordpress.com/2018/12/05/pseudo-mitropolitul-teofan-a-participat-si-a-tinut-un-discurs-la-reinagurarea-sinagogii-mari-evreiesti-din-iasi-3-decembrie-2018video/

Mai mult, iată