Cursuri de pregătire pentru apărătorii bisericeşti la Mănăstirea Caraiman. Participă clerici din toate eparhiile ţării

În perioada 13-18 februarie 2017 la Centrul social-pastoral Sfânta Cruce de laMănăstirea Caraiman din Buşteni se desfășoară cursuri de pregătire pentru apărătorii bisericești. La această sesiune participă clerici desemnați de cele 29 eparhii din ţară, după cum ne-a transmis Arhim. Veniamin Goreanu, Consilier patriarhal la Cancelaria Sfântului Sinod.

Cursurile pentru apărătorii bisericești au început astăzi, fiind susținute de profesori de drept bisericesc de la Facultățile de teologie din țară (Pr. Prof. Dr. Constantin Rus, Pr. Conf. Dr. Patriciu Vlaicu și Pr. Conf. Dr. Irimie Marga). Secretariatul este asigurat de Arhim. Lect. Dr. Veniamin Goreanu și diac. Sorin Argintariu de la Cancelaria Sfântului Sinod. Ele se vor încheia cu un examen în fața comisiei prezidată de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Aceste cursuri vizează pregătirea clericilor care activează la Centrele eparhiale ca inspectori bisericești, membri în Consistoriile eparhiale sau în Consistoriile eparhiale monahale, și pe cei care vor  activa ca apărători bisericești pe lângă fiecare consistoriu.

În acest sens, în articolul 123 din Regulamentul autorităților canonice disciplinare și al instanțelor de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române, aprobat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința sa de lucru din 5-6 februarie 2015, prin hotărârea nr. 837/2015, se precizează numărul apărătorilor bisericești de la eparhii și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească clericii pentru a putea desfășura activitățile specifice.

Potrivit articolului 124 din Regulament, clericii care doresc să desfășoare activitatea de apărător bisericesc trebuie să participe la Cursurile organizate dePatriarhia Română pentru apărătorii bisericești și să promoveze examenele regulamentare.

Cancelaria Sfântului Sinod coordonează buna desfășurare și organizare a acestor cursuri în conlucrare cu centrele eparhiale.

Sursa: basilica.ro


Așadar ecumeniștii își pregătesc ighemonii, conștienți probabil că preoții puși să-i judece pe mărturisitori nu sunt capabili să le facă față din punct de vedere teologic acestora.

Dar dacă nu sunt suficient de bine pregătiți, acum, rezultă că nu sunt în stare nici să priceapă subtila erezie a ecumenismului. Nu știu să distingă între adevărul ortodox și înșelările contemporane. Nu știu să deosebească adevărul curat de minciuna presărată cu puțin adevăr. Și așa și este: majoritatea preoților duși de nas de ecumeniști nu reușesc să înțeleagă ce se petrece acum în Biserică.

Dar cum îi vor instrui? Le vor recomanda să aplice niște canoane ignorând altele. Îi vor încuraja să facă abuzuri și să taie „în carne vie” distrugând situația materială a preoților și alungându-i pe monahii (dacă se va putea, în mijlocul iernii) care vor avea curajul să se împotrivească ereziei. Adică vor fi nedrepți, judecând anticanonic, ca și până acum.

Să nu le ajute Dumnezeu!

_________ POEZIE:

 

În Caraiman se instruiesc ,,părinții”

Să-i judece pe mărturisitori.

Nu să jupoaie, nici să smulgă dinții,

Se pregătesc de-a fi răstignitori!

 

Păstori-inchizitori ,,made în Creta”,

Vor adevărul iar crucificat.

Și pentru asta pregătesc ancheta

Și-anchetatori din regnul apostat.

 

Vai nouă! Vai și vouă, celor care

Să junghiați păstori vă pregătiți!

Ce duh întunecat de lepădare

Vă-ndeamnă-n frații voștri să loviți?

 

Ați fost contaminați-iată dovada !!!

Vreți cruciade, vreți să fiți ca ei !

Nu mai tăiați cu sabia ori spada,

Ne junghiați păstorii ca pe miei…

 

Păstorul ,,răzvrătit” ce niciodată

Nu vrea să-i faceți stâna – capiște,

E pregătit de „frați” – jertfă curată,

Să se audă orga-n liniște!!

 

– Stai liniștită, oaie, tu, ca mine,

Planul e-n cancelarii perfectat

De moarte să fii pregătit, creștine!

E cârdul mioritic lepădat!

 

Spre Cruce, ortodoxule, privește !

Spre CEL ce-n Creta n-a fost invitat.

Stai tare! Nu te-nfricoșa! Mărturisește!

Avem PĂSTOR în ceruri de urmat.

 

Poți să-ți răscumperi astăzi viața toată

Tu ia aminte, oaie, la PĂSTOR !

Să spui, când te-or târâ la judecată :

CA SĂ-NVIEZ CU TINE, DOAMNE, VREAU SĂ MOR !