Eretice valuri s-au ridicat

Lovesc în păstori şi în turmă!…

Cârmacii, de frică, s-au lepădat,

Corabia biruie vântu-apostat,

Tata-i la cârmă!

 

Din Casa Sfântă după ce ne-au scos

Se pregătesc la fiare să ne dea?

De după nori se-aude-un glas duios:

Stai tare-n credinţă şi fii curajos!

Rămâneţi în dragostea Mea!

 

Cei care ne-au vândut la ceas mişel

Şi-ajuns-au răului să-i zică „bine”

N-aud, răpuşi de al trădării zel,

Peste Carpaţi, Dumnezeiescul Miel,

Şoptindu-ne: Staţi lângă Mine!

 

Ne cere Domnul: Osebiţi-vă!

Ieşiţi dintre pângăritorii Mei !

În turma cea mic-adunaţi-vă!

De cei hulitori, depărtaţi-vă

Venim la seceriş! Venim Toţi Trei!