I.  Primul ecumenist al României a fost patriarhul Justinian Marina.

https://www.youtube.com/watch?v=t5JM2JzRjxI

Iunie 1966: Vizita patriarhului Justinian Marina în Anglia

În virtutea bunelor relaţii dintre Anglia şi România, în perioada interbelică, contactele dintre Biserica Ortodoxă Română şi cea Anglicană fuseseră extrem de cordiale. Instalarea comunismului în România a condus inevitabil la ruperea relaţiilor dintre cele două Biserici, după cum cerea puterea sovietică prin vocea patriarhului

Alexei al Moscovei la conferinţa interortodoxă din 1948. Dezgheţul din 1955 a oferit ocazia reînnodării contactelor dintre cele două Biserici, mai ales prin vizita, din iunie 1965, a arhiepiscopului Arthur Ramsey de Canterbury în România. Un an mai târziu, patriarhul Justinian Marina răspundea la invitaţia acestuia, fiind primit la Londra ca un şef de stat, vizitând numeroase mănăstiri, participând la anumite servicii religioase, fiind în mijlocul credincioşilor români din capitala britanică. Patriarhul român a fost primit inclusiv de regina Elisabeta a Marii Britanii, care i-a oferit în dar un automobil Rolls Royce. Faţă de gestul reginei, patriarhul i-a spus: „Majestate, vă mulţumesc. Sunteţi foarte generoasă, dar sunt informat că sunteţi preşedinta Societăţii Biblice Britanice. Patriarhii români de dinaintea mea au editat fiecare câte o Biblie, care le poartă numele.Eu am mai mult de 10 ani şi nu am izbutit să am o Biblie. Vă rog, în locul maşinii, daţi-mi hârtie şi materiale de legătorie, ca să pot tipări şi eu Biblia”. Astfel, au fost publicate cele 20.000 de exemplare ale Bibliei de la 1968.

II.  Patriarhul ecumenist Teoctist Arapasu a avut mentor bun pe Justinian Marina la vizita ereticului anglican Arthur Ramsey de Canterbury.

1

************************************************************

Apoi când a devenit patriarh, a trimis in 1984 la Assisi pe episcopul Nicolae Corneanu să participe la „slujba”  satanist-ecumenistă.

02

La iniţiativa papei Ioan Paul al II-lea, pe 27 octombrie 1986, la Assisi, în Italia, a avut loc o ”Întâlnire a religiilor pentru pacea lumii.” Au luat parte 150 de reprezentanţi a 12 religii.

Au fost prezenţi budişti, musulmani, băştinaşi din Africa şi din America, zoroastrieni, sikh-iţi, evrei, alături de nestorieni,necalcedonieni, copţi, armeni, malabiţi, romano-catolici, anglicani, luterani etc. Din nefericire, la această întrunire inter-religioasă şi-au găsit loc şi ”ORTODOCŞII”, care au avut un rol hotărâtor în înfăptuirea acesteia.

Au participat delegaţi din partea ”Bisericilor ortodoxe” ale Finlandei, Cehoslovaciei, Patriarhiei Bulgare, PATRIARHIEI ROMÂNE, Patriarhiei Georgiei, Patriarhiei Moscovei şi Patriarhiei Antiohiei. ”Bisericile” Alexandriei şi Ierusalimului au trimis mesaje prin care şi-au declarat consimţământul spiritual.

S-AU FĂCUT RUGĂCIUNI ÎN COMUN CU TOȚI ACEŞTI ERETICI ŞI PĂGÂNI.

Video în care se vede clar  :    https://www.youtube.com/watch?v=UklUe4eQmEA#t=20


*****
Aici se vede mai clar in imagine , ca este acelasi reprezentant al Patriarhului Teoctist din vremea cand a venit papa in Roamania :

Vizita Papei Ioan Paul al II-lea în România :

https://www.youtube.com/watch?v=U3Peyq0uNvg

Video în care unii preoți pupă mân ereticului papă   : https://www.youtube.com/watch?v=A5YoIsgW-pk

foto papa 2

********************************************************

P.F. Patriarh Teoctist in Cetatea Vaticanului, Universul credintei, TVR, Televiziunea Romana, video  : https://www.youtube.com/watch?v=fLkDqN1ulN4

20021013_n6

**********************************

Patriarhul Teoctist la Vatican-arhiva : https://www.youtube.com/watch?v=MUvCuckgasM

********************************************************

Cine l-a prohodit pe ereticul ecumenist Teoctist Arapașu?

Frații lui eretici din mai multe secte.

Slujba Înmormântării Prea-ereticului  Patriarh Teoctist Arapașu

03 August 2007 : https://www.youtube.com/watch?v=2U1n4D9K2Ic

 

 

***************************************************

III. Scrisoare către Prea Îndrăcitul Daniel Ciobotea

Detalii aici  :  https://miscareapentruaparareaortodoxiei.wordpress.com/2015/09/11/24/

Sau link scurt  detalii aici:     http://wp.me/p6BRbs-o

*******************************************

IV. Scrisoare către Înalt Prea Îndracitul Teofan Savu

Detalii aici despre cine este acest eretic ecumenist-satanist :

https://miscareapentruaparareaortodoxiei.wordpress.com/2015/10/10/scrisoare-catre-inalt-prea-indracitul-teofan-savu/

Sau link scurt aici  :  http://wp.me/p6BRbs-3m

Detaliiile fac diferența, citiți cu atenție !!!

**************************************************

V.  Ereticul Nicolae Corneanu care s-a împărtășit cu greco-catolicii

646x528

Întâlnirea din anul 1994: Mitropolitul Nicolae Corneanu (centru)alături de Tokes Laszlo (dreapta) şi rabinul Ernst Neumann (stânga)

CANONUL 45 apostolic (OPRIREA COMUNIUNII CU ERETICII)
Episcopul sau presbiterul sau diaconul, dacă numai s-a rugat împreună cu ereticii, să se afurisească; iar dacă le-a permis acestora să săvârşească ceva ca clerici (să săvârşească cele sfinte), să se caterisească.
(10, 11, 46, 64 ap.; 2, 4 sin. UI ec; 6, 9, 32, 33, 34, 37 Laod.; 9 Tim. Alex.)

CANONUL 46 apostolic (TAINELE ERETICILOR NU SUNT TAINE)
Poruncim să se caterisească episcopul sau presbiterul care a primit (ca valid) botezul ori jertfa (euharistia) ereticilor. Căci ce fel de împărtăşire (înţelegere) are Hristos cu Veliar? Sau ce parte are credinciosul cu ne­credinciosul? (II Cor. 6,15).
(47, 68 ap.; 19 sin. I ec; 7 sin. 11 ec; 95 Trui.; 7, 8 Laod.; 1, 47 Vasile cel Mare)

Can. 35 Laod. 343 – Schisma şi idolatria:
Nu se cuvine creştinilor să părăsească Biserica lui Dumnezeu şi să se îndepărteze, şi să invoce pe îngeri, şi să facă adunări, căci acestea sunt oprite. Deci, de se va afla cineva că stăruieşte în idolatria aceasta ascunsă, să fie anatema, căci a părăsit pe Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, şi a venit la idolatrie .

*************************************

VI.  Ereticul ecumenist Laurențiu Streza

„Slujbă„ ecemenistă  :  https://www.youtube.com/watch?v=q_H95mpedOE

CANONUL 45 apostolic (OPRIREA COMUNIUNII CU ERETICII)
Episcopul sau presbiterul sau diaconul, dacă numai s-a rugat împreună cu ereticii, să se afurisească; iar dacă le-a permis acestora să săvârşească ceva ca clerici (să săvârşească cele sfinte), să se caterisească.
(10, 11, 46, 64 ap.; 2, 4 sin. UI ec; 6, 9, 32, 33, 34, 37 Laod.; 9 Tim. Alex.)

Can. 33 Laod. 343 – Se opreşte rugăciunea cu ereticii şi schismaticii:
Nu se cuvine a ne ruga împreună cu ereticii sau cu schismaticii

Can. 35 Laod. 343 – Schisma şi idolatria:
Nu se cuvine creştinilor să părăsească Biserica lui Dumnezeu şi să se îndepărteze, şi să invoce pe îngeri, şi să facă adunări, căci acestea sunt oprite. Deci, de se va afla cineva că stăruieşte în idolatria aceasta ascunsă, să fie anatema, căci a părăsit pe Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, şi a venit la idolatrie .

***********************************

09/08/2014
Mitropolitul Ardealului, Laurentiu Streza, a tinut slujba de pomenire la un an de la moartea lui Florin Cioaba care era penticostal .

************************************************

CANONUL 45 apostolic (OPRIREA COMUNIUNII CU ERETICII)
Episcopul sau presbiterul sau diaconul, dacă numai s-a rugat împreună cu ereticii, să se afurisească; iar dacă le-a permis acestora să săvârşească ceva ca clerici (să săvârşească cele sfinte), să se caterisească.
(10, 11, 46, 64 ap.; 2, 4 sin. UI ec; 6, 9, 32, 33, 34, 37 Laod.; 9 Tim. Alex.)

CANONUL 47 apostolic (BOTEZUL VALID NU SE REPETA)
Episcopul sau presbiterul dacă ar boteza din nou pe cel ce are botezul cu adevărat sau dacă nu ar boteza pe cel spurcat de către eretici (cei fără credinţă adevărată), să se caterisească, ca unul care ia în râs crucea şi moartea Domnului şi nu deosebeşte preoţii adevăraţi de preoţii mincinoşi.
(46, 49, 50 ap.; 8, 19 sin. I ec; 7 sin. 11 ec; 84, 95 Trui; 32 Laod.; 48, 72 Cartag.; 1, 47, 91 Vasile cel Mare)

CANOANELE SINODULUI DIN LAODICEEA

Can. 6 Laod. 343 – Ereticii să nu intre în biserică:
Nu este îngăduit ereticilor să intre în casa lui Dumnezeu dacă stăruie în eres
[Apostolic, can. 45, 65]
TÂLCUIRE- Nu sloboade canonul acesta pe eretici să intre în Biserica lui Dumnezeu, cea de ortodocşi ţinută, dacă nu vor a se întoarce şi stăruie în eres. Vezi şi cel apostolesc 45.

Can. 33 Laod. 343 – Se opreşte rugăciunea cu ereticii şi schismaticii:
Nu se cuvine a ne ruga împreună cu ereticii sau cu schismaticii

************************************************

VII. Complex ecumenist la Vulcana Bai, jud. Dimbovita

*************************************

VIII. Rugaciunea Tatal nostru spusa in cor de catolici si ortodocsi in cadrul unei slujbe ecumenice oficiata la Biserica Romano Catolica Botosani (2007)

*************************************************

IX. Boboteaza ecumenista IPS Sofronie 2008

Boboteaza ecumenista IPS Sofronie 2008

CANONUL 45 apostolic (OPRIREA COMUNIUNII CU ERETICII)
Episcopul sau presbiterul sau diaconul, dacă numai s-a rugat împreună cu ereticii, să se afurisească; iar dacă le-a permis acestora să săvârşească ceva ca clerici (să săvârşească cele sfinte), să se caterisească.
(10, 11, 46, 64 ap.; 2, 4 sin. UI ec; 6, 9, 32, 33, 34, 37 Laod.; 9 Tim. Alex.)

CANONUL 46 apostolic (TAINELE ERETICILOR NU SUNT TAINE)
Poruncim să se caterisească episcopul sau presbiterul care a primit (ca valid) botezul ori jertfa (euharistia) ereticilor. Căci ce fel de împărtăşire (înţelegere) are Hristos cu Veliar? Sau ce parte are credinciosul cu ne­credinciosul? (II Cor. 6,15).
(47, 68 ap.; 19 sin. I ec; 7 sin. 11 ec; 95 Trui.; 7, 8 Laod.; 1, 47 Vasile cel Mare)

Can. 33 Laod. 343 – Se opreşte rugăciunea cu ereticii şi schismaticii:
Nu se cuvine a ne ruga împreună cu ereticii sau cu schismaticii

Can. 35 Laod. 343 – Schisma şi idolatria:
Nu se cuvine creştinilor să părăsească Biserica lui Dumnezeu şi să se îndepărteze, şi să invoce pe îngeri, şi să facă adunări, căci acestea sunt oprite. Deci, de se va afla cineva că stăruieşte în idolatria aceasta ascunsă, să fie anatema, căci a părăsit pe Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, şi a venit la idolatrie .

*************************************************

X. Săptămâna ecumenist-satanistă

CANONUL 45 apostolic (OPRIREA COMUNIUNII CU ERETICII)
Episcopul sau presbiterul sau diaconul, dacă numai s-a rugat împreună cu ereticii, să se afurisească; iar dacă le-a permis acestora să săvârşească ceva ca clerici (să săvârşească cele sfinte), să se caterisească.
(10, 11, 46, 64 ap.; 2, 4 sin. UI ec; 6, 9, 32, 33, 34, 37 Laod.; 9 Tim. Alex.)

CANOANELE SINODULUI DIN LAODICEEA

Can. 6 Laod. 343 – Ereticii să nu intre în biserică:
Nu este îngăduit ereticilor să intre în casa lui Dumnezeu dacă stăruie în eres
[Apostolic, can. 45, 65]
TÂLCUIRE- Nu sloboade canonul acesta pe eretici să intre în Biserica lui Dumnezeu, cea de ortodocşi ţinută, dacă nu vor a se întoarce şi stăruie în eres. Vezi şi cel apostolesc 45.

********************************************

XI. 18 ianuarie 2008

images

19 ianuarie 2008

23 ianuarie 2008

24 ianuarie 2008

25 ianuarie 2008

*******************************************************************

XII. 2009

Deschiderea Octavei de Rugaciune la Catedrala „Sf. Iosif”

Luni, 18 ianuarie, ora 17: Deschiderea Octavei de Rugaciune pentru Unitatea Tuturor Crestinilor în Catedrala „Sf. Iosif” din Bucuresti.

video :

Cuvântul Patriarhului Daniel în Catedrala „Sf. Iosif”

Sâmbata, 9 mai 2009, ora 17: Cuvântul Patriarhului Daniel tinut în Catedrala „Sf. Iosif” în cadrul sfintei Liturghii pontificale pentru ridicarea la cinstea altarelor a Papei Ioan Paul al II-lea cu ocazia manifestarilor prilejuite de aniversarea a 10 ani de la vizita Papei Ioan Paul al II-lea în România, 7-9 mai 1999.

**********************************************

XIII. (23 mai 2010)– S-a întamplat din nou: impreuna slujire-satanist-scumenistă – Caraș Severin

Din pacate, ortodoxia din vestul tarii este din nou umbrita de o fapta regretabila savarsita de un preot ortodox, anume: slujirea Sf. Liturghii alaturi de un eretic, un preot papistas. Totul s-a intamplat cu ocazia vizitei in Romania a ratacitei Vassula Ryden, excomunicata, conform deciziei din 2001 a Comisiei pentru erezii a Bisericii Ortodoxe din Grecia. In plus este casatorita cu un lutheran si a ajuns faimoasa pentru „prorociile” personale pe care zice ca le primeste de la… . Dupa un periplu „misionar” prin zona Banatului a fost invitata in data de 23 mai 2010, in Bocsa Montana, jud. Caras Severin la Sfanta Liturghie savarsita de preotul ortodox Daniel Crecan si preotul papistas (romano-catolic) Rolf Philip Schoenenberg. Preotul ortodox a impartasit apoi pe ortodocsi, romano–catolici, greco–catolici si pe Vassula Ryden.
Toata acestea au avut loc cu suportul mitropolitului Banatului – Nicolae Corneanu care, dupa cum bine stim, s-a „impartasit” la papistasi in 2008, iar sinodul l-a iertat fara ca el sa se fi pocait. In urma acelui scandal, sinodul Sfintei Biserici a reamintit, printr-un comunicat, Sfintele Canoane care spun urmatoarele:

– nu este ingaduit niciunui ierarh, preot, diacon, monah, monahie sau credincios mirean din Biserica Ortodoxa Romana sa se impartaseasca euharistic in alta Biserica crestina. De asemenea, nu este ingaduit niciunui cleric ortodox sa concelebreze Sfintele Taine si Ierurgii cu slujitori ai altor culte.

– cei ce nu se supun acestei hotarari pierd comuniunea cu Biserica Ortodoxa si, in consecinta, vor suporta sanctiuni canonice corespunzatoare starii pe care o ocupa in Biserica: depunerea din treapta sau caterisirea, in cazul clericilor, si oprirea de la impartasanie a credinciosilor mireni.

Conform acestei hotarari a sinodului, preotul Daniel Crecan ar trebui sa fie caterisit. Vom vedea cum isi respecta cuvantul, sinodul BOR.

https://apologeticum.wordpress.com/2010/09/25/s-a-intamplat-din-nou-impreuna-slujire-a-unui-preot-ortodox-cu-un-eretic-papistas-pe-data-de-23-mai-2010-la-bocsa-montana-caras-severin/

******************************************

ianuarie 2010

Luni, 18 ianuarie, ora 17: Deschiderea Octavei de Rugaciune pentru Unitatea Tuturor Crestinilor în Catedrala „Sf. Iosif” din Bucuresti.

ianuarie 2010

Daniel dă pe mâna papistașilor Sfinte Moaste, 25 ian. 2010

CANONUL 45 apostolic (OPRIREA COMUNIUNII CU ERETICII)
Episcopul sau presbiterul sau diaconul, dacă numai s-a rugat împreună cu ereticii, să se afurisească; iar dacă le-a permis acestora să săvârşească ceva ca clerici (să săvârşească cele sfinte), să se caterisească.
(10, 11, 46, 64 ap.; 2, 4 sin. UI ec; 6, 9, 32, 33, 34, 37 Laod.; 9 Tim. Alex.)

CANONUL 46 apostolic (TAINELE ERETICILOR NU SUNT TAINE)
Poruncim să se caterisească episcopul sau presbiterul care a primit (ca valid) botezul ori jertfa (euharistia) ereticilor. Căci ce fel de împărtăşire (înţelegere) are Hristos cu Veliar? Sau ce parte are credinciosul cu ne­credinciosul? (II Cor. 6,15).
(47, 68 ap.; 19 sin. I ec; 7 sin. 11 ec; 95 Trui.; 7, 8 Laod.; 1, 47 Vasile cel Mare)

Can. 33 Laod. 343 – Se opreşte rugăciunea cu ereticii şi schismaticii:
Nu se cuvine a ne ruga împreună cu ereticii sau cu schismaticii

Can. 35 Laod. 343 – Schisma şi idolatria:
Nu se cuvine creştinilor să părăsească Biserica lui Dumnezeu şi să se îndepărteze, şi să invoce pe îngeri, şi să facă adunări, căci acestea sunt oprite. Deci, de se va afla cineva că stăruieşte în idolatria aceasta ascunsă, să fie anatema, căci a părăsit pe Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, şi a venit la idolatrie .

***************************************************

 18 ianuarie 2010

https://www.youtube.com/watch?v=UopnjExiD2U

IMGA0085-2000

*********************************

XIV. 14 septembrie 2011 –

Slujba (ecumenist-satanistă) de spurăciune Grădinii Zoologice din Radauti

***********************************************

XV. 25 ianuarie 2011

*********************************

14.09.2012

SINCRETISM RELIGIOS PRE-ANTIHRISTIC la intalnirea “pentru pace” de la Sarajevo (FOTO, VIDEO), cu participarea “iluminatilor” Van Rompuy, Mario Monti, Dalai Lama si a 3 IERARHI ROMANI: PS SILUAN MANAILA (Ungaria), IPS IOAN SELEJAN (Covasna) si IPS SERAFIM JOANTA (Germania)

Sursa :

Intrunire internationala pentru pace

https://www.youtube.com/watch?v=nTGWik5eKas

CANONUL 45 apostolic (OPRIREA COMUNIUNII CU ERETICII)
Episcopul sau presbiterul sau diaconul, dacă numai s-a rugat împreună cu ereticii, să se afurisească; iar dacă le-a permis acestora să săvârşească ceva ca clerici (să săvârşească cele sfinte), să se caterisească.
(10, 11, 46, 64 ap.; 2, 4 sin. UI ec; 6, 9, 32, 33, 34, 37 Laod.; 9 Tim. Alex.)

CANONUL 46 apostolic (TAINELE ERETICILOR NU SUNT TAINE)
Poruncim să se caterisească episcopul sau presbiterul care a primit (ca valid) botezul ori jertfa (euharistia) ereticilor. Căci ce fel de împărtăşire (înţelegere) are Hristos cu Veliar? Sau ce parte are credinciosul cu ne­credinciosul? (II Cor. 6,15).
(47, 68 ap.; 19 sin. I ec; 7 sin. 11 ec; 95 Trui.; 7, 8 Laod.; 1, 47 Vasile cel Mare)

CANONUL 47 apostolic (BOTEZUL VALID NU SE REPETA)
Episcopul sau presbiterul dacă ar boteza din nou pe cel ce are botezul cu adevărat sau dacă nu ar boteza pe cel spurcat de către eretici (cei fără credinţă adevărată), să se caterisească, ca unul care ia în râs crucea şi moartea Domnului şi nu deosebeşte preoţii adevăraţi de preoţii mincinoşi.
(46, 49, 50 ap.; 8, 19 sin. I ec; 7 sin. 11 ec; 84, 95 Trui; 32 Laod.; 48, 72 Cartag.; 1, 47, 91 Vasile cel Mare)

CANONUL 64 apostolic (OPRIREA COMUNIUNII CU NECRESTINII ŞI ERETICII)
Dacă vreun cleric sau laic ar intra în sinagogă (adunarea iudeilor sau a ereticilor) spre a se ruga, să se şi caterisească şi să se şi afurisească.
(7, 45, 70, 71 ap.; 11 TruL; 1 Antioh.; 6, 29, 33, 37, 38 Laod.)

____________________

CANOANELE SINODULUI DIN LAODICEEA

Can. 32 Laod. 343 – Binecuvântarea ereticilor nu e binecuvântare:
Nu se cuvine a primi binecuvântările ereticilor, care mai mult sunt absurdităţi decât binecuvântări

Can. 33 Laod. 343 – Se opreşte rugăciunea cu ereticii şi schismaticii:
Nu se cuvine a ne ruga împreună cu ereticii sau cu schismaticii

Can. 35 Laod. 343 – Schisma şi idolatria:
Nu se cuvine creştinilor să părăsească Biserica lui Dumnezeu şi să se îndepărteze, şi să invoce pe îngeri, şi să facă adunări, căci acestea sunt oprite. Deci, de se va afla cineva că stăruieşte în idolatria aceasta ascunsă, să fie anatema, căci a părăsit pe Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, şi a venit la idolatrie

https://www.youtube.com/watch?v=32BHtFmWXBc

Sursa

http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/2012/09/14/intalnire-religii-sarajevo-2012-flacara-aprinsa-pentru-pace-ecumenism-antihristic-bosnia-comunitatea-catolica-santegidio-ierarhi-romani-siluan-manaila-ioan-selejan-serafim-joanta-infratire-pagani/

********************************

ianuarie 2012

Imaginile alaturate sunt din cea de-a patra zi de rugaciune pentru unitatea crestinilor si au fost realizate la Biserica Romano-Catolica din Giurgiu, pe 21 ianuarie 2012.
La Giurgiu, catolicii si ortodocsii s-au rugat impreuna

https://www.youtube.com/watch?v=p15Yv3LflPc

CANONUL 45 apostolic (OPRIREA COMUNIUNII CU ERETICII)
Episcopul sau presbiterul sau diaconul, dacă numai s-a rugat împreună cu ereticii, să se afurisească; iar dacă le-a permis acestora să săvârşească ceva ca clerici (să săvârşească cele sfinte), să se caterisească.
(10, 11, 46, 64 ap.; 2, 4 sin. UI ec; 6, 9, 32, 33, 34, 37 Laod.; 9 Tim. Alex.)

CANONUL 46 apostolic (TAINELE ERETICILOR NU SUNT TAINE)
Poruncim să se caterisească episcopul sau presbiterul care a primit (ca valid) botezul ori jertfa (euharistia) ereticilor. Căci ce fel de împărtăşire (înţelegere) are Hristos cu Veliar? Sau ce parte are credinciosul cu ne­credinciosul? (II Cor. 6,15).
(47, 68 ap.; 19 sin. I ec; 7 sin. 11 ec; 95 Trui.; 7, 8 Laod.; 1, 47 Vasile cel Mare)

CANONUL 47 apostolic (BOTEZUL VALID NU SE REPETA)
Episcopul sau presbiterul dacă ar boteza din nou pe cel ce are botezul cu adevărat sau dacă nu ar boteza pe cel spurcat de către eretici (cei fără credinţă adevărată), să se caterisească, ca unul care ia în râs crucea şi moartea Domnului şi nu deosebeşte preoţii adevăraţi de preoţii mincinoşi.
(46, 49, 50 ap.; 8, 19 sin. I ec; 7 sin. 11 ec; 84, 95 Trui; 32 Laod.; 48, 72 Cartag.; 1, 47, 91 Vasile cel Mare)

CANONUL 64 apostolic (OPRIREA COMUNIUNII CU NECRESTINII ŞI ERETICII)
Dacă vreun cleric sau laic ar intra în sinagogă (adunarea iudeilor sau a ereticilor) spre a se ruga, să se şi caterisească şi să se şi afurisească.
(7, 45, 70, 71 ap.; 11 TruL; 1 Antioh.; 6, 29, 33, 37, 38 Laod.)

********************************

Can. 35 Laod. 343 – Schisma şi idolatria:
Nu se cuvine creştinilor să părăsească Biserica lui Dumnezeu şi să se îndepărteze, şi să invoce pe îngeri, şi să facă adunări, căci acestea sunt oprite. Deci, de se va afla cineva că stăruieşte în idolatria aceasta ascunsă, să fie anatema, căci a părăsit pe Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, şi a venit la idolatrie

*********************************

2012, 18 ianuarie, Catedrala „Sf Iosif” – Bucureşti

I. CANOANELE APOSTOLICE

CANONUL 45 apostolic (OPRIREA COMUNIUNII CU ERETICII)
Episcopul sau presbiterul sau diaconul, dacă numai s-a rugat împreună cu ereticii, să se afurisească; iar dacă le-a permis acestora să săvârşească ceva ca clerici (să săvârşească cele sfinte), să se caterisească.
(10, 11, 46, 64 ap.; 2, 4 sin. UI ec; 6, 9, 32, 33, 34, 37 Laod.; 9 Tim. Alex.)

CANONUL 46 apostolic (TAINELE ERETICILOR NU SUNT TAINE)
Poruncim să se caterisească episcopul sau presbiterul care a primit (ca valid) botezul ori jertfa (euharistia) ereticilor. Căci ce fel de împărtăşire (înţelegere) are Hristos cu Veliar? Sau ce parte are credinciosul cu ne­credinciosul? (II Cor. 6,15).
(47, 68 ap.; 19 sin. I ec; 7 sin. 11 ec; 95 Trui.; 7, 8 Laod.; 1, 47 Vasile cel Mare)

CANONUL 47 apostolic (BOTEZUL VALID NU SE REPETA)
Episcopul sau presbiterul dacă ar boteza din nou pe cel ce are botezul cu adevărat sau dacă nu ar boteza pe cel spurcat de către eretici (cei fără credinţă adevărată), să se caterisească, ca unul care ia în râs crucea şi moartea Domnului şi nu deosebeşte preoţii adevăraţi de preoţii mincinoşi.
(46, 49, 50 ap.; 8, 19 sin. I ec; 7 sin. 11 ec; 84, 95 Trui; 32 Laod.; 48, 72 Cartag.; 1, 47, 91 Vasile cel Mare)

CANONUL 64 apostolic (OPRIREA COMUNIUNII CU NECRESTINII ŞI ERETICII)
Dacă vreun cleric sau laic ar intra în sinagogă (adunarea iudeilor sau a ereticilor) spre a se ruga, să se şi caterisească şi să se şi afurisească.
(7, 45, 70, 71 ap.; 11 TruL; 1 Antioh.; 6, 29, 33, 37, 38 Laod.)

CANOANELE SINODULUI DIN LAODICEEA

Can. 32 Laod. 343 – Binecuvântarea ereticilor nu e binecuvântare:
Nu se cuvine a primi binecuvântările ereticilor, care mai mult sunt absurdităţi decât binecuvântări

Can. 33 Laod. 343 – Se opreşte rugăciunea cu ereticii şi schismaticii:
Nu se cuvine a ne ruga împreună cu ereticii sau cu schismaticii

Can. 35 Laod. 343 – Schisma şi idolatria:
Nu se cuvine creştinilor să părăsească Biserica lui Dumnezeu şi să se îndepărteze, şi să invoce pe îngeri, şi să facă adunări, căci acestea sunt oprite. Deci, de se va afla cineva că stăruieşte în idolatria aceasta ascunsă, să fie anatema, căci a părăsit pe Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, şi a venit la idolatrie

****************************************************

Joi, 19 ianuarie 2012, ora 17: Celebrarea ecumenica din cea de a II-a zi a Saptamânii de Rugaciune pentru Unitatea Crestinilor din Bucuresti în biserica greco-catolica „Maica Domnului” – Acvila

video : http://www.dailymotion.com/video/xnuogq_sruc-2012-19-ianuarie-biserica-greco-catolica-maica-domnului-bucuresti_news

Pr. St. Buchiu: Sa privim mereu orizontul învierii

Joi, 19 ianuarie 2012, ora 17: Cuvântul de învatatura al pr. prof. dr. Stefan Buchiu, decan al Facultatii de Teologie Ortodoxa „Justinian Patriarhul” din Bucuresti, la celebrarea ecumenica din cea de a II-a zi a Saptamânii de Rugaciune pentru Unitatea Crestinilor din Bucuresti în biserica greco-catolica „Maica Domnului” – Acvila.

Video : http://www.dailymotion.com/video/xnuoe4

***************

BISERICA BUNA VESTIRE DIN GIURGIU A GAZDUIT IERI SLUJBA DE VECERNIE DIN CADRUL SAPTAMANII DE RUGACIUNE PENTRU UNITATEA CRESTINILOR. LA ACEAST EVENIEMENT DIN VIATA CRESTINILOR ORTODOCSI A PARTICIPAT SI PREOTUL COMUNATII ROMANO-CATOLICE, MIHAI DASCALU.

CANONUL 46 apostolic (TAINELE ERETICILOR NU SUNT TAINE)
Poruncim să se caterisească episcopul sau presbiterul care a primit (ca valid) botezul ori jertfa (euharistia) ereticilor. Căci ce fel de împărtăşire (înţelegere) are Hristos cu Veliar? Sau ce parte are credinciosul cu ne­credinciosul? (II Cor. 6,15).
(47, 68 ap.; 19 sin. I ec; 7 sin. 11 ec; 95 Trui.; 7, 8 Laod.; 1, 47 Vasile cel Mare)

Can. 33 Laod. 343 – Se opreşte rugăciunea cu ereticii şi schismaticii:
Nu se cuvine a ne ruga împreună cu ereticii sau cu schismaticii

Can. 35 Laod. 343 – Schisma şi idolatria:
Nu se cuvine creştinilor să părăsească Biserica lui Dumnezeu şi să se îndepărteze, şi să invoce pe îngeri, şi să facă adunări, căci acestea sunt oprite. Deci, de se va afla cineva că stăruieşte în idolatria aceasta ascunsă, să fie anatema, căci a părăsit pe Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, şi a venit la idolatrie .

Anatema tuturor ecumeniștilor! Anatema tuturor masonilor!

*****************************************************

 XVI. 21 ianuarie 2013

Mitropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului

Un prilej de bucurie a fost prezenţa, între invitaţi, a doi întâi-stătători ai Bisericilor locale: Înaltpreasfinţia Sa Andrei Andreicuţ, Mitropolitul ortodox al Clujului, Maramureşului şi Sălajului şi Excelenţa Sa, Balint Ferenc, Episcopul Bisericii Unitariene din Transilvania, acest semn de comuniune constituind un pas înainte pe drumul spre pace şi unitate între Biserici. Între invitaţii serii a fost şi pr. Bodea Ioan, preot ortodox care de mulţi ani participă cu multă deschidere şi iubire creştină la serile ecumenice din cadrul Octavei de Rugăciune pentru Unitate organizate în Eparhia de Cluj-Gherla.

Rugaciune Ecumenica la Cluj-Napoca – Capela Sf. Iosif.01

În dupa-masa de luni, 21 ianuarie 2013, Seara Ecumenica de Rugaciune s-a desfasurat în Capela „Sfântul Iosif” din piata Cipariu. Raspunzând invitatiei Preasfintiei Sale Florentin Crihalmeanu, Episcopul de Cluj-Gherla, pentru prima data dupa anii 1990, la întâlnirea de rugaciune ecumenica au participat doi întâi-statatori ai Bisericilor locale:

Înalt Preasfintia Sa Sale Andrei Andreicut, Mitropolitul ortodox al Clujului, Maramuresului si Salajului

si Excelenta Sa Balint Ferenc, Episcopul Bisericii Unitariene din Transilvania, un semn de bucurie si un pas înainte pe drumul spre pace si unitate între Biserici.

Biserica Romano-Catolica a fost reprezentata de Pr. Veres Stelian din Protopopiatul Cluj-Dabâca. Din Biserica Reformata a venit Dl. Consilier Gyenge Ianos iar, din partea Bisericii Penticostale a fost prezent Pastorul Nicu Cristea si Prezbiterul Valentin Tartamus din Biserica Apostolica „Râul Vietii”.

A mai participat si pr. Bodea Ioan, preot ortodox care de multi ani participa cu multa deschidere si iubire crestina la serile ecumenice din cadrul Octavei de Rugaciune pentru Unitate organizate în Eparhia de Cluj-Gherla.

*********************************************************

24 ianuarie 2013

BISERICA BUNA VESTIRE DIN GIURGIU A GAZDUIT IERI SLUJBA DE VECERNIE DIN CADRUL SAPTAMANII DE RUGACIUNE PENTRU UNITATEA CRESTINILOR. LA ACEAST EVENIEMENT DIN VIATA CRESTINILOR ORTODOCSI A PARTICIPAT SI PREOTUL COMUNATII ROMANO-CATOLICE, MIHAI DASCALU.

*******************************************

ianuarie 2013

https://saccsiv.wordpress.com/2013/01/28/lista-rusinii-ecumenistii-din-bor-care-s-au-rugat-cu-ereticii-in-saptamana-18-25-ianuarie/

NU VA MAI IMPARTASITI DIN MAINILE ACESTOR IERARHI SI PREOTI CARE AU VANDUT PE HRISTOS, incalcand Canoanele Sfintilor Apostoli, aducand blasfemie in Casa Domnului si intrand in sinagoga satanei, care sunt lacasurile de cult ale ereticilor. Aceasta este singura  noastra sanctiune, pedagogic-duhovniceasca, pentru acesti slujitori ai altarelor, care pur si simplu se joaca cu cele sfinte si cedeaza la curentul emo al ecumenismului.

*********************************

Mitropolia Moldovei si Bucovinei
Gh. Popa din Iaşi, reprezentant al IPS Teofan Savu
Ioan Vicovan din Iasi, reprezentant al IPS Teofan Savu

***************

Episcopia Romanului si Bacaului

pr. Vasile Sârcu, pr. Mihai Octavian Balan si pr. Ovidiu Sârcu din Bacau

*******************************************

Mitropolia Ardealului

Sub aprobarea mitropolitului Ardealului, Laurentiu Streza, s-a oficiat Vecernia, s-a rostit o meditaţie pe tema din acest an şi s-au subliniat „foloasele” acestor întâlniri ale „creştinilor” de diferite confesiuni.
Dănuț Gh. Benga si Neamțu Victor din Brasov

*********************************************

Saptamana de Rugaciune, la Constanta

In perioada 18 – 25 ianuarie se desfasoara in intreaga Biserica Ortodoxa Romana Saptamana de Rugaciune pentru Unitatea Crestinilor.

Prornind de la textul Sfintei Scripturi de la Miheia 6, 6 „Cu ce ma voi infatisa inaintea Domnului?”, Biserica Ortodoxa Romana, Biserica Romano-Catolica, Biserica Armeana din Romania, Biserica Evanghelica, Biserica Greco-Catolica, si Dieceza Anglicana din Europa, deschid calea dialogului pe o tema cu o profunda implicatie morala.

In Arhiepiscopia Tomisului au fost dedicate doua seri de rugaciune cu Biserica Romano Catolica: 22 si 23 ianuarie. In prima seara o delegatie a Arhiepiscopiei, condusa de IPS Teodosie a asistat la Mesa (Liturghie) tinuta de catre Monseniorul Ieronim Iacob, paroh al Bazilicii Sf. Anton din Constanta.

In seara urmatoare, la Catedrala Sf. Ap. Petru si Pavel, IPS Teodosie a avut ca oaspeti delegatia romano-catolica la oficierea Vecerniei.

Ambii reprezentanti au tinut sa le vorbeasca credinciosilor despre importanta dialogului, a comuniunii si a comunicarii deintre cele doua Biserici.

Evenimentul este organizat de catre Asociatia Ecumenica a Bisericilor din Romania (AIDRom).

ips-teodosie-ecumenist

http://www.arhiepiscopiatomisului.ro/stiri/430-saptamana-de-rugaciune-la-constanta

*****************************************************

Episcopia Tulcei
Episcopul Visarion Bălțat a primit in biserica ortodoxa si a participat si in sinagoga papistasilor.

http://www.episcopiatulcii.ro/stiri/slujba-vecerniei-in-catedrala-episcopal-a_1563.htmlhttp://www.episcopiatulcii.ro/stiri/s-apt-amana-de-rug-aciune-pentru-unitatea-cre-stinilor-la-tulcea_1564.html

**********************************************************************

Săptămâna de Rugăciune pentru unitatea creștinilor la Roma

Vineri, 25 ianuarie 2013, la orele 17.30, Preasfințitul Părinte Episcop Siluan a a asistat la celebrarea  vecerniei în rit latin la Basilica San Paolo Fuori le Mura, de către Sanctitatea Sa Papa Benedict al XVI-lea, întru pomenirea convertirii Sfântului Apostol Pavel, după calendarul latin, în încheierea săptămânii de rugăciune pentru unitatea creștinilor.

Au fost prezenți reprezentanți ai Bisericilor Ortodoxe Surori și ai tuturor cultelor creștine prezente la Roma.

phoca_thumb_l_int-ec-ps-3-3.jpg

http://www.diocesiortodossa.it/index.php/ro/?option=com_content&view=article&id=1802:sptmana-de-rugciune-pentru-unitatea-cretinilor-la-roma&catid=74:stiri&Itemid=81&lang=ro

Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor pentru comunitățile românești din Roma

Joi, 24 ianuarie 2013, la orele 18.00, în cadrul Săptămânii de rugăciune pentru unitatea creștinilor, Preasfințitul Părinte Episcop Siluan a asistat la rugăciunea organizată de comunitatea Greco-Catolică din Roma.

După ce s-a slujit Acatistul Maicii Domnului, din partea organizatorilor a luat cuvântul Preacucernicul Părinte Gabriel Buboi, rectorul Institutului Pontifical Pio Romeno, rostind un cuvânt de bun venit celor prezenți.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de Preasfințitul Siluan care a evocat importanța zilei de 24 ianuarie, ca simbol al unității românilor care primește conotații și mai profunde în contextul trăirii pe meleaguri străine. Unitatea se pierde sau începe în inima fiecăruia dintre noi. Unirea cu Dumnezeu este cea care duce la unitatea cea nedespărțită și veșnică.

Părintele Isidor Iacovici, paroh al Parohiei Romano-Catolice române de la Roma a adresat și el un cuvânt participanților, iar la final parohul Parohiei Greco-Catolice (Roma Centru), părintele P. Daniel Paul Vereş a mulțumit celor prezenți.

La acest moment de rugăciune au participat credincioși ai comunităților ortodoxe, catolice și greco-catolice din Roma.

int ec ps 3 (1)

******************************************************

  • Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor la Rovigo

*************************

Episcopia Oradei
pr. Laurenţiu Lazăr din Oradea, reprezentat al ep. Sofronie Drincec
pr. Ioan Ghiurco  din ZalăuOrigen Sabău din Beiuş

sapt-rug-2

****************************************************

Săptămâna Ecumenică de Rugăciune în Albacete

Cu binecuvântarea Preasfințitului Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, o delegație a Parohiei „Sfântul Dionisie Exiguul” din Albacete, alcătuită din preotul paroh Sebastian Cătălin Hogea și doamna Elena Crețu, a participat joi, 24 ianuarie, începând cu ora 20.00, la Iglesia Espiritu Santo din Albacete, la seara de rugăciune din cadrul Săptămânii Ecumenice. Iată mesajul ce a fost transmis în cadrul acestei intrevederi:

„Sunt aici, onorat auditoriu creștin, în mijlocul dumneavoastră, pentru că ortodocșii sunt parte integrantă a mesajului de iubire și sacrificiu pe care îl transmitem de 2000 de ani, acela că Hristos Domnul S-a răstignit și a înviat pentru fiecare dintre noi. Ortodoxia se mărturisește liber și puternic, având ca reper, așa cum am spus, Jertfa Mântuitorului Iisus Hristos. În afara acestui sacrificiu nu există drum sigur, clar și atotcuprinzător.

Avem în fiecare creștin un potențial sfânt. Avem în fiecare Sfântă Liturghie pe care o oficiem Cerul coborât pe pământ. Și avem în fiecare mână întinsă celui aflat în nevoi, pe Maica Domnului, pe Fecioara Maria. De restul se ocupă conștiința noastră și voința de a fi toți una pentru a-L putea mărturisi pe „Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu”.

Așa să ne ajute Dumnezeu!

În numele Preasfințitului TIMOTEI, Episcopul Spaniei și Portugaliei, al meu  și al Comunității Ortodoxe Române din Albacete, vă mulțumesc!”.

Preot Sebastian Cătălin Hogea

http://episcopiaspanieiportugaliei.es/index.php/ianuarie-2013/486-saptamana-ecumenica-de-rugaciune-in-albacete

**********************************

XVII. ianuarie 2014

ALBA IULIA SAPTAMANA DE RUGACIUNE PENTRU UNITATEA CRESTINA

*************************************************

Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor 2014, TVR, Universul Credinţei

https://www.youtube.com/watch?v=9SpduXF8uek

**********************************************

**********************

CANONUL 45 apostolic (OPRIREA COMUNIUNII CU ERETICII)
Episcopul sau presbiterul sau diaconul, dacă numai s-a rugat împreună cu ereticii, să se afurisească; iar dacă le-a permis acestora să săvârşească ceva ca clerici (să săvârşească cele sfinte), să se caterisească.
(10, 11, 46, 64 ap.; 2, 4 sin. UI ec; 6, 9, 32, 33, 34, 37 Laod.; 9 Tim. Alex.)

CANONUL 46 apostolic (TAINELE ERETICILOR NU SUNT TAINE)
Poruncim să se caterisească episcopul sau presbiterul care a primit (ca valid) botezul ori jertfa (euharistia) ereticilor. Căci ce fel de împărtăşire (înţelegere) are Hristos cu Veliar? Sau ce parte are credinciosul cu ne­credinciosul? (II Cor. 6,15).
(47, 68 ap.; 19 sin. I ec; 7 sin. 11 ec; 95 Trui.; 7, 8 Laod.; 1, 47 Vasile cel Mare)

Can. 6 Laod. 343 – Ereticii să nu intre în biserică:
Nu este îngăduit ereticilor să intre în casa lui Dumnezeu dacă stăruie în eres
[Apostolic, can. 45, 65]
TÂLCUIRE- Nu sloboade canonul acesta pe eretici să intre în Biserica lui Dumnezeu, cea de ortodocşi ţinută, dacă nu vor a se întoarce şi stăruie în eres. Vezi şi cel apostolesc 45.

Can. 33 Laod. 343 – Se opreşte rugăciunea cu ereticii şi schismaticii:
Nu se cuvine a ne ruga împreună cu ereticii sau cu schismaticii

**************************************************

ianuarie 2015

KLAUS IOHANNIS s-a RUGAT alaturi de ORTODOCSI – ianuarie 2015

CANONUL 45 apostolic (OPRIREA COMUNIUNII CU ERETICII)
Episcopul sau presbiterul sau diaconul, dacă numai s-a rugat împreună cu ereticii, să se afurisească; iar dacă le-a permis acestora să săvârşească ceva ca clerici (să săvârşească cele sfinte), să se caterisească.
(10, 11, 46, 64 ap.; 2, 4 sin. UI ec; 6, 9, 32, 33, 34, 37 Laod.; 9 Tim. Alex.)

CANONUL 46 apostolic (TAINELE ERETICILOR NU SUNT TAINE)
Poruncim să se caterisească episcopul sau presbiterul care a primit (ca valid) botezul ori jertfa (euharistia) ereticilor. Căci ce fel de împărtăşire (înţelegere) are Hristos cu Veliar? Sau ce parte are credinciosul cu ne­credinciosul? (II Cor. 6,15).
(47, 68 ap.; 19 sin. I ec; 7 sin. 11 ec; 95 Trui.; 7, 8 Laod.; 1, 47 Vasile cel Mare)

Can. 6 Laod. 343 – Ereticii să nu intre în biserică:
Nu este îngăduit ereticilor să intre în casa lui Dumnezeu dacă stăruie în eres
[Apostolic, can. 45, 65]
TÂLCUIRE- Nu sloboade canonul acesta pe eretici să intre în Biserica lui Dumnezeu, cea de ortodocşi ţinută, dacă nu vor a se întoarce şi stăruie în eres. Vezi şi cel apostolesc 45.

Can. 33 Laod. 343 – Se opreşte rugăciunea cu ereticii şi schismaticii:
Nu se cuvine a ne ruga împreună cu ereticii sau cu schismaticii

*****************************************************

****************************************

Ce caută Ieronim Sinaitul acolo????

http://episcopiabucuresti.ro/octava-de-rugaciune-pentru-unitatea-crestinilor-2015-momente-de-la-biserica-luterana-maghiara/

******************************************************

SLUJBA ECUMENISTA PENTRU UNITATE SATANIȘTILOR (2015 01 16)

******************************************

23 ianuarie 2015

646x404

http://adevarul.ro/locale/timisoara/eveniment-unic-timisoara-o-singura-turma-singur-pastor-reprezentantii-cultelor-religioase-roaga-impreuna-1_54c22690448e03c0fde132eb/index.html

timthumb

*****************************

http://www.mitropolia-ro.de/index.php/arhiva-stirilor/636-ordinul-crucea-sfintilor-martiri-brancoveni-acordat-cardinalului-christoph-schoenborn-arhiepiscopul-catolic-al-vienei

**********************************************

http://basilica.ro/patriarhul-romaniei-la-evenimentul-solemn-decalogul-fundament-al-justitiei-106952.html

********************************************

089

*****************************

http://www.timisoarastiri.ro/crestini-evrei-si-musulmani-s-au-rugat-impreuna-la-timisoara-un-sfert-de-secol-de-rugaciune-ecumenica/

*************************************************1504142_1443096952600522_7549781340141762577_n

10643236_718843078203544_1689672739_n

12507407_1671790249728993_6906968395620518670_n

11760192_915683685168462_3439345981697283992_n10419948_1540417326216286_6243460184715621540_n1800196_634792483257585_966234334_n

11224733_922181871185310_2126061728871104140_n

12494806_932022136882711_4409558615991063594_n12439249_931302300288028_1378198876441771713_n

1545174_630559970347503_755801424_n

1934371_932022310216027_870158590271547151_n12573007_932022223549369_1716131217467010260_n12509017_932022166882708_1586327327618224142_n

Sfântul Ioan Maximovici Arhiepiscop de Shanghai si San Francisco

“Anatema celor care se ridică împotriva Bisericii Ortodoxe și susțin că Biserica lui Hristos s-a împărtit în așa-zise «ramificații», ce diferă una de alta după doctrină si moduri de viață, sau că Biserica Nu a existat în chip văzut, ci se v-a constitui abia în viitor, când toate «ramificațiile», sau parțile, sau confesiunile și chiar toate religiile se vor uni într-un singur trup!
Anatema si celor care Nu deosebesc Preoția și Tainele Bisericii de «preoția» si «tainele» ereticilor, dar afirmă că botezul si euharistia ereticilor ar fi suficiente pentru mântuire.
De aici, anatema si celor ce comunică în mod conștient cu ereticii amintiți sau susțin, propaga si iau apărarea ereziei ecumeniste proaspat apăruta a acestora, sub pretextul pretinsei iubiri fraterne sau presupusei uniri a crestinilor scindați !”

(Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse din afara Rusiei, august 1983, dupa adunarea de la Vancouver)

******************************************

Sfântul Iustin Popovici

Ecumenismul e numele de obste pentru toate pseudo-crestinismele, pentru pseudo-bisericile Europei Apusene. În el se afla cu inima lor toate umanismele europene cu papismul în frunte, iar toate aceste pseudo-crestinisme, toate aceste pseudo-biserici nu sunt nimic altceva decât erezie peste erezie.
Numele lor evanghelic de obste este acela de „pan-erezie” (erezie universala). De ce?
Fiindca în cursul istoriei feluritele erezii tagaduiau sau denaturau anumite însusiri ale Dumnezeului-om Domnului Hristos, în timp ce ereziile acestea europene îndeparteaza pe
Dumnezeul-om în întregime si pun în locul Lui pe omul european.
În aceasta privinta nu e nici o deosebire esentiala între papism, protestantism, ecumenism si celelalte secte, al caror nume este „legiune”.

12522969_1671800766394608_2390332167229623063_n11108205_882975671772597_7336663695842131043_n10857802_762753933779685_8090156101048470979_n10407207_451350068365585_639558900684623238_nDe_ce_unii_parasesc_ortodoxia

10390017_1492178591023494_1474840080320555755_n10384226_293095234195057_7612059021914104303_n11742806_1611981302390135_7867891071898973345_n12495156_760357684097225_3974709357785511385_n

10407096_940187036015643_6043283834413200782_n11157468_918637971491135_2832656650385654651_o11160043_918637968157802_5704398360412666075_o

10455571_825636770839821_4639091273800193081_n11215817_1614448142146537_6897069861275551375_n10603293_783717261698439_652295959493977790_n10401472_1507751216162735_6246569428078228152_n

Anunțuri

2 comentarii la “Istoria Ecumenismului in România”

    1. Pingback: Nu Ecumenismului-Masonic în România! | Miscarea Pentru Apararea Ortodoxiei

    1. Pingback: Istoria ecumenismului în România | ortodoxiadreaptacredinta

Lasă un răspuns Anulează răspuns