ANATEMELE ce vor fi citite mâine (Duminica Ortodoxiei) în Mitropolia Pireului de către ÎPS Serafim

1. Neopăgânilor și idolatrilor închinători la zeitățile grecilor sau a dacilor, lui Zamolxe sau Wika-nilor sau gnosticilor care amestecă învățătura creștină cu învățături idolatre și orientale, învățăturilor teosofice și antroposofice a lui Rudolf Steiner, Blavatski, pseudo stiintifice – așa zisa ortodoxie cuantică, yoga creștină, Rei-Ki, bioenergie, radiestezie creștină și spiritiștilor, Zen, bahai-lor, Moun, scientolgilor, rosicrucienilor, mormonilor, masonilor, sioniștilor, Anatema!

2. Lui Arie, primul luptător împotriva lui Dumnezeu. Anatema!

3. Lui Wulfila semiarianul, lui Nestorie, lui Macedonie. Anatema!

4. Lui Petru Gnafens, cel ce spunea: « Sfinte fără de moarte cel ce te-ai răstignit pentru noi» Anatema!

5. Lui Pavel al Samosatei, Anatema!

6. Lui Liko Petru, lui Eutihie și lui Sabelie, Anatema!

7. Lui Iacob Armeanul, lui Dioscor al Alexandriei și lui Sever, lui Serghie, Pavel și Pir, împreună cu Serghie, ucenicul lui Likopetru, Anatema!

8. Origeniștilor și celor dimpreună cu ei, Anatema!

9. Cazuților și anticanonicilor Patriarhi ce neagă Sinodul al IV-lea Ecumenic, Karekin al II-lea al Armeniei, Theodoros al II-lea al Egiptului, Patriarhul Copților, Pavel al Etiopiei, Ignatius Efrem al II-lea al siroiacobiților, Baselios Toma al malabarienilor – indieni, care în mod greșit se numesc pe sine «ortodocși» și celor ce sunt în comuniune cu ei, Anatema!

10. Celor ce neagă Sfintele Sinoade Ecumenice, al IV-lea, al V-lea și al VI-lea, monofiziților, monoteliților și monoenergiștilor, Anatema!

11. Adunării înfricoșătoare împotriva cinstitelor icoane, Anatema!

12. Celor ce neagă Sfântul al VII-lea Sinod Ecumenic, celor ce nu se închină Domnului nostru Iisus Hristos, în icoana descrisă, dupa firea omenească, Anatema!

13. Cel după Canoane căzut și fără temelie ereziarh Papa al Romei celei Vechi, Francisc I și celor ce sunt în comuniune cu el Anatema!

14. Lui Martin Luther, Jean Calvin, Urlich Zwigli, Henric al VIII-lea, lipsitului de evlavie împărat, și celor adunați împreună cu ei și tuturor ramurilor protestante, Anatema!

15. Ereziarhului adunării religioase a Anglicanismului, Justin Welby, și celor ce sunt în comuniune cu el, Anatema!

16. Celor care neagă și defăimează pe Maica Domnului, Treimea cea de o ființă și nedespărțită, rabini ai iudaismului, islamiști și membrii societății ”Turnul de Veghere” a Martorilor lui Yehova, Anatema!

17. Celor care defăimează Sfintele Taine ale Bisericii, baptiști, adventiști și penticostali și tuturor ramurilor neoprotestante, Anatema!

18. Celor care predică și învață panerezia ecumenist intercreștină și interreligioasă, Anatema!

19. Celor care predică și învață erezia postpatristică și post-canonica, cum că învățăturile Sfinților Părinti ar fi perimate, Anatema!

20. Celor care neagă Sinoadele al VIII-lea și al IX-lea Ecumenice, de pe timpul Sfântului Fotie cel Mare și Sfântului Grigorie Palama, papo-Filioqviștilor, hulitorului de Hristos, Francisc de Assisi împreună cu toți minciuno sfinții papistași și neo-varlaamiștilor, Anatema!

21. Așa zisului „Consiliu Mondial al Bisericilor”-(ereziilor) ce învață că fiecare ramură protestantă este o parte din Biserica lui Hristos și celor ce participă la rugăciuni în comun la blasfemica și călcătoarea de canoane așa-zisă „Săptămână de Rugăciune Ecumenică” considerându-i pe eretici „frați în Hristos”, Anatema!

22. Declarației de la Toronto (1950), Acordurilor de la Balamand (1993) și Chambesy (1994) în care anticalcedonienii în mod mincinos sunt recunoscuți ca ortodocși, textelor de la Porto Alegre (1997) și Pusan (2013), Anatema!

23. Celor ce învață că Biserica ar cuprinde toate confesiunile despărțite de Ea numindu-le „biserici nedepline” și celor care spun că există Sfinte Taine, Har mântuitor și sfințenie înafara Bisericii Ortodoxe, celei Una, Sfinte, Sobornicești și Apostolești, Anatema!

24. Celor care învață ca patrarhul ecumenic este «primus sine baribus» adică primul fără de egal între episcopi și patriarhi, și celor ce învață că Biserica Ortodoxă ar fi «Biserica Sora» cu adunarea Romano-Catolică și cu alte erezii, Anatema!

25. Textelor celor eretice ale tâlhărescului și ecumenistului pseudo sinod din Creta (Iunie2016), numit «Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe» și celor ce le primesc și le pun în practică, Anatema!

26. Textelor celor eretice ale tâlhărescului și ecumenistului pseudo sinod din Creta (Iunie2016), numit «Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe» și celor ce le primesc și le pun în practică, texte care consfințesc:

  • așa zisa «restaurare a unității creștinilor» și denumirea istorică de biserici pentru eretici,
  • Constituția așa zisului «Consiliu Mondial al Bisericilor» ca bază a dialogului cu ereticii – minimalismul dogmatic
  • Declarația de la Toronto care afirmă că există membri ai Bisericii înafara zidurilor Bisericii Ortodoxe și că Biserica lui Hristos este mai mult decât confesiunea fiecărui membru al așa zisului «Consiliu Mondial al Bisericilor» în parte
  • căsătoriile mixte printr-o falsă iconomie
  • conceptul lui Ziziulas despre «persoana umană» Anatema! (la fiecare se zice anatema de trei ori)

27. Tuturor ereticilor, Anatema!

 

SINODICON-ul Ortodoxiei – Rânduiala din Duminica Biruinței Ortodoxiei (prima duminică din Postul Mare): sinodicon