Select Page

Papa vine în România ca să le arate drumul spre IAD, cu participarea directă a minciuno-episcopilor români

Papa vine în România ca să le arate drumul spre IAD, cu participarea directă a minciuno-episcopilor români
„Pe Papa să-l blestemați, fiindcă el este cauza… Noi avem o poruncă ce spune să anatemizăm pe oricine adaugă sau nu crede în ceva mic din cele pe care le-au legiuit Părintii Bisericii noastre” – Sf. Cosma Etolianul
.
Așa cum a fost anunţat în ianuarie, papa Francisc va veni în România în perioada 31 mai – 2 iunie 2019, răspunzând astfel invitaţiei autorităţilor statului român și a comunității eretice romano-catolice din România. Pe parcursul celor trei zile, Francisc I va vizita Bucureştiul, Iaşiul, Blajul, precum şi Şumuleu-Ciuc. Vizita a fost pusă sub moto-ul “Să mergem împreună!”. Dacă vă întrebați unde vrea papa să mergem împreună, răspunsul este simplu: la iad.
.
După cum se poate vedea și în logo-ul de mai jos, apare și un preot ortodox, așadar, Francisc vine în România ca să ne arate drumul spre IAD, cu participarea directă a minciuno-episcopilor români.
.
Să ne amintim de profeția părintelui Elipidie din Rodos, care spunea înainte de plecarea papei Benedict (19 apr. 2005 – 28 feb. 2013): ”Când veți vedea că îl alungă pe acest papă, că va pleca acest papă, îl vor alunga, va începe procedura înlocuirii lui cu un alt papă, care va fi o personalitate foarte puternică, dar satanică, foarte inteligent, cu o cunoaștere vastă, atât de puternic încât va domina toți politicienii, care îl vor asculta, și va aduce sub conducerea sa mulți arhierei ai bisericii noastre. Mulți arhierei ortodocși vor fi marionete ale acestui fals profet. Asta deoarece știe că dacă va domina pe Patriarh și pe arhierei, prin ascultarea care se face în biserica noastră, va putea să-i conduca și pe preoți și pe mireni.”
Să ne amintim cum i s-au închinat episcopii și preoții români papei Ioan Paul al 2-lea în 1999:

.

Astăzi, la aproape 3 ani de la sinodul tâlhăresc din Creta, situația din România e tragică. Foarte puțini preoți au rămas în Dreapta Credință. Așadar, scene precum cea din filmarea de mai sus vom vedea și la București, în monumentul funerar gătit neamului românesc, inaugurat anul trecut de papa Daniel, dar și la Iași, la fratele mai mic Teofan.
.
Despre ”biserica” papistă și Francisc I se menționează și în capitolul 17 al Apocalipsei, așa cum bine remarca arhimandritul grec Nectarie Moulatsiotis încă din 2013.
.
Redăm un fragment din omilia sa din 23 februarie 2013 ce a avut loc la mănăstirea Sfinților Augustin și Serafim de Sarov:
.
”Vedem cum in al XII-lea capitol (și în general în Apocalipsă) ni se vorbește despre 2 femei.
.
Una dintre ele:
.
“Şi s-a arătat din cer un semn mare: o femeie înveşmântată cu soarele şi luna era sub picioarele ei şi pe cap purta cunună din douăsprezece stele”.
Soarele este Hristos, luna este păcatul, firea căzută, iar cele 12 stele sunt cei doisprezece apostoli.
.
A doua femeie:
.
“Iată un balaur mare, roşu, având şapte capete şi zece coarne, şi pe capetele lui, şapte cununi împărăteşti”.
Aveți grijă: această fiară are cele șapte capete purtătoare de cununi împărătești. O să vă explic mai departe. La cealaltă fiară capetele nu au cununi. La cealaltă fiară cununile se ridică de pe capete și se așează pe coarne, ceea ce înseamnă că nu mai conduce capul – deoarece nu mai poartă cununa – ci conduc coarnele. Coarnele sunt cele 10 bănci care primesc puterea de a conduce.
.
Aici e vorba de o femeie și lângă ea vedem fiara, cea cu 7 capete și 10 coarne..
“Iar coada lui târa a treia parte din stelele cerului şi le-a aruncat pe pământ. Şi balaurul stătu înaintea femeii, care era să nască, pentru ca să înghită copilul, când se va naşte “.
…aceasta este prima femeia înveșmântată în soare, am zugravit-o și în pronaosul bisericii noastre.
.
Să ne întoarcem acum la cealaltă fiară, cea pe care am descris-o mai înainte în capitolul XIII.
.
“Şi am văzut ridicându-se din mare o fiară, care avea zece coarne şi şapte capete şi pe coarnele ei zece cununi împărăteşti şi pe capetele ei: nume de hulă.”
.
Iată că aici cununile sunt pe coarne, nu mai sunt pe capete ca în capitolul XII; Eu cred că această fiară este aceeași, nu este alta: are tot 7 capete si 10 coarne.
.
Și ce zice mai departe? Iată în capitolul 17 zice:
.
“Şi am văzut o femeie şezând pe o fiară roşie, plină de nume de hulă, având şapte capete şi zece coarne.”
.
Iată vede o alta femeie care șade… cealaltă femeie nu ședea; cealaltă femeie, după cum spun Sfinții Părinți, simbolizează Biserica; este înveșmântată cu Soarele, calcă pe lună – pe păcate – și poartă pe capul ei cununa celor 12 Apostoli. Este Una Sfântă, Sobornicească și Apostolească Biserică. Aici însă ni se prezintă o altă femeie care stă pe fiara roșie – această fiară care a ieșit din mare, plină de nume de hulă, având șapte capete și zece coarne. Aici nu se zice nimic de cununi, nu ni se spune unde sunt cununile. De ce? Vom vedea în continuare… deoarece puterea o va da Fiarei.
.
Prin urmare sunt două femei. Una din ele simbolizează Biserica lui Hristos, adevărata Biserica a lui Hristos, cea înveșmântată cu Soarele. Cealaltă femeie oare ce vrea să reprezinte? Cea care stă pe fiara, plină de nume de hulă, erezii, blasfemie și “cu care s-au desfrânat împăraţii pământului”? Toți împărații au trecut pe la aceasta femeie și au salutat-o, au vazut-o… Oare cine este aceasta femeie?
.
Aceasta femeie
.
“era îmbrăcată în purpură şi în stofă stacojie şi împodobită cu aur şi cu pietre scumpe şi cu mărgăritare, având în mână un pahar de aur, plin de urâciunile şi de necurăţiile desfrânării ei.”
.
Acest pahar nu are Trupul și Sângele lui Hristos așa cum este în cazul celeilalte femei. Așadar aici vorbim de o altă ”biserică” care este îmbrăcată în roșu… Cum se îmbracă cardinalii? În roșu. Și papa când iese se îmbracă cu o pelerină din purpură stacojie împodobită cu pietre scumpe, așa cum spune Apocalipsa. Așadar această femeie stă pe fiară, pe diavol și toți împărații pământului au trecut pe la ea. Cine îndrăznește să se confrunte cu papa? Chiar și politicienii noștri, înainte de a fi aleși, îi vedem cum se duc la Vatican. Ce om politic nu face acest lucru?
.
Ia să vedem ce se spune mai jos:
.
“Iar pe fruntea ei scris nume tainic: Babilonul cel mare, mama desfrânatelor şi a urâciunilor pământului”.
Și îl întreabă îngerul: “De ce te miri, Ioane?” Eu îți voi descoperi taina acestei femei… deoarece despre cealaltă femeie înțelesese Ioan că reprezentă adevărata Biserică a lui Hristos.
.
“Eu îţi voi spune taina femeii şi a fiarei care o poartă şi care are cele şapte capete şi cele zece coarne”.
.
Ascultă Ioane!
.
“Fiara pe care ai văzut-o era şi nu este şi va să se ridice din adânc şi să meargă spre pieire”.
.
Fiara pe care ai văzut-o “era” diavolul și acum nu mai este. De ce nu mai este? Deoarece Ioan vede epoca de după Hristos nu cea de dinainte. Și vede o perioadă anume, nu oricare. După Răstignirea și Învierea Domnului diavolul a fost legat. Și ce spune Sfânta Scriptură? Va fi lăsat liber la sfârșitul lumii. Până atunci nu va avea putere asupra creștinilor decât daca noi prin păcatele noastre îi vom da acest drept, prin apariția lui Antihrist. De aceea, la un moment dat “va să se ridice din adânc”, iar mai apoi pentru totdeauna va “să meargă spre pieire”.
.
“Şi se vor mira cei ce locuiesc pe pământ ale căror nume nu sunt scrise de la întemeierea lumii în cartea vieţii, văzând pe fiară că era şi nu este, dar se va arăta”.
“Aici trebuie minte care are înţelepciune. Cele şapte capete sunt şapte munţi deasupra cărora şade femeia”.
.
Iată că cele 7 capete sunt 7 munți pe care stă această femeie, această ”biserică” plină de nume de hulă, cu paharul plin de necurății. Această femeie sta într-un oraș așezat pe 7 coline. Ce oraș este așezat pe șapte coline? Toți părinții spun că este vorba de Roma, orașul celor 7 coline. Prin urmare nu sunt doar 7 munți, ci sunt și 7 capete și 7 regi – “Dar sunt şi şapte împăraţi”. Sunt și munți și regi; și una si alta.
.
Și ce mai vede Ioan? Vede o epocă anume; mai exact vede că “cinci au căzut”… Ioan vede perioada din jurul anului 2000. O să mă întrebați de unde am tras această concluzie… Dacă costumul este bine croit, vede în jurul anului 2000. Nu vede mai înainte. O să înțelegeți de unde am înțeles acest lucru:
.
“cinci au căzut, unul mai este, celălalt încă nu a venit, iar când va veni are de stat puţină vreme”.
.
Cinci au căzut, al șaselea încă conduce, al șaptelea nu a venit încă, dar când va veni va conduce puțină vreme în orașul Romei, care reprezintă femeia în roșu.
.
Și acum să ne întoarcem la evenimentele istorice: Când a devenit Vaticanul regat, astfel încât papii să fie regi ai Vaticanului și să poarte coroană pe cap, mitră de conducator și să stea pe tronul regal? Când s-a înființat statul Vaticanului? Am luat datele oficiale de pe site-ul Vaticanului: Vaticanul a devenit stat independent în continuarea statului eclesiastic din evul mediu din 11 februarie 1929. Prin urmare mai înainte nu era stat și nu avea conducator. Era doar Papa. Nu era regat. Regat a devenit în 1929 (așa spune și site-ul lor oficial). Din ’29 până azi ne spune tot site-ul oficial, care sunt papii care au condus Vaticanul:
.
1. Până în 1939 – Papa Pius al XI-lea
2. 1939-1958 – Papa Pius al XII-lea
3. Ioan al XXIII-lea
4. Din ’63 – Paul al VI-lea
5. Ioan Paul I
6. Din 78-2005 – Ioan Paul al II-lea – a cărui adormire am și văzut-o
Al șaselea a fost Ioan Paul al II-lea. Cinci au căzut, pe al șaselea îl văd, este în viață – este vorba de Ioan Paul al II-lea.
.
Și ce spune despre al șaptelea?.
“Iar când va veni are de stat puțină vreme”.
Deci când va veni, nu va sta mult, ci va pleca. Și iată că a venit Benedict care a stat puțin și a demisionat. Când a demisionat? Cu puține zile în urmă, chiar pe 11 februarie – ziua înființării statului Vatican. Oare o fi întâmplător? (…)
.
Ia să vedem ce zice în continuare. Vorbim de al optulea, acum că a plecat al șaptelea:
.
“Şi fiara care era şi nu mai este – este al optulea împărat şi este dintre cei şapte şi merge spre pieire” (Apocalipsa, 17:11).
.
Acesta este al optulea, fiara, care era și nu mai este.
.
“Şi cele zece coarne pe care le-ai văzut sunt zece împăraţi, care încă n-au luat împărăţia, dar care vor lua stăpânire de împăraţi, un ceas, împreună cu fiara” (Apocalipsa, 17:12).
.
Cele 10 coarne sunt cei 10 bancheri care n-au luat încă împărăția și care “au un singur cuget şi puterea şi stăpânirea lor o dau fiarei” (Apocalipsa,17:13), adica papei.
.
Ați auzit ultimele declarații ale Vaticanului? Mussolini a dat miliarde către Vatican ca să își facă propria bancă. Această bancă este independentă, poate să tipărească oricand bani. Vaticanul tocmai ce a anunțat că intenționează să se asocieze cu băncile care împrumută statele lumii. Să se unească cu acestea într-un fel.
.
Chiar un cardinal candidat pentru rolul de Papă spune că acest lucru trebuie să se întâmple repede pentru a putea să fie în pas cu evenimentele care se derulează la nivel global și să creeze un sistem economic mondial. Vă reamintesc că Benedict spunea anul trecut [in 2011, de fapt, n.n.] că omenirea trebuie să se îndrepte către un guvern mondial și a introdus în Vatican cardul de acces electronic (cu cip).
.
“Au un singur cuget şi puterea şi stăpânirea lor o dau fiarei”.
.
Ceea ce gândesc cei 10 va fi în concordanță cu ce gândește acest al optulea conducator, iar puterea lor o vor da fiarei.
.
“Ei vor porni război împotriva Mielului, dar Mielul îi va birui, pentru că este Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor şi vor birui şi cei împreună cu El – chemaţi şi aleşi şi credincioşi” (Apocalipsa 17:14).
“Apele pe care le-ai văzut şi deasupra cărora şade desfrânata, sunt popoare şi gloate şi neamuri şi limbi.
Şi cele zece coarne pe care le-ai văzut şi fiara vor urî pe desfrânată şi o vor face pustie şi goală şi carnea ei o vor mânca şi pe ea o vor arde în foc.” (Apocalipsa 17:15,16)
.
Cele 10 coarne se vor întoarce până la urmă împotriva puterii papistașe.
.
Vă reamintesc că Benedict, în ultima carte pe care a scris-o, spune că nu poporul evreu și Iuda sunt responsabili de răstignirea lui Hristos. Al șaptelea, cel care a stat puțin și care a vorbit de guvernul mondial, îi dezvinovățește pe evrei și pe Iuda. Prin urmare pe desfrânată, în final, cele 10 coarne o vor distruge complet. De ce o vor distruge? Pentru că nu vor mai avea nevoie de ea. Îi vor lua puterea. Fiara nu va mai avea nevoie de ea.
.
„Iar femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare care are stăpânire peste împăraţii pământului” (Apocalipsa 17:18).
.
Știm că papa are influență asupra tuturor împăraților pământului.
.
Prin urmare, are legătură demisia papei cu capitolul 17? “Costumul pe care l-am cusut” se potrivește cu ce se întâmplă azi? Nu o voi decide eu; voi veți decide dacă se potrivește.
.
Sunt doua femei: una este Adevărata Biserică a lui Hristos și cealaltă femeie, cea care stă pe fiară, este cea care a purtat război adevăratei biserici. Și cunoaștem foarte bine din istorie ce au avut de suferit ortodocșii din partea papistașilor. Dacă am pierdut Constantinopolul, Asia Mica, Alexandria, Ierusalimul se datorează acestei femei murdare care se numește ”biserica” latinilor. Latinii sunt de vină pentru ce s-a întâmplat în timpul Cruciadelor când noi am pierdut Asia Mica și Constantinopolul. Aceștia s-au luptat cu adevărata Biserică a lui Hristos. De aceea ei stau pe fiară.”
.

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Subiecte