Să ne fie de folos !

Părintele Antim: Dumnezeu ne cheamă chiar de astăzi! Ca să ne mântuim ne sunt necesare și dreapta credință și lucrarea poruncilor lui Dumnezeu. Propovăduitorii ecumenismului, ai unirii cu alte „biserici” NU au răspuns chemării lui Hristos și NU ne duc la Împărăția lui Dumnezeu. Ecumenismul e o chemare pe căi greșite! Dacă episcopul, călugărul, preotul, laicul nu are dreapta credință, chiar dacă au loc minuni, acestea-s false! Nu ne putem încrede decât în Dumnezeu și în Sfinții Săi și în cei care mai mărturisesc adevărul

.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin! Preacuvioși Părinți și frați și iubiți credincioși!

Evanghelia de astăzi (n.n. Chemarea primilor ucenici) ne prezintă chemarea celor patru ucenici, primii ucenici, ai Mântuitorului nostru Iisus Hristos și, ca să zicem așa, este chemarea tuturor neamurilor, chemarea poporului nostru și, reactualizat, chemarea fiecăruia dintre noi.

Chemare la vestea cea bună – că Mântuitorul a deschis Cerurile, a făcut cale liberă pentru toți cei ce mărturisesc Dumnezeirea Lui, omenitatea Lui, pentru toți cei ce lucrează poruncile Lui până la sfârșit( așa cum spun Sfintele Evanghelii: Cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui– Matei 24,13).

Această chemare pentru omenire, Dumnezeu o face în mai multe feluri și pe mai multe planuri.

Vedem în Sfintele Evanghelii cum Hristos spune:” Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și Eu vă voi odihni pe voi!„(Matei 11,28). Aici nu se referă la niște poveri dintr-acestea pe care să le pună oamenii în spate- greutăți materiale- ci la poverile păcatului! Unii mai puține, alții cu poveri mai multe dar toți suntem sub gravitatea păcatului. Deci chemarea și venirea Mântuitorului Iisus Hristos este în special pentru cei păcătoși. Că zice: „N-am venit să chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință!” Dacă eram drepți nu mai venea Mântuitorul! Dar fiindcă am greșit și greșim în fiecare clipă, iată această salvare, această milostivire, această mare bunătate a Mântuitorului Hristos pentru noi și pentru toată omenirea!

Spuneam că această chemare este de mai multe feluri…

Și cea mai slăvită și cea mai mare chemare este aceea care se face prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Că spune: neamurile care nu te știau te-au chemat pe tine și popoarele care nu te-au cunoscut au alergat la tine (Isaia 55,5) .Deci neamurile, printre care eram și noi, eram în întuneric. N-am cunoscut până atunci… Deși poporul nostru, strămoșii noștri ca să zicem așa, a fost un popor monoteist. Nu s-au închinat la mai mulți zei, cum erau popoarele cele dimprejur și popoarele păgâne împrejurul poporului lui Israel, dar încă erau în întuneric.

Și atunci, iată a venit Mântuitorul ca să cheme pe toate neamurile, printre care suntem și noi poporul român.

Așa cum învață Sfânta Scriptură, deci avem și este o chemare a oamenilor și prin zidiri…dacă omul cercetează și aprofundează zidirile lui Dumnezeu, așa cum spune „Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi facerea mâinilor Lui o vesteşte tăria „(Psalm 18,1)…mulți oameni meditând la zidire, la creația lui Dumnezeu, s-au luminat la minte și au văzut că toate acestea sunt guvernate și ținute de o pronie dumnezeiască. Noi când ne uităm la materia din jur- o casă, o mașină sau alte obiecte din acestea- negreșit ne ducem cu mintea la un om- omul le-a făcut! Dar când vedem Cerul deasupra noastră, stelele, planetele, Soarele și celelalte ființe, păsări, târâtoare- negreșit că omul se duce( și trebuie să se ducă!) cu mintea la Dumnezeu! Deci s-au luminat…

Dar ce se întâmplă astăzi cu toate că avem o credință de 2000 de ani… avem atâtea mănăstiri și biserici…. (și) mulți sunt care și-au făcut dumnezei străini! Nu vor să-L cunoască măcar (pe Mântuitorul- n.n.) nici din exemplul celor care țin cu sfințenie dreapta credință, din exemplul strămoșilor, din exemplul mamelor, a pruncilor și a tuturor celorlalți care încă mai cred și mai mărturisesc dreapta credință! Și aici intră toate tipurile și categoriile de oameni, și de mai sus, și de mai jos, și din Biserică și din toate celelalte sfere sociale.

Este o chemare și prin alegere. Dumnezeu, așa cum spune, pe care i-a hotărât mai dinainte i-a și chemat. Și dacă i-a chemat, i-a curățit și pe care i-a curățit, i-a și proslăvit. Aici poate că mulți vor zice că poate este predestinație- că este mai dinainte hotărâre pentru unii oameni să fie sortiți pentru mântuire, iar alții să fie sortiți la pieire! Dumnezeu în pronia lui dumnezeiască, cunoscătorul inimilor știe mai dinainte pe fiecare și vede inima fiecăruia și pe cel care este hotărât să vină la El, să lucreze poruncile Lui- pe acela Dumnezeu îl cheamă mai dinainte. Și atunci Harul este lucrător! Dacă omul primește Harul lui Dumnezeu, atunci acesta i se face spre folos, spre câștig duhovnicesc, spre mântuire. Iar dacă omul respinge Harul Duhului Sfânt este spre pierzarea lui. Că toată lucrarea noastră pământească în această călătorie este pentru dobândirea Harului Duhului Sfânt, așa cum spun mulți Sfinți Părinți și Sfântul Serafim de Sarov…. Deci Dumnezeu îi cheamă mai dinainte pe unii prin cunoștința Lui și prin pronia Sa divină.

Acuma, să vedem așa… la ce ne cheamă Dumnezeu pe noi cât suntem aici pe pământ și apoi după sfârșitul vieții noastre? Dumnezeu ne cheamă la pocăință în primul rând! Ați văzut, mai înainte de a ieși Mântuitorul la vestirea Evangheliei, L-a pus pe îngerul Său. Adică pe Sfântul Ioan Botezătorul! Care a fost predica lui? Nu a fost predică scolastică sau mai știu eu…filozofică! Câteva cuvinte pe înțelesul tuturor: „Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu!„(Matei 3,2) La fel, Mântuitorul spune aceleași cuvinte când a venit la predică: „Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu!”

Ce înseamnă pocăință? Pocăința înseamnă oprirea de la tot ce este păcat și fărădelege și schimbarea omului și lucrarea poruncilor lui Dumnezeu! Asta înseamnă pocăință! Acesta este un cuvânt, după cum v-am zis și altădată și cum mărturisesc și Sfinții Părinți – este unul din cele mai nobile cuvinte sub soare! Iar unii o iau în derâdere, văzând lucrarea deosebită…chiar în masele de ortodocși credincioși ortodocși- dacă nu mai ești ca ceilalți( mă refer și ca bărbat, mă refer și ca tânăr și ca tânără și ca femeie căsătorită sau necăsătorită) dacă nu mai ești ca ceilalți cu moda, cu îmbrăcămintea, cu obișnuința de a petrece la televizoare, la discoteci, la internet( deși merg…și spun că sunt credincioși- că și ei se închină, că și ei merg la Biserică, că și ei îl mărturisesc pe Dumnezeu, că și ei se spovedesc – dar nu pot să-l lase nici pe satana și lucrările lui)! Ei, ce spune Hristos? Nu puteți sluji la doi domni! Clar și categoric!

Deci Dumnezeu ne cheamă la pocăință! Dumnezeu ne cheamă la împăcare cu El!

Ce spune una din Evanghelii? Împacă-te cu pârâșul tău cât ești pe cale ca nu cumva să te dea Judecătorului și Judecătorul să te dea temnicerului și să nu ieși de acolo până nu vei plăti toată datoria! Pârâșul este conștiința, calea e viața! Omul nu știe( niciunul din noi nu știe) când ne sfârșim. Judecătorul este Hristos care s-a jertfit pentru noi pe cruce, temnicerii sunt diavolii și temnița este iadul!

Ce spune una din Evanghelii? Împacă-te cu pârâșul tău cât ești pe cale ca nu cumva să te dea Judecătorului și Judecătorul să te dea temnicerului și să nu ieși de acolo până nu vei plăti toată datoria! Pârâșul este conștiința, calea e viața! Omul nu știe( niciunul din noi nu știe) când ne sfârșim. Judecătorul este Hristos care s-a jertfit pentru noi pe cruce, temnicerii sunt diavolii și temnița este iadul!

Cine a ajuns în fața lui Hristos nepregătit, gata, s-a terminat!

Aici este timpul de pocăință, aici este timpul de lacrimă, aici este timpul de rugăciune, aici este timpul când putem să ne curățim, când ne putem șlefui duhovnicește( dar nu comparându-ne cu vecinul, cu prietena, cu- mai știu eu…- cunoștințele noastre, nu! comparația este cu Sfinții și cu Sfintele). Acolo-i comparația! Acolo-i calea de parcurs! Cum au bătătorit-o Sfinții, așa trebuie să o parcurgem și noi! Cine merge încă pe două cărări, este departe de Dumnezeu! N-a răspuns chemării! N-a răspuns chemării lui Dumnezeu!

Dumnezeu ne cheamă la lumină fraților! „Umblați în lumină cît aveți lumina!” Nu spune El așa? Care este Lumina? De la bec? De la soare? De la mai știu eu de la câte energii care le-a inventat omul acum? Nu! Lumina este-poruncile lui Dumnezeu! Lumină sunt poruncile Tale pe pământ!

Deci cine umblă în lumina învățăturii, a dreptei credințe și în lumina poruncilor lui Dumnezeu, atunci el a răspuns chemării!

Dumnezeu ne cheamă de la moarte la viață! De la moartea păcatelor la viața, viața duhovnicească! Că este o moarte firească și este o moarte duhovnicească! Toți care ne-am născut, așa cum spune și Sfântul Pavel și cum știm și noi- cel care se naște, trebuie să moară și să fie judecat! Dar fericit este omul care poate păstra și de o mie de ori fericit care păstrează Harul Duhului Sfânt de la Botez și nu-l mai întinează cu păcate! Dar dacă s-a întâmplat pentru fiecare de a murit neîmpăcat, atunci….

Această Evanghelie ne cheamă de la moartea păcatului la viață! Ai săvîrșit adulter, ai înjurat, ai drăcuit, ai alergat la secte, ai fost superficial în credință și câte altele…ai făcut ucidere, ai trăit în concubinaj, ai făcut alte și alte păcate( că Evanghelia e lungă și nu avem timp să mergem în detaliu- ar trebui să stau vreo două ceasuri…)

Deci ne cheamă din moartea păcatului- ne cheamă la viață! Și câți nu sunt în moartea păcatului! Și din cei pe care îi aveți în familie și din țara aceasta și din toată lumea…câți sunt în moartea păcatului! Și în credință și în lucrare! În lucrarea poruncilor căci așa cum spune Sfântul Apostol Iacob- omului pentru mântuire îi sunt necesare două: credința dreaptă și lucrarea poruncilor lui Dumnezeu! Degeaba ai credință dacă nu ai lucrarea poruncilor! Degeaba ai poruncile lui Dumnezeu dacă nu ai credința dreaptă! Dacă o știrbești cât de puțin, iată nu mai răspunzi chemării lui Dumnezeu! Deci ne cheamă din moartea păcatului- ne cheamă la viață! Și câți nu sunt în moartea păcatului! Și din cei pe care îi aveți în familie și din țara aceasta și din toată lumea…câți sunt în moartea păcatului! Și în credință și în lucrare! În lucrarea poruncilor căci așa cum spune Sfântul Apostol Iacob – omului pentru mântuire îi sunt necesare două: credința dreaptă și lucrarea poruncilor lui Dumnezeu!Degeaba ai credință dacă nu ai lucrarea poruncilor! Degeaba ai poruncile lui Dumnezeu dacă nu ai credința dreaptă! Dacă o știrbești cât de puțin, iată nu mai răspunzi chemării lui Dumnezeu!

Dumnezeu ne cheamă la pace! Cât omul este în păcate, cât omul este învrăjbit cu conștiința lui, cât omul este învrăjbit cu Dumnezeu prin călcarea poruncilor, atunci nu are pace! De aceea când a înviat Mîntuitorul și S-a arătat Apostolilor le-a zis „pace” de două ori- „Pacea mea dau vouă, pacea mea las vouă! „(Ioan 14,27). Pace vouă, de două ori!

Poți să ai pace, să zicem așa, relativă- o pace dintr-aceasta, din lucrurile materiale- te desfătezi, ai de toate din belșug, mergi la munte, mergi la mare, îți faci concedii…câte altele, dar viermele conștiinței te sfredelește încontinuu acolo, că ai făcut răutăți și fărădelegi! Pace nu este aceea! Pacea adevărată este atunci cînd ai pacea lui Dumnezeu în sufletul tău.

Chiar dacă ești sărăcuț, n-ai nimic- mănânci o bucată de ceapă și o bucată de pâine- și atunci dacă ai pe Dumnezeu, dacă ai dobândit pacea lui Dumnezeu, ești cel mai fericit om. Și găsim atâtea exemple în viețile Sfinților de nici nu ne putem închipui… numai cine mai are voință să le răsfoiască! Și proloagele- ce frumoase sunt! Și alte cărți duhovnicești…

La ce ne mai cheamă Dumnezeu? La împărtășirea cu Hristos! Cel ce mănâncă Trupul Meu și bea Sângele Meu – are parte de Mine, iar cel ce nu mănâncă Trupul Meu și nu bea Sângele Meu – n-are parte de Mine! ( Ioan 6,54).Dar ce mai spune Duhul Sfânt prin gura Sfântului apostol Pavel? Cel ce mănâncă Trupul și Sângele lui Hristos cu nevrednicie, lui își mănâncă spre osândă veșnică! (I Corinteni 11,29). Iată ce se întâmplă! Deci ne cheamă Dumnezeu la împărtășirea cu Hristos în cadrul Sfintei Liturghii! Unirea nu asa…! Real, cu Trupul și sângele lui Hristos! Dar cine-i vrednic! Cine se face vrednic! Ai greșit? Sunt niște norme, sunt niște hotare stabilite de Sfinții Părinți sub asistența Duhului Sfânt! Deci trebuie să faci pocăință! Trebuie să curgă lacrimi din ochi! Să zolești sufletul și să-l cureți, să-l faci din nou ca la Botez- alb ca zăpada ca să te poți apropia de Sfânta Împărtășanie– că ați văzut ce spune: „cu frică de Dumnezeu, să luăm aminte- Sfintele Sfinților”. Deci îi cheamă pe cei care tind spre sfințenie, pe cei care s-au curățit de păcate, cei care au făcut canonul și pocăința- nu cum este astăzi, împărtășania deasă pe multe zone ale țării și poate nici cu spovedanie sau….făcută cine știe cînd și hai, dă-i voie la împărtășanie ca și cum ar fi pîinea cu apa- Hai, treci! Și pe la Bacău am auzit este o biserică, să-mi fie cu iertare, iese cu potirul pînă la poartă:-Hai, te împărtășești? Poftim, ia de colea, ia de colea, că Hristos e milostiv, e bun, intri la Cer! ….Se poate să mergem de mânecuță și cu preoții …. Cine respectă calea pe care a trasat-o Hristos și Sfinții atunci ai nădejde, simți nădejdea mântuirii chiar dacă nu te împărtășești( dar te împărtășești în chip tainic, cu lacrimi!). Este rugăciunea cu lacrimi! Te-ai împărtășit cu lacrimi? Dacă ai făcut rugăciunea particulară cu lacrimi, la tine acasă, ai venit la icoana Maicii Domnului, la icoana Mîntuitorului și cu zdrobire de inimă și frângere de inimă îți plângi păcatele, îți recunoști nimicnicia ta, greșeala ta, micimea ta în răutăți- că toată clipa și ziua greșești- atunci, iată te-ai împărtășit în chip tainic cu Hristos! Și nu mai spun celelalte feluri de împărtășire! Acestea vor fi spuse poate altădată, la altă predică.

La ce ne mai cheamă Hristos? La împărăția lui Dumnezeu! La Slava lui Hristos, dincolo! Zice: Mă duc să vă pregătesc locaș ca unde sunt Eu să fiți și voi!( Ioan 14,2). Și…în casa Tatălui meu sunt multe locașuri și stea de stea se deosebește in strălucire! Adică ce vrea să spună aici? Stăteam de vorbă o dată cu un Părinte și zice acesta: Cuvântul acesta se poate înțelege așa- ortodocșii sunt precum soarele, catolicii sunt ca luna! (NICI POMENEALĂ!! NICI POMENEALĂ!! RĂ-TĂ-CI-RE CUMPLITĂ!). Și celelalte confesiuni sunt ca stelelele( a mai zis acel Părinte)! Nici vorbă!! Rătăcire peste rătăcire, rostogolire peste rostogolire! Aici este vorba de nevoința în Ortodoxie, căt te-ai nevoit, cu cât ai reușit tu să-L atragi pe Hristos în sufletul tău, să comunici cu Hristos, să-L trăiești, să ființezi în Hristos și atunci, în felul acesta, umplându-te de Dumnezeire vei avea o slavă mai mare. Dacă ai fost mai leneș, dar totuși ai mărturisit până la sfârșit dreapta credință fără știrbire și ai lucrat poruncile lui Dumnezeu și te-a prins moartea așa, ai o slavă mai mică dar ai nădejde de mîntuire. Deci iată, în felul acesta- în casa lui Dumnezeu sunt multe lăcașuri- ne cheamă acolo! Să răspundem chemării!

Știm că există și o chemare firească – Dumnezeu ….

Nu poate spune nimeni că El a luat așa ființă de la sine, de la maica sa și de la tatăl său. Dacă nu vrea Dumnezeu! Deci Dumnezeu ne cheamă de la neființă la ființă. Dacă Dumnezeu nu vrea ca eu sau mata sau mata să fim, nu eram (erai). Deci în pronia Lui divină ne-a chemat. Are niște planuri pentru fiecare. Că am spus: chemarea e în diferite feluri și cu multe planuri. Are Dumnezeu un plan cu fiecare în viața aceasta. De aceea te-a adus pe pământ! Nu ca să faci umbră pământului degeaba, ca buruienile! Plantele le prășim, le ocrotim. Plantele cele care sunt bune pentru viața noastră, pentru existența noastră. Iar buruienile le secerăm!

Unul l-a ales Dumnezeu să fie tată sau mamă! DE ce te-a ales ca să fii tată și mamă, oare? Ca să naști copii! Prima poruncă: Creșteți și vă înmulțiți și stăpâniți pământul!

Nu le-a spus : Păziți-vă! Ca acuma- cu mijloace moderne, cu anticoncepționale și sterilet cu care se fac zeci și sute de avorturi și se ucide la nesfîrșit…și abatoarele care omoară copii la nesfîrșit în România…

Dumnezeu te-a chemat ca să fii tată și mamă? Nu mai vrei copii? Ai născut unul sau doi? Abstinența, mamă! Sutele de călugări, miile de călugări și călugărițe și fecioare și tineri! Încă mai sunt prin lumea largă astfel de tineri și tinere care se luptă să-și păzească curăția într-o societate care e bântuită de diavolul necurat și spurcat al desfrâului la culme, ca la Sodoma și Gomora. Deci iată, Dumnezeu deci ne cheamă la El, ne cheamă la o viață curată dar așa cum ne cere El .

Deci fraților, dacă Dumnezeu ne cheamă- și cum am zis, prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos este cea mai mare și mai importantă chemare- fiecare din noi trebuie să răspundem acestei chemări- spuneam la început că Evanghelia aceasta se poate numi și Evanghelia chemării din nou a poporului român, a chemării fiecăruia la ceea ce Hristos cere de la noi: să trăim în pocăință, să trăim în lumină, să umblăm în lumină! Am zis că este această chemare firească- pentru unii să fie tată și mamă, pentru unii să ajute societatea prin înțelepciunea pe care le-a dat-o Dumnezeu, pentru unii să fie conducători de stat și să ajute într-adevăr societatea( nu s-o împotmolească și s-o ducă pe panta răului prin fel de fel de legi cum se întâmplă și în țara noastră- s-a legalizat prostituția, homosexualitatea este pe plan de a se legaliza și aceasta, lesbianismul și toate celelalte)… Păi astfel de conducători să-și pună și ei întrebarea ce se va întâmpla cu ei în ziua Judecății? Începând de sus și până jos…Deci fiecare are menirea lui!

Este și o chemare duhovnicească după cum spuneam- chemare la pocăință, chemare la rugăciune, chemare la lacrimi și chemare să răbdăm suferințele și necazurile pentru Hristos! Ați văzut ce spune în Fericiri! Fericiți veți fi când veți fi urâți și batjocoriți din pricina numelui Meu! Și apoi…ce spune? Fericiți cei ce plâng că aceia se vor mângâia!…Deci pocăința este ca să ajungi să trăiești această stare cu umilință, cu zdrobire de inimă și cu lacrimi dacă se poate și atunci te curățești.

Fericit cel ce-și vede păcatele lui! Asta nu întră în Fericiri dar Mântuitorul ne spune destul de clar: Nu judecați și nu veți fi judecați!. Iertați și se va ierta vouă.Deci dacă ai ajuns dacă te-ai debarasat de niște patimi și păcate grele și nu-ți păzești limba- e greu! Cazi în acea hotărâre divină: dacă ai judecat, vei fi judecat și tu! Cu ce judecată ai judecat, și tu vei fi judecat.

Și apoi este încă o chemare, ca să zicem așa, specială- o vedem și în Vechiul Testament și o vedem și astăzi în Evanghelia care s-a citit. În vechiul Testament sunt acei profeți pe care Dumnezeu i-a ales din poporul Israel ca să vestească hotărârile pentru acest popor și pentru neamurile care vor crede. Pentru că vechiul Testament este valabil și pentru noi. Acele profeții din Vechiul Testament sunt valabile și pentru noi și până la sfârșitul veacurilor, dar noi ne legăm mai mult de Noul Testament…În Noul Testament sunt acele chemări speciale pentru Sfinții Apostoli și astăzi, Mântuitorul Iisus Hristos a chemat pe primii Apostoli. Mergând pe lângă Marea Galileei a văzut pe Simon, numit Petru și pe Andrei( fratele lui) și care întindeau mrejele acolo. Și i-a chemat și le-a zis: Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Și ei imediat au răspuns chemării. Au lăsat corabia și năvoadele și toate și au răspuns chemării lui Dumnezeu. Pe urmă Mântuitorul i-a chemat pe alți doi frați- pe Iacob și pe Petru care își trăgeau mrejele. Și ei, la fel, l-au lăsat pe tatăl lor( care a rămas necredincios, n-a vrut să Îl considere pe acest Om ca Dumnezeu și ca Învățătorul lumii și a rămas cu corabia acolo, la cele vremelnice). Spune și o altă Sfîntă Evanghelie că și acei care au fost chemați la cina cea de taină s-au scuzat că și-au luat femeie, că și-au luat 5 perechi de boi, că și-au luat ogoare…și chemarea lor este pământească! N-au vrut! Nu au răspuns! Așa și aici- erau mulți pescari pe acolo care pescuiau dar Dumnezeu i-a ales pe aceștia înainte. Cunoscătorul inimilor a știut că aceștia sunt vrednici de această chemare- ca să vestească Evanghelia! Prin ei să se înnoiască lumea, să se înnoiască lumea duhovnicește! Să vină la această învățătură divină pentru mântuire!

Ei fraților, și despre această chemare ați văzut: Mântuitorul nu a ales oameni înțelepți, ci pescari, oameni simpli. De ce? Ca să rușineze pe cele tari și cele înțelepte ale lumii! Pe filozofi, pe înțelepți! Și între ei, a ales oameni săraci ca să rușineze pe cei bogați! Mulți care în veacul acesta și în trecut, în veacurile dinainte, s-au încrezut în înțelepciunea lor și s-au pierdut! S-au încrezut în bogăția lor și bogăția i-a dus la pierzare…Pentru că închinarea la bani este închinarea la idoli. Te-ai închinat deja la un dumnezeu străin și atunci ți-ai făcut dumnezeu din bogăție, din bani, din plăceri, din toate celelalte! Deja te-ai închinat la idoli, ești depărtat de Dumnezeu! Iată, i-a ales pe ei, simpli pescari ca să rușineze și pe înțelepții lumii și i-a adus la înțelepciunea cea adevărată- că ai văzut ce spune:„Cărui i se pare că e înțelept în veacul acesta să se facă nebun”. Nebun ce înseamnă? Opusul înțelepciunii lumești! Opusul trăirii lumești! Opusul răutăților și a necredinței și a tuturor fărădelegilor din veacul acesta și din veacurile trecute.

Înnoire duhovnicească! Schimbarea noastră! Și atunci ești om înțelept! Chiar dacă ești simplu! Dacă ești și cărturar, ai teologie sau ai o facultate și ai și un master și ai și un doctorat și la locul unde îți prestezi activitatea ești om cu adevărat, lumină pentru cei din jur și viață morală duci, întru smerenie, vor lua și alții exemplu de la tine! Și atunci, aceia sunt fiii tăi duhovnicești! Și fericit ești că te faci ca un mărturisitor. Că ați văzut că și a doua Evanghelie care s-a citit astăzi, a spus așa: :”Cel ce se va rușina de mine în acest neam păcătos și necurat și Eu mă voi rușina de el înaintea Tatălui Meu, iar cel care Mă va mărturisi și Eu îl voi mărturisi:(Matei 10, 32-33). Deci iată, mărturisirea este cu întreaga ființă! Nu poți să spui că mărturisești cu intea și cu inima, dacă cu trupul ești în afara învățăturii divine! Dacă cu trupul, ca femeie ești goală-goluță, vii și la biserică și pe stradă îți arăți idolul față de bărbat…sau ca bărbat faci alte pozne și alte stricăciuni și alte răutăți, atunci nu poți să spui că ești un om cu adevărat credincios și că mărturisești.

Și astăzi avem și Duminica tuturor Sfinților români! Ei, aceștia cu adevărat au răspuns chemării Mîntuitorului și Evangheliei! Și avem atâtea sute și mii și milioane poate în decursul veacurilor și de episcopi care au mărturisit! Gândiți-vă numai la Sfântul Daniil de la Cernica! Gîndiți-vă la Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș, la Sfântul Ierarh mărturisitor Sava Mitropolitul Transilvaniei(Sf. Sava Brancovici, 1656-1683, martir pentru dreapta credință, pe care au încercat să îl oblige să treacă la calvinism, bătându-l cu ciomege și întemnitându-l 3 ani de zile-n.n.). Aceștia într-adevăr au mărturisit și nu s-au temut nici de mai marii vremurilor, nu au arătat altei căi(greșite) de mîntuire, au mers pe calea trasată de Hristos și de Sfinți și acea cale au arătat-o acestora (credincioșilor-n.n.).

Pe urmă( am spus de ierarhi)…mucenici! Milioane de mucenici care sunt însăși din acei ostași ai Sfântului Ștefan, al Sfântului Constantin Brâncoveanu…Brâncoveanu este și el un mărturisitor și Sfânt mucenic care a răspuns chemării lui Hristos cu însăși sângele și viața lui, împreună cu o parte din fiii lui. Iată cum mucenicii sau domnitorii care s-au sfințit păzind dreapta credință și hotarele țării acesteia și toți acei luptători care au mers și au răspuns chemării voievozilor care au sunat din corn și făceau focuri pe movile, nu erau îndoielnici, nu stăteau să zică – Lasă că eu mai stau acasă, că eu am femeie, am copii, am alte probleme, trebuie să îngrijesc ogorul…Se gândeau la moartea sufletului! Dacă vor pierde războiul, dacă vor pierde lupta, imediat se gândeau că vor fi robiți, li se va schimba credința, li se va schimba și teritoriul.

Și cum spunea un părinte duhovnicesc și sfânt: Țara aceasta o percep și o credem ca o prescură de jertfă înaintea lui Dumnezeu. Și într-adevăr o putem numi ca o prescură! Nu pentru vrednicia noastră de astăzi, că nu am făcut nimic bun! Trăim numai în răutăți și fărădelegi și să se cunoască fiecare și să mă ierte dacă zic lucrul acesta- chiar dacă ai ajuns la un stadiu oarecare, dar să nu te gândești că ești desăvârșit! Moartea te încununează! Până la sfârșit.

Mulți au dus viață morală un timp! Mulți au mărturisit un timp dar când te-au înghesuit prigoana și necazurile, strâmtorările, s-au lepădat, i-au întors spatele lui Hristos și nu l-au mai cunoscut, așa cum s-a întâmplat și cu Sfântul Apostol Petru dar el este exemplu de întoarcere, de pocăință! Toată viața a plâns, toată viața a suspinat. Așa și noi! Să avem această chemare și mărturisire până la sfârșit. Și să nu credem că dacă ne-am mărturisit de niște păcate și am făcut ceva canon, s-a sfârșit și gata, de acum suntem sfinți! Nu! Repet, sfârșitul ne încununează! Sfârșitul nu-l știe niciunul! Ei, acești Sfinți din România aceasta (care se mai cheamă încă România) au răspuns chemării cu viața lor, cu sângele lor, apărând credința!

Pe urmă sunt Cuvioșii, Cuvioasele, Sfânta Teodora, Sfântul Ioan Iacob și miile și sutele de călugări și de pustnici( numai Dumnezeu îi mai știe)…câți într-adevăr nu s-au clintit, câți nu s-au închinat diavolului ca lui Hristos cum se întâmplă acum- mulți zic că li s-a arătat Maica Domnului, că li s-a arătat Sfânta Paraschiva, că li s-a arătat Sfântul Neculai sau altcineva…RĂTĂCIRE PESTE RĂTĂCIRE! Dar tu ești vrednic ca să ți se arate Maica Domnului? Tu ești vrednic să ți se arate Sfântul Neculai?

Omul care merge pe treptele duhovniciei, acela dimpotrivă, se socotește nemernic și păcătos și nu vrea să vadă nimic, așa cum spune Sfântul Siluan. Dacă ai avut un vis duhovnicesc să nu primești și nici să nu respingi! Să nu primești ca nu cumva să fie înșelare de la diavol. Să nu respingi ca nu cumva să fie de la Dumnezeu și să cazi în hulire. Rămâi pe calea de mijloc: Doamne sunt păcătos și nemernic, nu am făcut nimic…vreau să-mi văd păcatele mele! Eu mă știu păcătos Doamne! Să mă mântuiești pe mine, un păcătos! Mă știu păcătos și nemernic! Nu vreau să văd nimic decît de-a pururi să îmi văd păcatele așa cum spune la Psalmul 50- păcatul meu înaintea mea este pururea și fărădelegea mea o cunosc.

Deci așa au fost Sfinții! Așa au fost strămoșii noștri! Am spus de Cuvioși și de Cuvioase…Apoi drepții- nenumărați, din familii, care au dus viață morală, și-au crescut copilașii…Mai sunt și acum familii cu 7-8-10 copii…Nu mai dau exemplu, într-o mănăstire, o familie a avut vreo 14 copii- crezi că e ușoară jertfa asta? Ca să pui la masă atâtea suflete? Câtă osteneală fraților și apoi să te ocupi de creșterea lor! Că familia e numai să-l crești și să-l ții uite-așa, numai în puf? Și să-i sufli și să-i faci toate voile și toate dorințele lui? Nu! Creșterea înseamnă să-l duci înaintea lui Dumnezeu- Iată Doamne, eu și fiii pe care mi i-ai dat mie… Să aveți acest curaj, să aveți acest( să zicem) răspuns în ziua Judecății: Doamne, fiii pe care mi i-ai dat, iată ți-i aduc Ție mântuiți! Dar de unde? Foarte mulți sunt exemple negative…Și atunci ce să mai spui pentru copiii lor?

Societatea e un exemplu negativ pe toate laturile! Pe toate laturile! Dacă le diseci, uite așa, toate laturile le găsești aproape negative acum, în societatea în care trăim. Dar Sfinții au fost și încă contemporani cu noi. Ce a fost Părintele Cleopa măi? Ce a fost Părintele Ioanichie? Ce a fost Părintele Justin? Ce a fost Părintele Arsenie Papacioc? Ce a fost Părintele Adrian Făgețeanu( cu trei facultăți!)? Mărturisitor până la urmă! Și nu a făcut niciun compromis! Nimic! Ce a fost Valeriu Gafencu? Ce a fost Ilie Lăcătușu?

Pentru că mulți se eschivează și de mucenicii închisorilor- niște mărturisitori! Mii de mărturisitori! Toți tac: din biserică și până jos! Nu se poate să-i pui ca sfințenie dar ei însăși arată roadele sfințeniei lor! Aici la lumină, cum este Sfântul acesta( pot să-i zic Sfânt chiar dacă nu a fost canonizat) Ilie Lăcătușu! Aleargă la racla lui sute și mii…parcă doarme, cu mustață așa cum a avut-o pe chip…și aleargă și primesc ajutor și folos și binecuvântare! Alții aleargă și prin alte părți pe la morminte de acestea sărace și goale! SĂRACE ȘI GOALE! Și îi socotesc ca sfinți.( n.n. Părintele face referire probabil la mormântul lui Arsenie Boca, așa cum a spus și altădată- vezi https://www.youtube.com/watch?v=spXHMLWdqR8)

Să nu uitați că sfințenia înseamnă, spune Sfântul Apostol Iacob, ca să ai dreapta credință și lucrarea faptelor bune legată de cele 10 porunci. Dacă n-ai dreapta credință întrutotul și ai știrbit ceva, episcop fiind, călugăr fiind, preot fiind, laic fiind, nu se poate spune că ești( în dreapta credință), chiar dacă se fac niște minuni! Minunile-s false! Minunile-s false așa cum se întâmplă pe la Medjugorje, așa cum se întâmplă și la Fatima- se arată Maica Domnului dar nu-i Maica Domnului! E satana sub chipul Maicii Domnului! Și iată bieții creștini, dacă nu stăpânesc dreapta credință, aleargă ca oile rătăcite, încolo și încolo pe la morminte de aiestea putrede sau pe la alte credințe rătăcite.

S-au creat în țara aceasta atâtea fragmentări și bisericuțe! Că acela e al lui Ilie, că acela e al lui Visarion, că acela e de la Pucioasa, că acela ține cutare…Dar unde spunea Părintele Cleopa sau Părintele Justin că aceștia sunt ucenicii mei? Toți sunteți ai lui Hristos așa cum spunea și Sfântul Apostol Pavel- ați văzut cum s-au fragmentat pe timpul lui…Și ziceau că unii sunt ai lui Apolo, că alții sunt ai lui Chefa sau, mai știu eu, ai altui Apostol… Și ce-a zis Sfântul Apostol Pavel? Oare s-a răstignit Apolo sau Petru? NU! S-a Răstignit Hristos! Toți suntem ai lui Hristos! Trebuie să rămânem în ograda lui Hristos și cu adevărat dacă suntem creștini și vrem mântuirea, indiferent la duhovnicul la care vrei să te mărturisești, trebuie să fii în comuniune și dragoste, căci cu adevărat dacă vrei să te mântuiești și dacă duhovnicul e cu frică de Dumnezeu și îți arată calea mântuirii, nu trebuie să faci separație- că al meu e mai bun, ca al meu e altceva…nu!

ASTA SĂ VEDEȚI ȘI SĂ ȚINEȚI SOCOTEALĂ- CA DUHOVNICUL, CA IERARHUL, CA PĂSTORUL SĂ ȚINĂ LA DREAPTA CREDINȚĂ NEȘTIRBITĂ ȘI NEALTERATĂ ȘI LA PORUNCI ȘI LA MORALITATE!( PORUNCILE LUI DUMNEZEU).

Deci am spus și de mame și de părinți duhovnicești în țara aceasta și de copii ca Sfânta Filofteia,…și câți alții( de nu ne mai încape vremea) ca să n-o lungesc….

Chemarea este și a noastră! Astăzi Evanghelia ne cheamă. De ce ne cheamă? Cum spuneam mai înainte, nu ai ajuns desăvârșit! Nu ai ajuns să zolești sufletul cu lacrimi? Încă nu ai ajuns să-ți păzești limba de judecare și de osândire și de celelalte? Ești departe! Apucă-te de plâns, încuie-te în camera ta, cere de la mila lui Dumnezeu să îți dea vederea păcatelor proprii, să te primească întru pocăință, să îți dea darul lacrimilor, suspine și umilință și să-ți vezi păcatele și să mergi în dreapta credință. Că dacă vedeți, astăzi mulți nu răspund chemării! Cum am zis- conducători de sus și până jos! Și în ierarhia Bisericii este această, să zicem, „învălmășeală” în credință! Ce înseamnă ecumenismul- decât o chemare pe căi greșite! O CHEMARE PE CĂI GREȘITE! Propovăduitorii ecumenismului, a unirii cu alte „biserici”, cu catolicismul sau cu alte „biserici”, NU sunt cei care au răspuns chemării(lui Hristos) și să te cheme pe tine sau pe mine sau pe toți creștinii din România aceasta la chemarea lui Hristos! La Împărăția lui Dumnezeu, la vestirea cea bună, la Evanghelia cea bună care o aduce Hristos! Și cîți sunt(propovăduitori ai ecumenismului-n.n.): și preoți, și alții, și la Bacău și aud cu înfrățiri cu catolicii și cu celelalte(confesiuni n.n.), cu deasa împărtășanie și câte lucruri din acestea!

Apoi toți aceia( ați văzut!) care au avut Darul Duhului Sfânt….
Ca să mă leg puțin și de lucrurile acestea, (căci să știți că această lucrare diabolică și satanică și globalizatoare nu se oprește aici!) cât de adevărat este nu se știe- am auzit că în statele Europei se va implanta cipul în noii- născuți(deja prin SUA s-a băgat legea aceasta). La noi au venit cu fel de fel de constrângeri a omenirii, a gândirii și a întregii ființe- cu documente( biometrice, electronice-n.n.) și cu celelalte. Mulți zic:”Nu-i nimica! Începând de sus și până jos…până mai ieri, alaltăieri, acum vreo câțiva ani în urmă Patriarhul a mai dat, s-au mai dus la Parlament și le-a zis- Domnilor să le dați îngăduință românilor, mai ales ortodocșilor care mai au conștiință să aibă pașaportul opțional(n.n. e vorba de pașaportul temporar- care nu are elemente biometrice sau electronice încorporate). Nu am mai auzit astăzi- nici de la patriarh, nici de la un episcop, nici de la un călugăr să mai fie lucruri de acestea, sau să ne mai unim în masă cum a făcut Părintele Justin sau altceva(n.n în anul 2009 s-au strâns ca răspuns la apelul Părintelui Justin Pârvu, prin intermediul unor mănăstiri și parohii ortodoxe, prin organizații non guvernamentale creștine și prin intermediul creștinilor rîvnitori aproape un milion de semnături ale Românilor împotriva actelor şi supravegherii electronice). Nu știu, acum (v)or fi (fost) schimbate? Se vor fi dres lucrurile? Merge și s-a schimbat și mintea celor care conduc România și care conduc Europa și ne duc(cumva) la Impărăția Lui? Nici pomeneală! Europa nu mai are niciun Dumnezeu! Nimica! S-a scos din Constituția Europei numele lui Dumnezeu. Și atunci nu poți sa te încrezi decât în Dumnezeu și în Sfinții Săi și in cei care mai marturisc adevărul și cei care îi îndeamnă pe oameni la această chemare sfântă și dreaptă și mântuitoare!

DECI SĂ LUĂM AMINTE! SUNTEM CHEMAȚI DE ASTĂZI! FIECARE ÎN PARTE! VĂ ROG, PENTRU DUMNEZEU, NU MAI FIȚI DUPLICITARI! VIAȚA SĂ VĂ FIE EXEMPLU DE TRĂIRE! NU TE LUA, DUPĂ CUM AM ZIS MAI ÎNAINTE, NICI DUPĂ MĂTUȘA IOANA, NICI DUPĂ BADEA GHEORGHE! IA-TE DUPĂ SFINȚI ȘI DUPĂ SFINTE! ACEȘTIA SĂ VĂ FIE MODEL DE TRĂIRE, DE VIEȚUIRE, DE COMPORTAMENT , DE ÎMBRĂCĂMINTE, DE CREDINȚĂ ȘI DE LUCRARE ȘI SĂ NE AJUTE DUMNEZEU SĂ FIM CU SFINȚII, SĂ-L MĂRTURISIM ȘI SĂ RĂSPUNDEM CHEMĂRII, AMIN!

_______________

Nota noastră: Deși predica a fost ținută anterior anului 2016, în Duminica Chemării Primilor Ucenici și a Sfinților Români, în perioada în care Părintele Antim viețuia la Mânăstirea Bistrița ( județul Neamț), mesajul a rămas EXTREM de actual.

Sursa – https://estemaitarziudecatcredeti.wordpress.com/2019/04/09/dumnezeu-ne-cheama-chiar-de-astazi-ca-sa-ne-mantuim-ne-sunt-necesare-si-dreapta-credinta-si-lucrarea-poruncilor-lui-dumnezeu-propovaduitorii-ecumenismului-a-unirii-cu-alte-biserici-nu-au-raspu/

 

SĂ NE FIE DE FOLOS!

Doamne, ajută!