Să ne fie de folos !

.

.

Puteți descărca această predică în format audio mp3 de aici – 

Download “2022.06.05-predica-pr-ieronim-la-duminica-sfintilor-parinti-de-la-sinodul-1-ecumenic-.mp3” 2022.06.05-predica-pr-ieronim-la-duminica-sfintilor-parinti-de-la-sinodul-1-ecumenic-.mp3 – Downloaded 571 times – 34 MB

.

Așa cum spune Sf. Ap. Iacov: Credința fără fapte este moartă, lafel și faptele fără credință sunt moarte. Adică este neapărată necesitate pentru mântuirea noastră, să credem cum crede Biserica. Aceasta este prima condiție a fiecărui creștin: să creadă cum crede Biserica. Dacă el nu crede drept, orice faptă bună ar face, toate se anulează și-l duce pe om la pierzare.”

”Sfinții Părinți conglăsuiesc spunând că: ”Eretic se numește nu numai cel ce strică Dogmele Bisericii, ci și cel ce interpretează Dogmele Bisericii într-un mod greșit. Sau cel ce greșește puțin în Dogme, tot eretic se va chema.” – asta o spune Sf. Ignatie Teoforul.

Învățătura Bisericii este TEZAURUL CEL MAI SCUMP pe care nu trebuie să-l alterăm în nici un mod, oricine ar fi el: fie cleric, fie mirean sau monah. Deaceea, Biserica are grijă să pună în vedere credincioșilor Săi în răstimpuri de peste an (adică: în Duminica Ortodoxiei, în Duminica de astăzi, în alte prilejuri, să le amintească creștinilor ca nu cumva să cadă din dreapta credință, că cel care va cădea din dreapta credință, din Adevărul lui Hristos, se va tăia din trupul tainic al lui Hristos – care este Biserica. Hristos a spus:

“Rămâneţi în Mine şi Eu în voi. Precum mlădiţa nu poate să aducă roadă de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi, dacă nu rămâneţi în Mine. Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cel ce rămâne întru Mine şi Eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteţi face nimic. Dacă cineva nu rămâne în Mine se aruncă afară ca mlădiţa şi se usucă; şi le adună şi le aruncă în foc şi ard.” (Ioan 15: 4-6)

Deaceea noi trebuie să rămânem în Învățătura Domnului nostru Iisus Hristos, statornicită de El, Sfinții Apostoli, Sfinții Părinți și Sinoadele Ecumenice (NU ecumeniste – n.r.).

Hristos a spus: ”Tatăl meu lucrează și Eu lucre.” Adică lucrarea lui Hristos va fi și în decursul veacurilor, prin lucrarea Duhului Sfânt în Biserică. Deaceea, sinoadele s-au adunat prin conglăsuirea Duhului Sfânt. Nu este doar o adunătură de oameni care vorbesc sau discută la tavernă despre Învățătura Bisericii, ci acolo este prezent Duhul Sfânt care oblăduiește mințile și inimile Sfinților Părinți spre a cuvânta teologia cea adevărată și a învăța Dogmele cele adevărate ale Bisericii.

Nu orice sinod este și adevărat, ci acel care conglăsuiește cum conglăsuiește Biserica – acela este sinod adevărat.

Au fost și sinoade tâlhărești – exemple: cel de la 449 de la Efes, sau cel din timpul lui Constantin Copronim (cel de la Ferrara-Florența din 1438-1439 din vremea Sf. Marcu Evghenicul – n.r.) și altele asemenea, care deși s-au numit ”sinoade”, ele nu au fost sub oblăduirea Duhului Sfânt. De ce ? – pentru că noi numim Duhul Sfânt Duhul Adevărului. Cel ce nu este în adevăr, nu este sub oblăduirea Duhului Sfânt. Oricâți episcopi ar fi, oricâ de mulți ar fi.

Deci Biserica nu stă în mulțime, ci în plinătatea Adevărului.

Deaceea Biserica, precum marea aruncă la mal gunoaiele, așa a aruncat la margine și a scos în afara Bisericii acele sinoade eretice, cele tâlhărești, care nu conglăsuiesc cu Adevărul Bisericii. Deaceea a recunoscut și Se susține prin sinoadele adevărate.

Sinodul se adună atunci când apare învățătura greșită numită erezie, pentru 3 motive:

  • să radieze învățătura greșită, s-o excomunice;
  • să hotărască clar dogmele sau învățătura adevărată a Bisericii;
  • să dea anumite bareme, numite canoane prin care omul să se îngrădească de anumite căderi.

Acesta este rolul unui sinod. Dacă un sinod nu face aceasta, acela nu este Sinod. Acel sinod care nu face delimitarea CLARĂ dintre Învățătura Bisericii și cea eretică, acela nu e Sinod – cum a fost cel de la Kolimbari (din insula Creta – n.r.) –  este un amalgam, un pseudo-sinod care nu face altceva decât să creeze mai mare confuzie în inimile și în pleroma Bisericii și să dea teren ereticilor spre vânarea sufletelor creștinilor.

”Mai bine o dezbinare pentru adevăr, decât o unitate în erezie.” – Sf. Grigorie Palama

.

Cei care încă nu știu ce este erezia ereziilor – ecumenismul sincreist, pot afla citind la:

.

ECUMENISMUL – ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI PE ÎNŢELESUL TUTUROR

sau la:

BROȘURĂ – ADEVĂRUL DESPRE ECUMENISM ȘI ”SINODUL” DIN CRETA

sau la:

„SINODUL” DIN CRETA – LĂMURIRI PE ÎNŢELESUL TUTUROR

sau la:

MAREA LEPĂDARE DE ORTODOXIE SAU „SINODUL” DIN CRETA (IUNIE 2016). 40 DE ARGUMENTE CĂ ADUNAREA CRETANĂ NU A FOST ÎN DUHUL SFINŢILOR PĂRINŢI

sau la

.

cel mai complex material pe acest SUBIECT ESENȚIAL:

ECUMENISMUL – EREZIA EREZIILOR

.

sau la secțiunea:

Întrebări și răspunsuri | Român Ortodox (romanortodox.info)

 

.

Slavă lui Dumnezeu pentru toate !

.

 

Iată DE CE:

Iată TEMEIUL, FUNDAMENTUL CANONIC al ÎNTRERUPERII POMENIRII episcopului căzut în erezie

înainte de judecata sinodală:

 

 

.

.

CITIȚI AICI TEXTUL IMNULUI ROMÂNIEI:

DEȘTEAPTĂ-TE ROMÂNE !!!

.

CĂUTAȚI ORICE CUVÂNT ORI EXPRESIE CARE VĂ INTERESEAZĂ DIN ACEST SIT, TASTÂNDU-L ÎN 

SECȚIUNEA ”CĂUTARE”

DIN PARTEA DREAPTĂ-SUS, APOI APĂSAȚI TASTA ENTER,

DACĂ FOLOSIȚI UN CALCULATOR (LAPTOP SAU DESKTOP),

SECȚIUNEA ”CĂUTARE” ESTE AȘA CUM ARATĂ IMAGINEA DE MAI JOS:

.

DACĂ FOLOSIȚI UN TELEFON MOBIL (SMARTPHONE),

SECȚIUNEA ”CĂUTARE” ESTE LA FINALUL ORICĂRUI ARTICOL DIN SITUL

WWW.ROMANORTODOX.INFO 

DEASUPRA SECȚIUNII ”ULTIMELE ARTICOLE”,

AȘA CUM SE VEDE ÎN IMAGINEA DE MAI JOS:

SĂ NE FIE DE FOLOS!

.

MĂRTURISEȘTE ADEVĂRUL, FĂ-ȚI DATORIA DE CREȘTIN,

DE A-ȚI IUBI APROAPELE CA PE TINE ÎNSUȚI,

ACUM, ASTĂZI, CÂT SE MAI POATE !!!

AȘA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU !

.

.

.

.

.

 

.