Să ne fie spre folos !

Slavă Lui Dumnezeu pentru toate!