De ești preot, începi așa:

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Iar de nu ești preot, zi:

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește‑ne pe noi. Amin.

Apoi se zic rugăciunile începătoare: Împărate ceresc… Sfinte Dumnezeule… Preasfântă Treime… Tatăl nostru…

Apoi aceste tropare, glasul al 6‑lea:

Miluiește‑ne pe noi, Doamne, miluiește‑ne pe noi, că nepricepându‑ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui Stăpân, noi, păcătoșii robii Tăi, miluiește‑ne pe noi.

Slavă…

Cinstita prăznuire a prorocului Tău, Doamne, cer arată Biserica Ta; că îngerii împreună cu oamenii se veselesc. Pentru rugăciunile lui, Hristoase Dumnezeule, în pace îndreptează viața noastră.

Și acum…

Multe sunt mulțimile păcatelor mele, Născătoare de Dumnezeu; dar către tine năzuiesc, Curată, căutând mântuire: cercetează neputinciosul meu suflet și te roagă Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să‑mi dea iertare de răutățile ce am făcut, ceea ce ești una binecuvântată.

Apoi Doamne miluiește (de 40 de ori) și se fac închinăciuni câte vei voi. Apoi rostește rugăciunea aceasta:

Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută‑mi și îndreptează inima mea, să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești Psalmi insuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i‑a rostit prin gura lui David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să‑i rostesc acum. Dar, cunoscându‑mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine: îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și‑mi întărește inima, să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea faptelor bune, ca luminându‑mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la Judecată de șederea de‑a dreapta Ta, împreună cu toți aleșii Tăi. Deci, binecuvântează‑mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa:

Și să începi a citi Psaltirea încet și cu multă luare‑aminte, fără să te grăbești și cugetând mereu, ca să înțelegi și cu mintea cele ce citești.

__________________________________________________________

Cum se citește Psaltirea la sfintele slujbe

În Sâmbăta Săptămânii Luminate la Vecernie, catisma 1. Duminică dimineața la Utrenie: catismele 2, 3 și Polieleul* (o cântare de laudă, formată din psalmii 134, 135, 136, care se cântă la slujbele de seară, în cinstea unui sfânt deosebit sau praznic) în locul catismei 17, pentru că e sărbătoare împărătească. În toate celelalte duminici se citește catisma 17, dar dacă în vreuna din aceste duminci cade vreo sărbătoare împărătească sau sărbătoarea vreunui sfânt cu Polieleu, atunci în locul catismei a 17-a se cântă Polieleul și Mărimurile sărbătorii aceleia.

.

1. DE LA DUMINICA TOMII PÂNĂ LA 21 SEPTEMBRIE SE CITEȘTE AȘA:

În Sâmbăta Săptămânii Luminate la Vecernie, catisma 1.

Duminică dimineața la Utrenie: catismele 2, 3 și Polieleul în locul catismei 17, pentru că e sărbătoare împărătească. În toate celelalte duminici se citește catisma 17, dar dacă în vreuna din aceste duminci cade vreo sărbătoare împărătească sau sărbătoarea vreunui sfânt cu Polieleu, atunci în locul catismei a 17-a se cântă Polieleul și Mărimurile sărbătorii aceleia.

Duminică la Vecernie peste tot anul nu se citește catismă, decât numai când se întâmplă să fie luni sărbătoare împărătească sau sfânt cu Polieleu; atunci se pune duminică la Vecernie catisma 1, starea întâia, cântându-se «Fericit bărbatul…».

Luni la Utrenie se citesc: catismele 4 și 5, iar la Vecernie, a 6-a. Marți la Utrenie: catismele 7 și 8, iar la Vecernie, a 9-a. Miercuri la utrenie: catismele 10 și 11, iar la Vecernie, a 12-a. Joi la utrenie: catismele 13 și 14, iar la Vecernie, a 15-a. Vineri la utrenie: catismele 19 și 20, iar la Vecernie, a 18-a. Sâmbătă la Utrenie: catismele 16 și 17.

2. DE LA 22 SEPTEMBRIE PÂNĂ LA 20 DECEMBRIE (începutul preserbării Nașterii Domnului) SE CITEȘTE AȘA:

În toate duminicile la Utrenie, în locul catismei a 17-a, se cântă Polieleul, iar peste săptămână luni, marți, miercuri și joi la Utrenie, se citesc câte trei catisme, iar la Vecernie în toate zilele de peste săptămână (luni – vineri inclusiv) se pune catisma 18. De se va întâmpla vreo zi de sărbătoare împărătească sau sfânt cu Polieleu, sau și numai cu slavoslovie, atunci la Utrenie se citesc două catisme și a treia la Vecernie. Și se urmează așa:

Sâmbătă la Vecernie, catisma 1. Duminică la Utrenie, catismele 2, 3 și Polieleu. Luni la Utrenie, catismele 4, 5 și 6. Marți la Utrenie, catismele 7, 8 și 9. Miercuri, catismele 10, 11 și 12. Joi, catismele 13, 14 și 15. Vineri, catismele 19 și 20, iar sâmbătă, catismele 16 și 17.

3. DE LA 21 DECEMBRIE PÂNĂ LA 14 IANUARIE INCLUSIV (odovania Praznicului Botezului Domnului)

Catismele se citesc ca în intervalul de la Duminica Tomii până la 21 septembrie (vezi mai sus).

4. DE LA 15 IANUARIE PÂNĂ ÎN SÂMBĂTA DINAINTEA DUMINICII FIULUI RISIPITOR

Catismele se citesc ca în răstimpul dintre 21 septembrie – 20 decembrie. În duminicile din acest răstimp se citesc la Utrenie, catismele 2 și 3, iar în loc de catisma 17 se cântă Polieleul «Robii Domnului…».

5. ÎN CELE DOUĂ SĂPTĂMÂNI DINTRE DUMINICA FIULUI RISIPITOR ȘI DUMINICA LĂSATULUI SEC DE BRÂNZĂ

Catismele se citesc iarăși ca în răstimpul dintre Duminica Tomii și 21 septembrie, cu deosebirea că în cele două duminici din această perioadă (Duminica Fiului risipitor și Duminica Înfricoșătoarei Judecăți), după catismele 2 și 3 și Polieleul obișnuit «Robii Domnului…» se adaugă și Polieleul «La râul Babilonului…», după care urmează «Binecuvântările Învierii» (Soborul îngeresc…) ectenie mică, ipacoi al glasului de rând, antifoanele și celelalte.

6. ÎN SĂPTĂMÂNILE: 1, 2, 3, 4 și 6 ALE SFÂNTULUI ȘI MARELUI POST SE  CITEȘTE AȘA:

Sâmbătă seara: catisma 1, iar duminică dimineața, catismele 2, 3 și 17.

Luni la Utrenie: catismele 4, 5 și 6. La Ceasul înâi nu se pune catismă. La Ceasul al treilea, catisma 7. La ceasul al șaselea, catisma 8. La Ceasul al nouălea, catisma 9. La Vecernie, catisma 18.

Marți la Utrenie catismele 10, 11 și 12. La Ceasul întâi, catisma 13. La Ceasul al treilea, catisma 14. La Ceasul al șaselea, catisma 15. La Ceasul al nouălea, catisma 16. La Vecernie, catisma 18.

Miercuri la Utrenie: catismele 19, 20 și 1. La Ceasul întâi, catisma 2. La Ceasul al treilea, catisma 3. La Ceasul al șaselea, catisma 4. La Ceasul al nouălea, catisma 5. La Vecernie, catisma 18.

Joi la Utrenie: catismele 6, 7 și 8. La Ceasul întâi, catisma 9. La Ceasul al treilea, catisma 10. La Ceasul al șaselea, catisma 11. La Ceasul al nouălea, catisma 12. La Vecernie, catisma 18.

Vineri la Utrenie: catismele 13, 14 și 15. La Ceasul întâi, catismă nu se pune. La Ceasul al treilea, catisma 19. La Ceasul al șaselea, catisma 20. La Ceasul al nouălea, catismă nu se pune. La Vecernie, catisma 18.

Sâmbătă la Utrenie: catismele 16 și 17.

7. ÎN SĂPTĂMÂNA A 5-a A SFÂNTULUI ȘI MARELUI POST SE CITEȘTE AȘA:

Sâmbătă seara: catisma 1. Duminică dimineața, catismele 2, 3 și 17.

Luni dimineața: catismele 4, 5 și 6. La Ceasul întâi nu se pune catismă. La Ceasul al treilea, catisma 7. La Ceasul al șaselea, catisma 8. La Ceasul al nouălea, catisma 9. La Vecernie, catisma 10.

Marți la Utrenie: catismele 11, 12 și 13. La Ceasul întâi, catisma 14. La Ceasul al treilea, catisma 15. La Ceasul al șaselea, catisma 16. La Ceasul al nouălea, catisma 18. La Vecernie, catisma 19.

Miercuri la Utrenie: catismele 20, 1 și 2. La Ceasul întâi, catisma 3. La Ceasul al treilea, catisma 4. La Ceasul al șaselea, catisma 5. La Ceasul al nouălea, catisma 6. La Vecernie, catisma 7.

Joi la Utrenie: catisma 8. La Ceasul întâi nu se pune catismă. La Ceasul al treilea, catisma 9. La Ceasul al șaselea, catisma 10. La Ceasul al nouălea, catisma 11. La Vecernie, catisma 12.

Vineri la Utrenie: catismele 13, 14 și 15. La Ceasul întâi nu se pune catismă. La Ceasul al treilea, catisma 19. La Ceasul al șaselea, catisma 20. La Ceasul al nouălea nu se pune catismă. La Vecernie, catisma 18.

Sâmbătă la Utrenie: catismele 16 și 17.

Iar de se va întâmplă să cadă Praznicul Buneivestiri în Joia săptămânii a 5-a a Postului Mare, atunci Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul se mută mai înainte și anume marți în aceeași săptămână (vezi Triod, ediția 1970, pag. 783, la Capetele lui Marcu), adică slujba Canonului cel Mare se săvârșește ca Denie luni seara spre marți, iar citirea catismelor se face așa:

Sâmbătă seara la Vecernie, catisma 1.

Duminică la Utrenie: catismele 2, 3 și 17. La Vecernie nu se citește catismă.

Luni la Utrenie: catismele 4, 5 și 6. La Ceasul întâi, catisma 7. La Ceasul al treilea, catisma 8. La Ceasul al șaselea, catisma 9. La Ceasul al nouălea, catisma 10. La Vecernie, catisma 11.

Marți la Utrenie: catisma 12. (Se citește o singură catismă. A se vedea la Triod Utrenia de joi din săptămâna a 5-a, care se mută marți). La Ceasul întâi nu se citește catismă. La Ceasul al treilea, catisma 13. La Ceasul al șaselea, catisma 14. La Ceasul al nouălea, catisma 15. La Vecernie, catisma 16.

Miercuri la Utrenie: catismele 19, 20 și 1. La Ceasul întâi, catisma 2. La Ceasul al treilea, catisma 3. La Ceasul al șaselea, catisma 4. La Ceasul al nouălea, catisma 5. La Vecernie se cântă «Fericit bărbatul…», a doua zi fiind Praznicul Buneivestiri.

Joi la Utrenie: catismele 6, 7 și 8. La Ceasul întâi, catisma 9. La Ceasul al treilea, catisma 10. La Ceasul al șaselea, catisma 11. La Ceasul al nouălea, catisma 12. La Vecernie nu se citește catismă (Vecernia fiind unită cu Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur).

Vineri la Utrenie: catismele 13, 14 și 15. La Ceasul întâi nu se citește catismă. La Ceasul al treilea, catisma 19. La Ceasul al șaselea, catisma 20. La ceasul al nouălea nu este catismă. La Vecernie, catisma 18.

Sâmbătă la Utrenie: catismele 16 și 17.

8. ÎN SĂPTĂMÂNA PATIMILOR SE CITEȘTE AȘA:

În Sâmbăta lui Lazăr, seara, se pune catisma 1.

În Duminica Floriilor, la Utrenie: catismele 2 și 3 și Polieleul.

Luni la Utrenie: catismele 4, 5 și 6. La Ceasul întâi nu se pune catismă. La Ceasul al treilea, catisma 7. La Ceasul al șaselea, catisma 8. La Ceasul al nouălea nu se pune catismă. La Vecernie, catisma 18.

Marți la Utrenie: catismele 9, 10 și 11. La Ceasul întâi nu se pune catismă. La Ceasul al treilea, catisma 12. La Ceasul al șaselea, catisma 13. La Ceasul al nouălea nu se pune catismă. La Vecernie, catisma 18.

Miercuri la Utrenie: catismele 14, 15 și 16. La Ceasul întâi nu se pune catismă. La ceasul al treilea, catisma 19. La Ceasul al șaselea, catisma 20. La Ceasul al nouălea, nu se pune catismă. La Vecernie, catisma 18, fără metanii.

De aici înainte până la Sâmbăta Tomii nu se mai citește Psaltirea, decât numai la Utrenia Sâmbetei celei Mari (Denia din seara Vinerii Patimilor), când se citește catisma 17 în trei stări, ca stihuri printre strofele Prohodului, după cum se arată la Triod.

 

 

___________________

* Polieleul (o cântare de laudă, formată din psalmii 134, 135, 136, care se cântă la slujbele de seară, în cinstea unui sfânt deosebit sau praznic), care înseamnă „multă milă”, se cântă la vecernia praznicelor împărătești ale Mântuitorului și ale Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, la care se adaugă, conform Tipicului Mare, alte două mari sărbători – ale Sfântului Ioan Botezătorul (Naşterea si Tăierea capului) și sărbătoarea Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Polileul se cântă și în cadrul Utreniei, la sărbătorile sfinților cu priveghere și polieleu, sau doar a sfinților „cu polieleu”, fără priveghere. De obicei, în cadrul acestor slujbe se cântă doar psalmii 134 și 135. Psalmul 136 este adăugat celorlalți doi doar în duminica fiului risipitor, a lăsatului sec de carne și a lăsatului sec de brânză, de dinainte de Postul Mare.

Este un moment important în cadrul slujbei, deoarece Ușile Sfântului Altar sunt deschise, iar preotul cădește biserica, dând slavă milei dumnezeiești.