Urmând Calea cea strâmtă, și chiar pribegia,

Spovada sinceră și împărtășia,

Să ne păstrăm deci curăția,

Smerenia, credința, bucuria,

Să câștigăm Împărăția.

 

Să nu ne tulbure urgia,

Nici setea, foamea, avuția,

Patima, ura, neghiobia,

Inima să ne fie mereu sus,

Neâncetat, la Domnul nost’ Iisus!

 

Suntem străini pe-acest pământ,

Nu e al nost nici trupul și nici viața.

Râvnind să-naintăm spre tot ce-i sfânt,

Examen dând pe calea strâmtă cât e ața…

 

Să nu ne tulbure nimic!,

Iubiții mei frați în Hristos:

Necazuri, boli, prigoane, prăbușiri de punți,

Sminteli, trădări și orice suferinți,

Nimic din tot ce-i crunt, nedrept și amarnic,

Să luptăm aprig, bărbătește, curajos,

Căci Domnul nost’ e-Atotputernic!

 

 

.