ORTODOXIA ni-i primejduită !
Înșelătorul umblă la zăvoare :
Îi pare-ncuietoarea ruginită
Și poarta…veche, ușa…nepăzită,
Viclean, meșteșugește la intrare !
Canoane, vechi sigilii, bariere
Le strâmbă, le îndoaie, doar le-o rupe !
Curge pe el ”iubire”, lapte, miere –
Dar, cu pământ amestecat cu fiere
Vrea guri de Paznici Sfinți ca să astupe !
În ziduri ortodoxe dă și sapă,
(Căci Zid e Adevăru-Ortodoxie !)
Și face breșe, vulpile să-ncapă
Și pentru lupi face secretă trapă,
Ca, mai apoi, ”de drag” să ne sfâșie !
Cu „dragostea” amortizează șocul,
(Fărădelegea-n taină se lucrează !)
De mult sub Casa noastră e pus focul,
De multă vreme-i pus la cale jocul !…
(Va  pierde cel care nu priveghează !)
Îl tulbură, nu poate să primească
Taina cea sfântă a Credinței Drepte :
Că-i Una, Sfântă și Sobornicească
Doar Ea – Biserică Apostolească !
Nu poate răutatea să accepte !
Și-n loc să vină-ai lui, să vină-Acasă,
Să lepede eresuri și mândrie,
Ne trag pe noi, să stăm cu ei la masă,
Din coșmelii să facem ”sfântă casă”(?!?)
Să fim iar frați, dar ”frați” în erezie !
Ca de sfârșit de lume ne pândește
În plinătatea noastră să lovească !
Pe căldicei – spre iad i-ademenește,
Pe ceilalți – între ei îi vrăjmășește –
E dezbinarea armă păgânească !
Noi ne-adunăm la umbra Casei Tale,
Bătuți de necazuri și de supărări…
Oi prigonite pe-a Plângerii Vale,
Ne strângem la Tine, că Tu ne ești Cale,
Spre pragul Tău, Doamne, cărări și cărări…
Știm că nevoie e de priveghere
Și de trezvie și de rugăciune !
Sub streașina Ta, Doamne, cu durere,
Venim să cerem milă și putere –
Doar dragostea Ta poate să ne-adune !
Avem nevoie de-ntărire, Tată !
Înșelătorul turma ne-o sfâșie…
Suntem mai dezbinați ca niciodată !
Tu poți să ne aduni, ca altădată,
Soldați-Străjeri pentru Ortodoxie !
— Ajută-ne-un Marcu să fim, un Maxim !
Toți–Fotie, toți–Atanasie Sfânt !
Ca Teodor, Cosma să mărturisim :
Eretici n-am fost și nu vrem ca să fim,
Acesta e ultimul nostru cuvânt !
Până-n sfârșit să ne-apărăm Credința !
Să priveghem pe praguri de biserici !
A noastră fi-va, sigur, biruința,
De ne-om uni și cuget și voința,
În jurul lui Hristos, mireni și clerici !
— Pleacă-Te rugăciunii noastre, Tată,
Celor ce alergăm la mila Voastră !
Oprește tulburarea Tu, odată,
Nu mai lăsa vrăjmașul să ne bată,
Nu-l mai lăsa să intre-n Casa noastră !
.
.
17 iulie 2018