Scrisoarea Părintelui Sava Lavriotul

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin!

 

Cu harul lui Dumnezeu celui Treimic, transmitem acest mesaj către iubiții noștri frați români care ne-au cerut părerea în legătură cu părintele Visarion (Iugulescu), dacă acesta a fost înșelat sau eretic, aceasta, deoarece s-au creat divergențe între credincioșii români îngrădiți. Noi nu vă vom spune părerea noastră ci doar a Sfinților Părinți și a Bisericii.

În acord cu învățătura Bisericii și a Sfinților Părinți, Pr. Visarion este și rătăcit și eretic, deoarece:

1) nu a luptat în nici un fel împotriva ecumenismului, nici nu a scris împotriva lui, neavertizând oamenii în nici un fel împotriva lui și a Noii Ordini Mondiale;

2) s-a ocupat doar de învățătura morală și deloc de învățătura dogmatică, lucrare care de asemenea este erezie, amintind aici de erezia lui Montanus;

3) ca urmare a celor de mai sus, a rămas în comuniune cu toți episcopii ecumeniști;

4) și pentru că după roade se cunoaște copacul, ucenici ai acestuia au ajuns episcopi (de ex. PS Galaction Stângă) care a acceptat Sinodul din Creta;

5) a pictat el însuși icoana Sfintei Treimi care a fost respinsă de Biserica Ortodoxă ca eretică, de Sinodul 7 Ecumenic și Sinodul panortodox din 1666  de la  Moscova, care a interzis reprezentarea lui Dumnezeu Tatăl în iconografie.  „Sf. Treime nu se pictează” afirmă Sf. Ioan Damaschinul, iar Sf. Nichifor spune: ”E o nebunie a se da imaginii ceva ce nu S-a întrupat„ si: ”Picturile fără prototip nu sunt icoane.”

„Bisericile noastre ar trebui împodobite cu icoane bizantine autentice și nu cu desene apusene care nu transmit sfințenia și virtutea ci doar ne desfată privirea” afirmă Sf. Ioan Maximovici.

Sfântul Duh se reprezintă în icoane numai la Botezul Domnului (în chip de porumbel) și la Cincizecime (în chip de limbi de foc).

Icoana este asemănarea care reprezintă caracteristicile prototipului său (PG94).

Icoanele cu prototip inexistent sunt idoli și nu icoane.

Sf. Teodor Studitul (PG99) afirmă că atunci când ne închinăm icoanei lui Hristos, ne închinăm și Lui Însuși.

Dumnezeu Tatăl niciodată nu S-a arătat în vedeniile Sfinților Prooroci, pentru că nu a devenit om (nu S-a întrupat) (PG154 – pag.385).

Reprezentarea în icoane a netrupeștii, nevăzutei, imaterialei dumnezeiri (Sf. Treime) o îndepărtăm ca mincinoasă și falsă, conform Sf. Ioan Damaschin (PG94).

Învățătura Evangheliei nu trebuie falsificată prin icoană. În acest sens Sf. Ioan Damachinul ne spune: ”Arată-mi la ce icoane te închini și apoi îți voi spune ce credință ai.”

6) a pictat icoana Mântuitorului Hristos ”Împăratul creștinilor”, inducând ideea greșită Mântuitorul  este doar Împăratul creștinilor, Hristos fiind Făcătorul și Proniatorul întregii zidiri, în contradicție cu ceea ce se spune în Psaltire că Hristos este ”Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul domnilor”;

7) a reprezentat pe Dumnezeu Tatăl în icoană, intrând în contradicție cu Învățătura Bisericii exprimată prin Sf. Ioan Damaschinul;

8) dacă cineva va urmări predicile părintelui va constata că nu face referire la învățătura Sfinților Părinți, la învățătura Bisericii și a Sinoadelor, ci doar la propria învățătură: ”Aveți în fața voastră un Apostol”; nimeni dintre Sfinții Bisericii nu a spus despre sine ucenicilor că este apostol și nu există în Sinaxar vreun sfânt care să-și spună singur viața;

10) recunoaște că a fost trimis de Duhul Sfânt la Apostolat, despre care spune că i s-a așezat pe cap în chip de porumbel, în contradicție cu învățătura Patericului; se considera pe sine „născut nu făcut”, această însușire fiind caracteristică numai Mântuitorului nostru Iisus Hristos;

11) dovada că erezia acestuia nu s-a stins este propagarea acesteia prin ucenicii care i-au făcut icoană și acatist.

Prin toate cele de mai sus, este evident că Pr. Visarion este și eretic și înșelat. Din această cauză, va trebui, iubiți părinți, să vă osteniți a anunța turma îngrădită de erezia ecumenismului, și, dacă este posibil, și pe ceilalți, să nu-l mai socotească printre sfinți și nici măcar ortodox.

Pentru a se face lumină în aceasta problemă, este necesar doar a se întocmi o scrisoare, de către credincioșii care au făcut parte din mișcarea visarionistă, dar care s-au îngrădit de erezie după Sinodul din Creta, prin care să se arate limpede dezicerea acestora de învățătura acestui părinte precum și întreruperea comuniunii bisericești cu cei care rămân mai departe în această mișcare, socotindu-l ca sfânt. De asemenea, trebuie să nu mai păstreze materiale, icoane și cărți, care conțin ereziile acestui părinte, prevenind în acest mod perpetuarea ereziei visarioniste.

Ne rugăm din adâncul inimii cu dragostea lui Hristos și durere în suflet să nu mai existe între noi neajunsuri sau dezbinări, ci îndată ce se ivește o problemă, să se încerce rezolvarea ei cu dragoste și dialog, în acord cu învățătura Sfinților Părinți și a Sinoadelor Ecumenice.

În acest fel se va slăvi numele Domnului nostru Iisus Hristos, a Căruia fie toată slava, cinstea și închinăciunea, în vecii vecilor, Amin!

Cu dragoste în Hristos,

Monahul Sava Lavriotul

.

scrisoarea poate fi descărcată în format electronic pdf de aici –

2021.02.15-scrisoarea-pr-sava-lavriotul-despre-erezia-visarionista