Cei care se prefac că mărturisesc credința ortodoxă sănătoasă, însă au comuniune bisericească cu ereticii, dacă după mustrare nu se îndepărtează de aceștia, atunci nu numai să nu mai aveți comuniune bisericească cu ei, dar nici să nu îi mai numiți frați.

Sf. Vasile cel Mare

 

Întrucât ereticii au <<ieşit din Biserică>> din pricina acceptării dogmelor necinstitoare, de aceea unirea lor din nou şi primirea în sânul Bisericii trebuie să se facă după o pocăinţă şi îndreptare învederată, anatematizarea pe faţă a ereziei şi recunoaşterea deplină a Dogmelor ortodoxe. În acest fel, eterodocşii vor redeveni mădulare ale <<trupului Bisericii lui Hristos>> şi se vor izbăvi de osânda care le-a fost gătită pentru erezie. Fără păzirea acestor condiţii, vom fi învinuiţi noi, ortodocşii, că am trecut la erezie.” 

Sf. Vasile cel Mare

____________

Sursa – Străjerii Ortodoxiei – Arhim. Vasilios Papadakis p. 559, Ed. Egumeniţa 2015