Îmi era tare teamă de mormânt
Când încă nu Te cunoșteam,
Deși aflasem că-s pământ
Nu-nțelegeam că prin Cuvânt
Direct cu cerul mă-nrudeam !
 .
Mă îngrozea gândul că greu
Și nemilos de terminal
Va apăsa pe pieptul meu
Neînduratul Dumnezeu
Lespedea cea de la final !
 .
Mă îngrozeam de-nsingurare,
De cimitirul liniștit,
De cea din urmă-nstrăinare,
De ultima întunecare,
De somnul cel fără sfârșit!
 .
Credeam că-n groapă se sfârșește
Viața toată, tot  tumultul,
Că totul veșnic asfințește
Și veșnic groapa mă primește
Și veșnic iarba-i așternutul !…
 .
Târziu, târziu… am priceput
Că somnul morții nu-i de veci,
Că moartea-i doar un început –
Evaluare la trecut –
Murind, la Judecată pleci !
 .
Târziu… când mi-am venit în fire
Și Te-am văzut  A toate Domn
Am înțeles că-n adormire
E numai clipa de ieșire –
Doar clipa morții pare somn !
 .
Nu este moartea somn de veci,
Oriunde-ai merge – nu e somn !
”Examenul”, de-l pierzi ori treci,
O veșnicie-ai să petreci
În iad, ori cu-al Luminii Domn !
 .
Nu-i cimitirul loc de bine,
Nici groapa – patul liniștit !
Doar când pun lutul peste tine
A veșniciei vreme vine
Spre unde ți-ai agonisit !
 .
Groapa-i doar ușa de țărână
Ce se închide-n urma ta,
Dar ea stă-nchisă numai până
Te-apucă îngerii de mână
Ca să te ducă-n fața Sa !
 .
Trupul nu-ți este de folos –
Păcatul în păcate-l poartă !
Pavel, apostolul zelos,
Spre-a fi-mpreună cu Hristos
De trup voia să se despartă !
 .
Făcut-a trupul Dumnezeu
Duhului templu și potir !
Dar noi l-am pângărit mereu,
Ni l-am păcătoșit la greu –
De-aceea stă în cimitir !…
 .
Ajuns, sărmanul, stricăciune
Îl vom lăsa, cu-ngrețoșare
Singur ! întru  putreziciune…
Deși-n genunchi, la rugăciune,
Cu el am plâns… cerșind iertare !
 .
E cimitirul  dormitor
Doar până-n Ziua de Apoi,
Când va veni ceresc sobor
Să dea răspuns de ale lor
Și trup și suflet, amândoi !
 .
…Azi nu-mi mai este așa frică
De cimitir și de mormânt !
Pot să mă-ngroape, la  adică,
În marginea cea mai calică…
Mă tem… de Fața Celui Sfânt !
 .
Mă tem de ce răspuns voi da,
De cum voi sta-naintea Lui…
Ce-am să-I răspund când va-ntreba:
— Ai răsplătit tu jertfa Mea ?
Unde ți-s urmele de cui ?!…
 .
                                                        feb. 2018