Să-i urmăm pe Sfinții Părinți

prin respectarea Sfintelor Canoane

(consfințite prin Sfintele Sinoade Ecumenice – NU ecumeniste!),

prin mărturisirea Ortodoxiei, a Adevărului

(Hristos – Dumnezeu-Omul – CALEA, ADEVĂRUL și VIAȚA),

CU ORICE PREȚ, 

INDIFERENT   CINE și CÂT va fi deranjat de aceasta !