ANATEMELE care vor fi citit mâine în Mitropolia Pireului de către IPS Serafim

1. Neopăgânilor şi idolatrilor închinători la zeităţile grecilor sau dacilor, lui Zalmoxe sau Wika-nilor sau gnosticilor care amestecă învăţătura creştină cu învăţături idolatre şi orientale, învăţăturilor teosofice şi antroposofice a lui Rudolf Steiner, Blavatski, pseudo stiintifice – aşa zisa ortodoxie cuantică, yoga creştină, Rei-Ki, bioenergie, radiestezie creştină şi spiritiştilor, Zen, bahai-lor, Moun, scientologilor, rosicrucienilor, mormonilor: ANATEMA! ANATEMA! ANATEMA!

2. Masonilor, sioniştilor: ANATEMA! ANATEMA! ANATEMA!

3. Lui Arie, primul luptător împotriva lui Dumnezeu.: ANATEMA! ANATEMA! ANATEMA!

4. Lui Wulfila semiarianul, lui Nestorie, lui Macedonie care spun că Sfânta Treime a suferit şi Ualentin.: ANATEMA! ANATEMA! ANATEMA!

5. Lui Petru Gnafens, cel ce spunea : «Sfinte fără de moarte cel ce te-ai răstignit pentru noi»: ANATEMA! ANATEMA! ANATEMA!

6. Lui Pavel al Samosatei şi Teodotion: ANATEMA! ANATEMA! ANATEMA!

7. Lui Petros Dileos numit şi Liko Petru, lui Eutihie şi lui Sabelie: ANATEMA! ANATEMA! ANATEMA!

8. Lui Iacob Armeanul, lui Dioscor al Alexandriei şi lui Sever, lui Serghie, Pavel şi Pir, împreună cu Serghie, ucenicul lui Liko Petru: ANATEMA! ANATEMA! ANATEMA!

9. Origeniştilor şi celor dimpreună cu ei: ANATEMA! ANATEMA! ANATEMA!

10. Căzuţilor şi anticanonicilor patriarhi ce neagă Sinodul al IV-lea Ecumenic, Karekin al II-lea al Armeniei, Theodoros al II-lea al Egiptului, patriarhul Copţilor, Pavel al Etiopiei, Ignatius Efrem al II-lea al siroiacobitilor, Baselios Toma al malabarienilor – indieni, care în mod greşit se numesc pe sine «ortodocşi» şi celor ce sunt în comuniune cu ei: ANATEMA! ANATEMA! ANATEMA!

11. Celor ce neagă Sfintele Sinoade Ecumenice, al IV-lea, al V-lea şi al VI-lea, monofiziţilor, monoteliţilor şi monoenergiștilor: ANATEMA! ANATEMA! ANATEMA!

12. Eutihianiștilor, Iacobiţilor şi Argivuriții: ANATEMA! ANATEMA! ANATEMA!

13. Adunării înfricoşătoare împotriva cinstitelor icoane: ANATEMA! ANATEMA! ANATEMA!

14. Celor ce neagă Sfântul al VII-lea Sinod Ecumenic, celor ce nu se închină Domnului nostru Iisus Hristos, în icoana descrisă după firea omenească: ANATEMA! ANATEMA! ANATEMA!

15. Lui Varlaam de Kalabria, Grigorie Achindin, Prohor al Kidoniei, Nikifor Grigoras, Gherghios Lapithis şi urmaşilor lor: ANATEMA! ANATEMA! ANATEMA!

16. Cei ce învaţă erezia neo-varlaamistă: ANATEMA! ANATEMA! ANATEMA!

17. Hulitorului de Hristos, Francisc de Assisi și celor care îl pictează în Biserica Ortodoxă în ceata sfinților, împreună cu toţi minciuno-sfinţii papistaşi: ANATEMA! ANATEMA! ANATEMA!

18. Cel după Canoane căzut şi fără temelie ereziarh Papa al Romei celei Vechi, Francisc I şi celor ce sunt în comuniune cu el: ANATEMA! ANATEMA! ANATEMA!

19. Celor ce învaţa că Biserica Ortodoxă ar fi «Biserica Soră» cu adunarea romano-catholică şi cu alte erezii: ANATEMA! ANATEMA! ANATEMA!

20. Lui Martin Luther, Jean Calvin, Urlich Zwigli, Henric al VIII-lea, lipsitului de evlavie împărat, şi celor adunaţi împreună cu ei şi tuturor ramurilor protestante: ANATEMA! ANATEMA! ANATEMA!

21. Ereziarhului adunării religioase a Anglicanismului, Justin Welby, şi celor ce sunt în comuniune cu el: ANATEMA! ANATEMA! ANATEMA!

22. Celor care neagă şi defăimează pe Maica Domnului, Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită, rabini ai iudaismului, islamişti şi membrii societăţii ”Turnul de Veghere” a Martorilor lui Yehova: ANATEMA! ANATEMA! ANATEMA!

23. Celor care defăimează Sfintele Taine ale Bisericii, baptişti, adventişti şi penticostali şi tuturor ramurilor neoprotestante: ANATEMA! ANATEMA! ANATEMA!

24. Celor care predică şi învaţă panerezia ecumenistă intercrestină şi interreligioasă: ANATEMA! ANATEMA! ANATEMA!

25. Celor care predică şi învaţă erezia postpatristică şi post-canonică, cum că învăţăturile Sfinţilor Părinţi ar fi ,: ANATEMA!perimate, ANATEMA! ANATEMA! ANATEMA!

26. Celor care neagă Sinoadele al VIII-lea şi al IX-lea Ecumenice, de pe timpul Sfântului Fotie cel Mare şi Sfântului Grigorie Palama, papo-Filioqviștilor: ANATEMA! ANATEMA! ANATEMA!

27. Aşa zisului „Consiliu Mondial al Bisericilor” (al ereziilor) ce învaţă că fiecare ramură protestantă este o parte din Biserica lui Hristos şi celor ce participă la rugăciuni în comun la blasfemica şi călcătoarea de canoane, aşa-zisa „Săptămână de Rugăciune Ecumenică” considerându-i pe eretici „fraţi în Hristos”: ANATEMA! ANATEMA! ANATEMA!

28. Declaraţiei de la Toronto (1950), Acordurilor de la Balamand (1993) şi Chambesy (1994) în care anticalcedonienii în mod mincinos sunt recunoscuţi ca ortodocşi, textelor de la PortoAlegre (1997) şi Pusan (2013): ANATEMA! ANATEMA! ANATEMA!

29. Celor ce învaţă că Biserica ar cuprinde toate confesiunile despărţite de Ea numindu-le „biserici nedepline” şi celor care spun că există Sfinte Taine, Har mântuitor şi sfinţenie înafara Bisericii Ortodoxe, celei Una, Sfinte, Soborniceşti şi Apostoleşti: ANATEMA! ANATEMA! ANATEMA!

30. Celor care învaţă că patriarhul ecumenic este «primus sine baribus» adică primul fără de egal: ANATEMA! ANATEMA! ANATEMA!

32. Textelor celor eretice ale ecumenistului pseudo-sinod din Creta din iunie 2016, numit «Sfântul şi Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe» şi celor ce le primesc şi le pun în practică, texte care:

  • consfinţesc – aşa zisa «restaurare a unităţii creştinilor» şi denumirea istorică de biserici pentru eretici;
  • consfinţesc Constituţia aşa zisului «Consiliu Mondial al Bisericilor» ca bază a dialogului cu ereticii – minimalismul dogmatic;
  • consfinţesc Declaraţia de la Toronto care afirmă că există membri ai Biseircii în afara zidurilor Bisericii Ortodoxe şi că Biserica lui Hristos este mai mult decât confesiunea fiecărui membru al aşa zisului «Consiliu Mondial al Bisericilor» în parte;
  • consfinţesc căsătoriile mixte printr-o falsă iconomie;
  • consfintesc conceptul lui Ziziulas despre «persoana umană»: ANATEMA! ANATEMA! ANATEMA!

33. Tuturor ereticilor: ANATEMA! ANATEMA! ANATEMA!

NOTĂ OrtodoxInfo

Trebuie știut că rânduiala citirii ANATEMELOR face parte din SLUJBĂ și nu este ceva opțional. Astfel, Biserica își reafirmă delimitarea de ereziile ce contrazic Dreapta Credință, primită de la Hristos, Sfinții Apostoli și Duhul Sfânt. Preoții din România sunt invitați să lase frica la o parte și să sancționeze măcar în al 12-lea ceas pseudo-sinodul din Creta.

Citiți și: SINODICON-ul Ortodoxiei – Rânduiala din Duminica Biruinței Ortodoxiei (prima duminică din Postul Mare)