Românul s-a născut poet

Odată, în trecut

Azi moare laş şi ticălos

La pântece vândut

De “sus” i se arunc-un os

Iar el, îl roade mut.

.

Românului chiar I s-a dat

O ţară ca în rai…

El doarme somnul de damnat

Iar Pan îi cîntă ne-ncetat

Satanic cânt de nai.

.

Românul a-nvăţat mai nou

Să joace jalnic joc

Iscat de marile puteri

Ruleta rusească de ieri

Satanic poker fără de noroc

Ocult, macabru Tabinet

Invenţie de cabinet

Politic şi abject.

.

Românului i s-a promis

De însuşi DUMNEZEU

O ţară cum e doar în vis

Dar, vai, mă uit în jurul meu

Doar vaier şi abis…

.

Române, te îndrepţi hulpav

Spre iadul cel scârbos

Că uiţi trecutul glorios

Şi îţi luaşi drăcesc nărav

Şi capul ţi-e blocat în jos…

Avuși chemare de erou

Dar tu, de cuget condamnat

Taci mâlc, mult vinovat!!!

.

Dar într-o zi te vei afla

La acea Judecată

De care spune BIBLIA

CĂ E ÎNFRICOŞATĂ

Şi-acolo-n faţa lui HRISTOS

Ai noştri voievozi

Vor arăta ruşinea ta

Şi aspru te vor judeca

Pe mâna dracilor zăvozi

Pururi vei încăpea!!!!!

.

Iar Domnul te va întreba

Ce ai lăsat tu la ai tăi

Fii, fiice şi nepoţi

Şi iarăși te va întreba

Cum sfinţii s-au luptat cu toţi?

Iar tu spui că nu poţi???!!!

Când Domnul e de partea ta.

Vai, cugetă cât  mai e timp!!!

Căci birui prin credinţă

Prin aspră pocăinţă

Acestea de nu vei credea,

GROZAVĂ ŢI-E SENTINŢA!!!!

.

.

                              Cu durere surdă, Pr. Andrei